Termitietokanta pohjoismaisen liikkuvuuden tueksi

Mari Suhonen

Sanastokeskus osallistuu pohjoismaiseen projektiin, jossa laaditaan sanasto pohjoismaisen liikkuvuuden tueksi. Sanaston on tarkoitus helpottaa ihmisten siirtymistä opiskelemaan, työskentelemään tai asumaan Pohjoismaasta toiseen.

Ensimmäisenä aiheena projektissa käsitellään koulutukseen liittyviä käsitteitä. Sanastoon laaditaan käsitejärjestelmät Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan koulutusjärjestelmien keskeisistä käsitteistä. Tavoitteena on tunnistaa ne käsitteet, jotka ovat yhteisiä eri maille, ja esittää niiden termit ja määritelmät islanniksi, norjaksi, ruotsiksi, suomeksi ja tanskaksi. Jos tiettyä käsitettä vastaavaa käsitettä ei ole olemassa jossain toisessa maassa, sen määritelmä käännetään kyseiselle kielelle. Sen sijaan termisuosituksia ei anneta niillä kielillä, joilla käsitettä ei ole olemassa.

Projektia ohjaavat pohjoismaiset kielilautakunnat Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Dansk Sprognævn, Språkrådet i Norge ja Språkrådet i Sverige. Siihen osallistuvat myös sanastokeskukset DANTERMcentret, Terminologicentrum TNC ja Sanastokeskus TSK. Työ toteutetaan DANTERMcentretin i-Term-ohjelmalla.

Sanaston valmistuttua se on tarkoitus julkaista termitietokantana kaikkien kiinnostuneiden käytettäväksi.