Sosiaalihuollon sanastoja tiedonhallinnan tueksi

Mari Suhonen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittää kansallisesti sosiaalihuollon tiedonhallintaa niin, että sosiaalihuollon asiakkaita koskevat tiedot ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä asiakastyössä. Tässä kehitystyössä laadittuun kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietomalliin kuuluvat muun muassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjaluokitus ja taloudelliset luokitukset, joita varten Sanastokeskus alkoi tehdä Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanastoa ja Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanastoa vuonna 2012 THL:n toimeksiannosta. Luokitukset ja sanastot tukevat sosiaalihuollon tiedonhallintaa ja luovat edellytyksiä muun muassa tiedonhaun, tiedonsiirron ja arkistoinnin kehittämiseen. Terminologit tekivät sanastoja yhdessä asiakirjamallinnuksen ja sosiaalihuollon asiantuntijoiden kanssa. Sanastot valmistuivat kesäkuussa 2014.

Tiedonhallinnan kehittämiseen soveltuvan pitkäjänteisen sanastotyön, eli sanaston ensimmäisen version luomisen ja myöhemmin sanaston ylläpitämisen, täydentämisen ja kehittämisen, näkökulmasta terminologisen työmenetelmän systemaattisuus on erityisen hyödyllistä. Esimerkiksi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanastoon on tarkoitus päivittää muutettujen ja uusien säädösten mukaiset asiakasasiakirjat, jotta se pysyy ajantasaisena tiedonhallinnan välineenä. Sanastoon luotua käsitejärjestelmää ja sanaston yleisiä termimuodostusperiaatteita voidaan soveltaa ja tarvittaessa muokata hallitusti lisättäessä uusia käsitteitä sanastoon.

Sosiaalihuollon luokitusten sanastot ovat normatiivisia, koska niillä pyritään ohjaamaan sosiaalihuollon asiakastietoihin liittyvää kielenkäyttöä. Sanaston suositukset on laadittu tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, ja työssä on käytetty keskeisiä sosiaalihuollon ja tarvittaessa muiden alojen tiedonlähteitä. Lisäksi on sovellettu terminologian ja kielenhuollon näkökulmia. Siksi sanastot kuvaavat tällaisina sosiaalihuollon asiantuntijoille mahdollisimman tuttua kielenkäyttöä, ja sanaston soveltajat ja käyttäjät kannattaa ohjata ja perehdyttää käyttämään niitä mahdollisimman tehokkaasti. Kun terminologit tekevät yhteistyötä alan asiantuntijoiden ja tietomallintajien kanssa, on mahdollista ottaa huomioon sosiaalihuollon käytännön työhön kuuluvat olennaiset asiat sekä tietomallinnuksen vaatimukset. Lisäksi tietyn erikoisalan tiedonhallinnan tueksi ensimmäistä kertaa tehtävän systemaattisen sanaston työstämiseen on hyvä käyttää riittävästi aikaa ja kerätä palautetta. Päivittäminen ja täydentäminen käy sujuvammin, kun pohjatyö on tehty huolellisesti.

Sosiaalihuollon sanastotyö jatkuukin edelleen. Seuraavaksi yhdistetään Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto1, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto2, Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto3 ja Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten4 yhdeksi julkaisuksi ja harmonisoidaan samalla niissä esitetyt tiedot.

1Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto, versio 1.0, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sanastokeskus TSK 2014
2Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto, versio 2.0. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sanastokeskus TSK 2014
3Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto, versio 1.0. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sanastokeskus TSK 2011
4Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten. STAKES ja Sanastokeskus TSK 2008