Pääkirjoitus: Miksi sanasto- ja ontologiatyötä tehdään?

Katri Seppälä

Otsikon kysymys toistuu usein terminologin työssä ja siihen pyritään vastaamaan erityisesti uusien potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa käytävissä keskusteluissa. Koska systemaattinen sanastotyö perustuu pitkään käytössä olleeseen ja standardisoituun menetelmään, asiaa voidaan lähestyä teorian näkökulmasta kertomalla esimerkiksi käsitteiden analysoinnin, käsitepiirteiden vertailun ja käsitetiedon määrämuotoisen esitystavan eduista, mutta myös käytännön esimerkit erilaisista käsiteanalyysin soveltamistavoista ovat erittäin tärkeitä. Siksi pyrimme tuomaan niitä esiin myös lehdessämme.

Osoitetietojärjestelmän sanasto kehittämistyön tukena

Paula Ahonen-Rainio

Viime vuoden lopulla julkaistiin Osoitetietojärjestelmän sanasto (TSK 56), joka on tarkoitettu käytettäväksi kuntien ja valtionhallinnon yhteisessä osoitetietojärjestelmän kehittämisessä ja viestinnän selkeyttämisessä. Osoitetiedon rakennetta selkeyttävä sanasto voi osaltaan myös edistää julkishallinnon tietojen yhteentoimivuutta.

Arkeologisen esineistön ontologiatyö

Jutta Kuitunen

Museovirastossa aloitettiin arkeologisen esineistön ontologiatyö vuonna 2019. Suomessa arkeologisten esineiden nimeämiseen käytettävät termit ovat melko vakiintuneita, mutta niitä ei ole kuitenkaan koskaan aiemmin kattavasti koottu yhteen. Ajavana voimana ontologiatyön aloittamiseen oli Suomen Akatemian rahoittama SuALT – Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty tietokanta -hanke. Hankkeessa oli tavoitteena kehittää semanttiseen webiin perustuva Löytösampo-tietokanta.

Sininauhasäätiön asumisen ja sosiaaliturvan sanastot johdattavat pakolaisia suomalaisen kulttuurin ytimeen

Kati Helenius

Sininauhasäätiö julkaisi alkuvuodesta 2022 Asumisen ja sosiaaliturvan pienen sanaston vasta Suomeen muuttaneille. Sanastoon on valittu 69 suomenkielistä asumiseen ja etuuksiin liittyvää peruskäsitettä. Käsitteille on annettu selkeäkieliset selitykset, jotka on käännetty arabiaksi, kurdiksi (soranî), Kinshasan Kongon swahiliksi ja tigrinjaksi. Sanasto on suunnattu näitä kieliä puhuville kiintiöpakolaisille, tulkeille ja kääntäjille. Kyseessä ei ole varsinainen terminologinen sanasto, vaan sen ensisijaisena tarkoituksena on tiedonvälitys.

Tilaa syöte Terminfo RSS