Kirjallisuutta

Kielitoimiston kielioppiopas

Kielitoimiston_kielioppiopasKotimaisten kielten keskus on julkaissut keväällä 2015 Riitta Korhosen ja Sari Maamiehen toimittaman Kielitoimiston kielioppioppaan. Oppaan kirjoittajat ovat Kielitoimiston asiantuntijoita.

Kirja on Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan sisarteos ja se kokoaa yhteen Kielitoimiston suositukset kieliopillisesta vaihtelusta. Lisäksi kerrotaan vaihtelun syistä ja autetaan kirjoittajaa valitsemaan sopiva muoto. Oppaassa otetaan myös kantaa siihen, mikä on neutraalia asiatyyliä ja mikä rennompaa. Siksi kirja sopiikin oppaaksi kaikille suomeksi kirjoittaville.

Kielitoimiston kielioppiopas on ostettavissa Kotimaisten kielten keskuksen verkkokaupasta tai kirjakaupoista noin 30 euron hintaan.

Korhonen, Riitta & Maamies, Sari (toim.): Kielitoimiston kielioppiopas. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 175.
Kotimaisten kielten keskus, Helsinki 2015. 408 s. ISBN 978-952-5446-86-9; ISSN 2242-461X.

Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään

Käännetyt_maailmatGaudeamus on julkaissut huhtikuussa 2015 Sirkku Aaltosen, Nestori Siponkosken ja Kristiina Abdallahin toimittaman teoksen Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään.

Teoksen artikkelit käsittelevät kääntämistä ja tulkkausta erityisesti ammattina mutta käännöstutkimustakaan ei unohdeta. Artikkelien kirjoittajat ovat muun muassa ammattikääntäjiä ja -tulkkeja, yliopiston opettajia sekä tutkijoita.

Kirjan tavoite on nostaa esiin kääntäjien, tulkkien ja kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoiden työ ja tehdä heistä näkyvämpiä. Se sopii esimerkiksi käännöstieteen opiskelijoille, kääntäjän tai tulkin ammattia harkitseville sekä kaikille kääntämisestä ja tulkkauksesta kiinnostuneille.

Kirjan voi ostaa Gaudeamuksen verkkokaupasta tai kirjakaupoista noin 35 euron hintaan.

Aaltonen, Sirkku, Siponkoski, Nestori & Abdallah, Kristiina: Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään.
Gaudeamus, Helsinki 2015. 363 s. ISBN 978-952-495-346-7.

Handbook of Terminology

Handbook_of_TerminologyJohn Benjamins on julkaissut Hendrik J. Kockaertin ja Frieda Steursin toimittaman kirjan Handbook of Terminology: Volume 1.

Handbook of Terminology tarjoaa monipuolisesti tietoa sekä terminologian teoriasta sekä sanastotyön käytännöistä, esimerkiksi menetelmistä, työvälineistä ja laaduntarkkailusta. Lisäksi artikkeleissa käsitellään muun muassa kielipolitiikan ja sanastotyön suhdetta sekä sanastotyötä suhteessa monikulttuurisuuteen. Artikkelien kirjoittajat ovat alan asiantuntijoita eri puolilta maailmaa, ja teos on suunnattu laajalle yleisölle: opiskelijoille, tutkijoille, sanastotyön ammattilaisille sekä muiden alojen asiantuntijoille.

Handbook of Terminologyn voi ostaa kustantajan verkkokaupasta painettuna tai sähköisenä 105 euron hintaan. Samalla sivulla voi tutustua kirjan sisällysluetteloon. Teoksesta on saatavilla myös verkkoversio, jota päivitetään sitä mukaa, kun sarjan uudet julkaisut ilmestyvät. Lisää tietoa verkkoversiosta: https://benjamins.com/online/hot/.

Kockaert, Hendrik J. & Steurs, Frieda (eds): Handbook of Terminology. Volume 1.
John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2015. 535 s. ISBN 978-90-272-5777-2 (nide); ISBN 978-90-6956-0 (e-kirja).

Sähköteknillinen sanasto. Osa 351: Ohjaustekniikka

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut kolmannen painoksen standardista SFS-IEC 60050-351 Sähköteknillinen sanasto. Osa 351: Ohjaustekniikka.

Standardi sisältää 422 ohjaustekniikkaan liittyvää käsitettä. Käsitteille annetaan termit suomeksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi sekä määritelmät englanniksi. Standardi sisältää myös useita käsitteitä havainnollistavia piirroksia. Lisäksi sanastossa on hakemistot kaikilla termikielillä. Sanaston käsitteet on julkaistu myös Electropediassa.

Standardin voi tilata noin 156 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta.

SFS-IEC 0050-351 Sähköteknillinen sanasto. Osa 351: Ohjaustekniikka.
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2015. 282 s.