Kirjallisuutta

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

Ruotsin Akatemia on julkaissut viime syksynä kaksiosaisen ruotsin kielen sanakirjan Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Sanakirja kuvailee varsin kattavasti nykyruotsin sanastoa.

Sanakirja sisältää 65 000 hakusanaa. Jokaisessa sanakirja-artikkelissa kerrotaan sanan sanaluokka, taivutus ja ääntämys. Kunkin sanan merkitys ja mahdolliset merkitysvivahteet selitetään ja useissa tapauksissa annetaan esimerkkejä sanan käytöstä. Joissakin sanakirja-artikkeleissa annetaan tietoa myös sanan tyylilajista, käyttöalueesta, alueellisesta levinneisyydestä ja rektiosta. Kaikille sanoille on merkitty myös tieto sanan ensiesiintymisestä ja monille myös sanan alkuperästä.

Vaikka sanakirjassa pyritään pääasiassa kuvailemaan kielenkäyttöä ottamatta kantaa sen oikeellisuuteen, sanakirjassa on mukana 400 tietoruutua, jotka auttavat tavallisissa kielenhuoltokysymyksissä.

Sanakirjan on toimittanut Ruotsin Akatemian nykykielen sanakirjojen toimitus, joka toimii Göteborgin yliopiston ruotsin kielen laitoksen yhteydessä.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien on ruotsin kielen kattavin määritelmäsanakirja ja tarpeen kaikille ruotsia työssään käyttäville.

Sanakirjan voi ostaa 65 euron hintaan kirjakaupoista.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Svenska Akademien, Stockholm 2009. 3736 s. ISBN 978-91-1-302267-3

Hoito- ja huolenpitotyön sanasto

Annemari Kokkisen ja Leena Maltari-Ventilän kokoama Hoito- ja huolenpitotyön sanasto on alan ensimmäinen monitieteinen sanasto.

Sanasto sisältää useiden eri tieteenalojen termejä – mukaan on otettu olennaiset termit niin hoitotieteen, lääketieteen, kasvatustieteen, yhteiskuntatieteiden kuin psykologiankin alalta. Sanastossa on myös alalle vakiintuneita slangisanoja. Termejä valittaessa on pyritty ottamaan huomioon nimenomaan hoito- ja huolenpitoalan tarpeet, joten sanasto ei sisällä kattavasti esimerkiksi lääketieteen termejä.

Sanasto on suomenkielinen. Latinalaisperäisille termeille annetaan suomenkielinen vastine ja päinvastoin sekä tarvittaessa termeille annetaan selitykset. Sanaston loppupuolella esitetään omina kokonaisuuksinaan potilaan tutkimiseen ja potilasasiakirjoihin liittyvää sanastoa sekä erilaisia lukuihin ja mittayksiköihin liittyviä termejä. Loppuun on koottu tiiviiksi kokonaisuuksiksi tietoa muun muassa ensiavusta, rokotuksista ja käsihygieniasta.

Sanasto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Kirja on hyödyllinen myös muille hoito- ja huolenpitotyön termistöä tarvitseville.

Hoito- ja huolenpitotyön sanastoa myydään kirjakaupoissa noin 25 euron hintaan.

Annemari Kokkinen & Leena Maltari-Ventilä: Hoito- ja huolenpitotyön sanasto
Kirjapaja, Helsinki 2009. 272 s. ISBN 978-951-607-750-8

Kielellä on merkitystä

Hanna Lappalaisen, Marja-Leena Sorjosen ja Maria Vilkunan toimittama artikkelikokoelma Kielellä on merkitystä – Näkökulmia kielipolitiikkaan julkaistiin Agricolan päivänä.

Kielipolitiikka vaikuttaa arkeemme enemmän kuin usein ajattelemmekaan. Kielipolitiikkaa ei tehdä vain säätämällä kielilakeja, vaan se syntyy varsin huomaamattomin keinoin: rahoituspäätöksistä, muiden lakien vaikutuksista ja yritysten kielivalinnoista.

Teoksessa lähestytään kielipoliittisia kysymyksiä eri näkökulmista ja erilaisten aineistojen avulla. Tarkastelu ulottuu virallisista asiakirjoista kaunokirjallisuuteen ja ylioppilasaineisiin. Kirjoittajat kysyvät muun muassa, vaatiiko tiede englantia, missä piilee yritysten kielipolitiikka, mihin kielenhuollon normit perustuvat ja mitä normittamisesta seuraa. Suomen tilanteeseen perspektiiviä tuovat katsaukset naapurimaissa harjoitettuun kielipolitiikkaan.

