Kirjallisuutta

Terminology work – Principles and methods

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut marraskuussa 2009 uuden painoksen standardista ISO 704 Terminology work – Principles and methods, joka on sanastotyön alan keskeisimpiä standardeja.

Standardissa kuvaillaan sanastotyössä käytettäviä menetelmiä ja työssä noudatettavia periaatteita. Standardi antaa tietoa sanastotyön keskeisimmistä käsitteistä kuten termeistä, käsitteistä, määritelmistä, käsitepiirteistä, käsitesuhteista ja -järjestelmistä. Tekstin tueksi annetaan paljon havainnollistavia esimerkkejä.

Standardin liitteissä kuvaillaan lisäksi erilaisia määritelmätyyppejä, annetaan esimerkkejä terminmuodostusmenetelmistä ja erisnimien kategorioista erityisesti englannin kielen näkökulmasta.

Standardi maksaa noin 120 euroa ja sen voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteesta http://sales.sfs.fi.

ISO 704 Terminology work – Principles and methods
International Organization for Standardization, Geneve 2009. 65 s.

Sähköteknillinen sanasto. Osa 461: Energiakaapelit

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut lokakuussa standardin SFS-IEC 60050-461 Sähköteknillinen sanasto. Osa 461: Energiakaapelit.

Standardi sisältää 210 energiakaapeleihin liittyvää käsitettä. Standardissa annetaan käsitteille termit suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi sekä määritelmät suomeksi ja englanniksi.

Standardin voi tilata noin 70 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteesta http://sales.sfs.fi.

SFS-IEC 60050-461 Sähköteknillinen sanasto. Osa 461: Energiakaapelit
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2009. 82 s.

Gastronominen sanasto suomi–englanti–suomi

Rea Tuomisen laatima Gastronominen sanasto suomi–englanti–suomi tarjoaa näkymän englantilaisen kielialueen ruoka- ja juomatermistöön.

Sanasto on järjestetty aiheittain. Omat lukunsa ovat saaneet muun muassa ruoanvalmistustermit, kastikkeet, sienet, viljatuotteet ja leivontasanasto sekä jälkiruoat ja makeiset. Jos englanninkieliselle termille ei ole suomenkielistä vastinetta, termin sisältö on selitetty.

Sanastossa on suomen- ja englanninkieliset aakkoselliset hakemistot. Sanaston lopussa on lisäksi luku, joka käsittelee ruokalistan kääntämistä suomesta englantiin.

Gastronominen sanasto on tarkoitettu ennen kaikkea ravintola-alan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä gastronomian harrastajille.

Rea Tuominen on laatinut myös vuonna 2004 ilmestyneen Gastronomisen sanaston suomi–ruotsi–suomi. Hän on työskennellyt kielten opettajana matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Hän harrastaa gastronomiaa.

Gastronomista sanastoa suomi–englanti–suomi myydään kirjakaupoissa noin 40 euron hintaan. Sanaston voi tilata myös suoraan Restamarkin verkkokaupasta (www.restamark.fi).

Rea Tuominen: Gastronominen sanasto suomi–englanti–suomi
Restamark, Helsinki 2009. 193 s. ISBN 978-951-9185-59-0

Suomensuojelija – ohjekirja kielen pelastamiseen

Lari Kotilaisen laatimassa teoksessa Suomensuojelija – ohjekirja kielen pelastamiseen esitellään seitsemän konkreettista ohjetta, joilla jokainen voi itse auttaa kieltämme säilymään.

Suomensuojelija julistaa, että suomen kieli on kaikkien suomenkielisten omistuksessa. Teoksessa kuvataan menestyvän kielen peruspilarit ja esitetään oivaltavien esimerkkien avulla kokonaisvaltainen ohjelma suomen kielen suojelemiseksi.

Suomensuojelija on helppolukuinen pamfletinomainen teos, joka on tarkoitettu kaikille suomen kielen puhujille. Kirjassa ei hiota pilkun paikkaa, vaan pyritään varmistamaan, että pilkun ympärillä on elävää suomen kieltä.

Lari Kotilainen työskentelee suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on myös opettanut suomen kieltä Kölnin ja Upsalan yliopistoissa ja väitellyt suomen kieliopin muuttumisesta.

Opasta myydään kirjakaupoissa noin 25 euron hintaan.

Lari Kotilainen: Suomensuojelija – ohjekirja kielen pelastamiseen
Werner Söderström, Helsinki 2009. 118 s. ISBN 978-951-0-35446-9

Arvin kieliopas

Arvi Lindin ja Kaarina Karttusen laatima Arvin kieliopas perustuu Arvi Lindin Yleisradion intranetportaalissa julkaistuihin kieliohjeisiin, joita Lind on kirjoittanut kollegoitaan varten vielä eläkkeelle siirryttyäänkin. Kaarina Karttunen on koonnut Lindin laatimat kieliohjeet teemoittain ja laatinut pääkappaleiden johdantotekstit.

Kielioppaan kieliohjeissa kieleen suhtaudutaan huumorilla mutta myös tarkasti. Ohjeissa otetaan napakasti kantaa todellisiin kielenkäyttötilanteisiin, mutta vältytään pilkunviilaukselta. Oppaan liitteenä ovat toimittajan puhelinaakkoset sekä Anna Simojoen laatima kielitesti oikeine vastauksineen.

Kaarina Karttunen työskentelee Yleisradiossa koulutuspäällikkönä. Arvi Lind on tehnyt pitkän uran Yleisradion tv-uutisten toimittajana ja uutisten juontajana.

Arvin kieliopasta myydään kirjakaupoissa noin 15 euron hintaan.

Arvi Lind & Kaarina Karttunen: Arvin kieliopas
Tammi, Helsinki 2009. 141 s. ISBN 978-951-31-4435-7

Englannin hauskimmat väärinkuullut sanat

Kaikilla suomalaisilla on mielessään monia väärin kuultuja runoja, virsiä tai muita lauluja. Nyt on mahdollista tutustua englanninkielisten väärin kuulemiin sanontoihin, lauluihin ja runoihin J. A. Winesin kirjassa Father Don and the Holy Ghost. Englannin hauskimmat väärinkuullut sanat.

Humoristisessa kirjassa esitellään englannin kielen mondegreeneja eli kuulovirheitä, jotka syntyvät kun jollekin kielelliselle ilmaisulle syntyy ihmismielessä vaihtoehtoinen merkitys. Käsite ”mondegreen” syntyi erään kirjailijan kuultua väärin skotlantilaisen balladin säkeen ”and laid him on the green”.

Kirja sisältää paljon hauskoja pikku tarinoita kuulovirheistä syntyneistä väärinymmärryksistä sekä useita tuttuja lauluja ja runoja, jotka ovat saaneet aivan uusia merkityksiä. Esimerkiksi tähän tapaan: Strawberry fields for Trevor (Strawberry fields for ever, The Beatles), You ate nothing but a hot dog (You ain't nothin' but a hound dog, Elvis Presley).

Father Don and the Holy Ghost on myynnissä kirjakaupoissa noin 20 euron hintaan.

J. A. Wines: Father Don and the Holy Ghost. Englannin hauskimmat väärinkuullut sanat
Gummerus, Helsinki 2009. 154 s. ISBN 978-951-20-7870-7