Termiharava

Viime aikoina tietoturva-asiat ovat olleet mediassa paljon esillä. Kehitteillä on muun muassa mahdollisuus tunnistautua erilaisissa verkon asiointipalveluissa matkapuhelimen avulla. Tällä kertaa käsittelemme sähköiseen tunnistamiseen liittyviä termejä etenkin verkkoasioinnin näkökulmasta.

sähköinen tunnistaminen
Sähköinen tunnistaminen (sähköinen tunnistus, ruots. elektronisk identifiering, elektronisk identifikation, engl. electronic identification, saks. elektronische Identifizierung f, ransk. authentification f électronique) tarkoittaa teknisen menetelmän avulla tapahtuvaa tunnistamista.

Sähköisessä tunnistamisessa voidaan käyttää esimerkiksi käyttäjätunnuksia, salasanoja, varmenteita ja henkilön biometrisiä ominaisuuksia.

heikko sähköinen tunnistaminen
Heikolla sähköisellä tunnistamisella (kevyt tunnistus, ruots. svag identifiering, engl. weak identification) tarkoitetaan tunnistamista, joka tapahtuu käyttäen vain yhtä sähköistä menetelmää. Heikkoa sähköistä tunnistamista on esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäminen.

vahva sähköinen tunnistaminen
Vahva sähköinen tunnistaminen (vahva tunnistus, ruots. stark identifiering, säker identifiering, engl. strong identification) on useampaa kuin yhtä sähköistä menetelmää käyttäen toteutettu tunnistaminen.

Vahvaa sähköistä tunnistamista on esimerkiksi se, kun pankkikortilla maksettaessa maksajalta vaaditaan sekä pankkikorttia että siihen liittyvän tunnusluvun tietämistä.

tunnisteväline
Tunnisteväline (ruots. informationsbärare, token n, engl. token) on sähköisen tunnisteen käyttämiseen ja suojaamiseen tarkoitettu väline. Tunnisteväline sisältää sähköisen tunnisteen ja sen avulla käyttäjä tunnistetaan sähköisessä tunnistusjärjestelmässä. Tunnistevälineitä ovat esimerkiksi SIM-kortti ja sirukortti.

ensitunnistaminen
Ensitunnistaminen (ruots. inledande identifiering) tarkoittaa tunnistevälineen hakijan henkilöllisyyden todentamista välineen hankkimisen yhteydessä.

varmenne
Varmenne (ruots. certifikat n, elektroniskt certifikat n, engl. certificate, digital certificate, saks. Zertifikat n, ransk. certificat m) on sähköinen todistus, jolla vahvistetaan, että todistuksen haltija on tietty henkilö, organisaatio tai järjestelmä. Varmenteen myöntää yleensä ulkopuolinen varmentaja.

sähköinen allekirjoitus
Sähköinen allekirjoitus (ruots. elektronisk signatur, engl. electronic signature, saks. elektronische Signatur f, ransk. signature f électronique) on sähköisessä muodossa oleva allekirjoitus. Sähköistä allekirjoitusta voidaan käyttää sitoumusten antamiseen, tiedon eheyden varmistamiseen ja allekirjoittajan henkilöllisyyden todistamiseen.

kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Kehittynyt sähköinen allekirjoitus (ruots. avancerad elektronisk signatur, engl. advanced electronic signature, saks. fortgeschrittene elektronische Signatur f, ransk. signature f électronique avancée) tarkoittaa sähköistä allekirjoitusta, joka täyttää tietyt laissa määritetyt vaatimukset.

Lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) mukaan kehittynyt sähköinen allekirjoitus liittyy yksiselitteisesti sen allekirjoittajaan, joka voidaan sen avulla yksilöidä. Kehittynyt sähköinen allekirjoitus on luotu menetelmällä, jonka allekirjoittaja voi pitää yksinomaisessa valvonnassaan ja allekirjoitus on liitetty muuhun sähköiseen tietoon siten, että tiedon mahdolliset muutokset voidaan havaita.

mobiilitunnistaminen
Mobiilitunnistamisella (myös kännykkätunnistaminen, ruots. mobilidentifiering, engl. mobile identification) tarkoitetaan henkilön tunnistamista matkapuhelimen avulla. Matkapuhelimesta, matkapuhelinliittymästä ja SIM-kortista voidaan toteuttaa tunnisteväline eri tavoin.

mobiiliasiointivarmenne
Mobiiliasiointivarmenne on matkapuhelinliittymän palvelu, jossa tunnistevälineenä toimii henkilön pysyvät henkilötiedot sisältävä SIM-kortti.

TERMIHARAVAPALAUTE

Käsittelimme lehden edellisessä numerossa (4/2009) tekstitykseen liittyviä käsitteitä. Mukana oli myös termi kuulovammaistekstitys, jonka tilalle kyselimme parempaa termiä, sillä se on koettu harhaanjohtavaksi ja jopa leimaavaksi. Saimmekin palautetta, että nykyisin käytetään termiä ohjelmatekstitys.

Täältä löytyy lisätietoa ohjelmatekstityksestä: http://tinyurl.com/ohjelmatekstitys.