Termiharava

Hallitus esitti viime vuoden lopussa Suomeen uutta ihmisten veri- ja kudosnäytteiden käyttöä säätelevää biopankkilakia. Biopankkilain tarkoitus on edistää ihmisten elin-, solu- ja kudosnäytteiden käyttöä lääketieteen tutkimuksissa. Tällä kertaa termiharavassa perehdytään asiaan liittyviin käsitteisiin.

biopankki
Biopankki-termillä (ruots., engl. biobank) on kaksi merkitystä. Biopankilla (1) voidaan tarkoittaa ihmisperäisten kudos- ja verinäytteiden kokoelmaa ja siihen liittyviä tietoja. Biopankilla (2) tarkoitetaan myös tutkimusympäristöä, jossa säilytetään ja käsitellään tällaista kokoelmaa.

näyte
Näytteellä (ruots. prov, engl. sample) tarkoitetaan biopankkien yhteydessä ihmisperäistä materiaalia, joka on tarkoitettu todisteeksi tai esimerkiksi edustamansa kokonaisuuden ominaisuuksista. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi veri, plasma, seerumi, iho sekä luu- ja pehmytosakudokset sekä niiden osat.

Näytteellä voidaan tarkoittaa myös näytteen tallennetta, johon on mallinnettu näytteen sisältämä analyysitieto yleensä digitaalisessa muodossa. Tällöin varsinainen näytemateriaali voidaan jopa hävittää kokonaan. 

tunnisteellinen näyte
Tunnisteellinen näyte (ruots. identifierbart prov, engl. identified sample) sisältää tiedon henkilöstä, josta näyte on otettu. Tunnisteelliselle näytteelle on ominaista, että henkilön yksilöivä tieto on näytteen käsittelijällä tai käsittelijän saatavissa hänen hallussaan olevan tiedon avulla.

koodattu näyte
Koodattu näyte (ruots. kodat prov, engl. coded sample) on tunnisteellinen näyte, jolle on annettu yksilöllinen tunniste, jonka avulla näyte ja sitä koskeva tieto voidaan yhdistää toisiinsa, vaikka tunniste ei sisällä henkilön yksilöivää tietoa. Henkilöä koskevan tiedon suojaaminen koodilla varmistaa henkilön tietosuojan toteutumisen.

tunnisteeton näyte
Tunnisteeton näyte (ruots. avidentifierat prov, engl. unidentified sample) ei sisällä tietoa henkilöstä, josta näyte on otettu. Näyte voi olla tunnisteeton tiedon keräämisvaiheesta lähtien tai tunnisteellinen näyte voidaan myöhemmin tehdä tunnisteettomaksi katkaisemalla pysyvästi näytteen yhteys siihen henkilöön, josta näyte on otettu.