Termiharava

Viime aikoina erilaiset toiminnanohjaus- ja muut yritysten toimintaa tukevat järjestelmät ovat olleet mediassa paljon esillä. Järjestelmiin viittaavat termit eivät ole vielä kunnolla vakiintuneet ja niihin viitataankin usein englanninkielisestä termistä muodostetulla lyhenteellä.

toiminnanohjausjärjestelmä
Toiminnanohjausjärjestelmällä (engl. enterprise resource planning, ERP, ruots. affärssystem, saks. ERP-System, ransk. progiciel de gestion intégré, PGI) tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla ohjataan yrityksen toimintaa. Järjestelmä toimii yrityksen ydinjärjestelmänä, joka kokoaa eri toimintojen tiedot yhteen.

Toiminnanohjausjärjestelmiä on käytetty jo pitkään, mutta järjestelmään viittaava termi ei ole silti täysin vakiintunut. Edelleen käytetään laajalti termejä johtamisjärjestelmä, ERP-järjestelmä, ERP ja jopa erppi. Näitä käytetään myös yhdyssanojen osana ja tietotekniikan ammattilehdissä voidaan kirjoittaa pilvierpistä ja mobiili-erpistä. Useimmiten ohjelmaan viitataan ohjelman toimittajan nimellä.

liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä
Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä (engl. business intelligence system, BI system, ruots. affärsanalyssystem, beslutsstödsystem, ransk. système d’informatique décisionnelle) on tietojärjestelmä, jonka avulla hankitaan ja analysoidaan yrityksen toimintaympäristöä koskevia tietoja. Hankittavat tiedot koskevat tyypillisesti asiakkaita, markkinoita ja kilpailijoita.

Myöskään tälle termille ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Useimmiten puhutaan business intelligence -järjestelmästä tai BI-järjestelmästä ja ehdotettu on myös liiketiedustelujärjestelmää.

tuotannonohjausjärjestelmä
Tuotannonohjausjärjestelmällä (engl. manufacturing execution system, MES, saks. Produktionsleitsystem, MES-System, ransk. système industriel d’exécution) tarkoitetaan tietojärjestelmää, jota käytetään tuotannon operatiivisten toimintojen hallintaan ja tiedon välittämiseen toiminnanohjausjärjestelmän ja tehdasautomaation välillä.

Tuotannonohjausjärjestelmä-termi on melko hyvin vakiintunut käyttöön, mutta jonkin verran sen synonyyminä käytetään vähemmän läpikuultavaa MES-järjestelmää.