Pääkirjoitus: Yhteentoimivuuden ja yhteistyön edistämistä

Katri Seppälä

Sanastokeskus on vastikään saanut päätökseen mittavan projektikokonaisuuden, jossa laadittiin ympäristöministeriön toimeksiannosta rakennettuun ympäristöön ja erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen liittyviä sanastoja. Sanastotyö toteutettiin osana Ryhti-hanketta, joka luo pohjaa rakennetun ympäristön tiedon yhtenäiselle keräämiselle ja hyödyntämiselle digitaalisessa muodossa. Projektikokonaisuus sopii esimerkkitapaukseksi yhteentoimivuuden edistämisestä sanastotyön avulla. Sanastotyön alan yhteistyötä puolestaan edistettiin kesäkuussa Tukholmassa järjestetyssä Nordterm-tapahtumassa, joka kokosi monipuolisella ohjelmallaan ennätysmäärän osallistujia.

Riina Heikkilä ja Tarja Larsson – ruotsinsuomen kehittäjät, huoltajat ja edistäjät

Pia Saarinen

Riina Heikkilä ja Tarja Larsson työskentelevät suomen kielen huoltajina Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksella Ruotsissa. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on Ruotsin valtion virasto, jonka tehtävä on tuottaa ja levittää tietoa Ruotsin kielistä ja kulttuureista. Heikkilä ja Larsson antavat työssään kielenhuoltajina suomen kieleen liittyvää neuvontaa sekä laativat esimerkiksi sanastoja eri aihealueisiin liittyen.

Rakennetun ympäristön sanastotyö – suuri urakka on valmis

Sirpa Suhonen & Seija Suonuuti

Ympäristöministeriö on viime vuosina panostanut rakennetun ympäristön sanastojen ja tietomallien laatimiseen alan yhtenäisten käytäntöjen ja semanttisen yhteentoimivuuden tukemiseksi. Osana tätä toimintaa Sanastokeskus sai vuoden 2021 lopulla tehtäväkseen laatia yhdessä rakennetun ympäristön asiantuntijoiden kanssa laajan, useammasta sanastosta muodostuvan kokonaisuuden. Sanastotyön lähtökohtana oli maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus.

Nordterm 2023 -tapahtuman satoa

Riina Kosunen, Mari Suhonen, Sirpa Suhonen & Anu Ylisalmi

Terminologia-alan pohjoismainen yhteistyöjärjestö Nordterm järjestää joka toinen vuosi Nordterm-tapahtuman, joka on suunnattu kaikille terminologiasta ja sanastotyöstä kiinnostuneille. Nordterm 2023 -tapahtuma järjestettiin 14.–15. kesäkuuta 2023 hybriditapahtumana, johon pystyi osallistumaan paikan päällä Tukholmassa ja verkossa. Tapahtuman teema oli Terminologi i samhällets tjänst, ja tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Nordtermin ja Pohjoismaiden kielilautakuntien verkoston yhteistyönä, johon osallistui myös Pohjoismainen viittomakieliverkosto.

Termportalen – Norjan kansallinen termiportaali on avattu

Pia Saarinen

Bergenin yliopiston ylläpitämä Termportalen avattiin käyttöön syyskuussa 2023. Termportalen on verkossa toimiva monikielinen termipankki, jossa käyttäjä voi hakea termejä tietyltä aihealueelta tai tietystä kokoelmasta 16 eri kielellä yhden hakukentän kautta. Termportaleniin on koottu eri tahojen laatimia termitietokantoja, ja myös Termportalenin käyttäjät, jotka ovat tavallisesti omien alojensa asiantuntijoita, voivat tuoda sisältöä palveluun.

Sähköntuotannon ja -jakelun huoltovarmuuteen liittyviä käsitteitä

Seija Suonuuti

Suomen sähkötekninen standardointijärjestö SESKO ry järjesti keväällä 2023 kevätseminaarin teemalla ”Euroopan energiaturvallisuus ja älykäs sähköistys”. Seminaarin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe nosti esiin käsitteitä, joita ei ole aiemmin käsitelty alan sanastoissa. Seminaarin jälkeen SESKO ja Sanastokeskus ry tekivät yhdessä sähkönsiirron ja -jakelun huoltovarmuuteen liittyvän käsitteistön, johon on koottu kymmenen keskeisintä käsitettä.

Tilaa syöte Terminfo RSS