Artikkelit tarjoavat niin kielten opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille kuin muillekin yhteiskunnallisille vaikuttajille tuoretta tietoa siitä, mitä kielipolitiikassa tapahtuu. Kokoelman kirjoittajina ovat muun muassa Auli Hakulinen, Pirjo Hiidenmaa, Lea Laitinen, Harri Mantila, Heikki Paunonen ja Marika Tandefelt.

Kirjan voi ostaa kirjakaupoista noin 25 euron hintaan.

Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (toim.): Kielellä on merkitystä – Näkökulmia kielipolitiikkaan
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2010. 441 s. ISBN 978-952-222-170-4

Kielten nimien tunnukset. Osa 2: Kolmikirjaimiset tunnukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut maaliskuussa suomeksi standardin SFS-ISO 639-2 Kielten nimien tunnukset. Osa 2: Kolmikirjaimiset tunnukset.

Standardissa on mukana 431 kielen kolmikirjaimiset tunnukset sekä näiden kielten nimet suomeksi ja englanniksi. Standardi sisältää myös ohjeet kielitunnusten muodosta ja niiden käytöstä.

Standardissa esitetään kaksi kolmikirjaimista koodia kielten nimien esittämistä varten. Toista käytetään terminologisissa ja toista bibliografisissa sovelluksissa. Koodit ovat samat lukuun ottamatta 23 kieltä, joilla on kaksi erillistä kielitunnusta.

Standardin liitteinä on tietoa ISO 639 -rekisteriviranomaisten ja neuvoa-antavan komitean menettelyistä sekä ISO 639-2 -rekisteröintiviranomaisen muutosilmoitus kielikoodien lisäyksistä ja muutoksista. Rekisteröintiviranomaisen ylläpitämä luettelo kielikoodeista on julkaistu englanniksi osoitteessa www.loc.gov/standards/iso639-2.

Kolmikirjaimiset tunnukset -standardi on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa kirjasto-alalla, sanastotyössä sekä sanakirjojen laadinnassa. Alun perin tunnukset on laadittu käytettäväksi tiedonvaihdossa kielen ilmaisemiseen esimerkiksi tietojärjestelmissä.

Standardin voi tilata noin 80 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-ISO 639-2 Kielten nimien tunnukset. Osa 2: Kolmikirjaimiset tunnukset
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2010. 77 s.

Puhtausalan sanasto

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut tammikuussa standardin SFS 5967 Puhtausalan sanasto, joka sisältää 279 alan käsitettä.

Standardissa esitetään puhtauspalvelujen, siivoustyön mitoituksen, siivousmenetelmien, -aineiden ja -koneiden suomenkieliset termit ja määritelmät sekä käsikäyttöisten siivousvälineiden ja niiden osien nimet. Monista käsikäyttöisistä siivousvälineistä sekä koneista esitetään myös niiden kuvat tai piirrokset. Koneita ja laitteita koskeva sanasto on rajoitettu ammattisiivouksessa käytettäviin koneisiin ja laitteisiin.

Standardi selventää puhtausalan käsitteitä, vakiinnuttaa nimistöä ja helpottaa viestintää. Se on tarkoitettu puhtausalan ammattilaisille, opettajille, kouluttajille ja tiedottajille sekä siivousaineiden ja -välineiden valmistajille, maahantuojille, myyjille ja hankinnoista vastaaville.

Standardin voi tilata noin 80 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS 5967 Puhtausalan sanasto
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2010. 77 s.

Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Yleiskatsaus ja sanasto

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut tammikuussa standardin SFS-ISO/IEC 27000 Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Yleiskatsaus ja sanasto.

Standardi sisältää 46 tietoturvallisuuteen, johtamiseen, tietoturvariskeihin ja dokumentointiin liittyvää suomen- ja englanninkielistä termiä määritelmineen. Standardin pääpaino on kuitenkin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien kuvauksessa.

Standardin voi tilata noin 65 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-ISO/IEC 27000 Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Yleiskatsaus ja sanasto
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2010. 47 s.