Kirjallisuutta

Mikrobiologian sanasto

Mikrobiologikilta julkaisi syksyllä toisen painoksen vuonna 2008 ilmestyneestä Mikrobiologian sanastosta. Sanastossa on yli 1200 keskeistä mikrobiologian käsitettä.

Sanasto kattaa alan käsitteet biotekniikasta molekyylibiologiaan, yleisestä mikrobiologiasta kliiniseen mikrobiologiaan ja ympäristömikrobiologiaan. Sanaston termit on esitetty aakkosjärjestyksessä englanninkielisen termin mukaan ja niille on annettu vastineet suomeksi ja ruotsiksi sekä suomenkielinen selitys. Sanaston lopussa on aakkosellinen suomi–englanti-termiluettelo. Valitettavasti ruotsinkielisten termien hakemisto kuitenkin puuttuu.

Mikrobiologian sanasto on tarkoitettu palvelemaan mikrobiologien, mikrobiologian opiskelijoiden ja kaikkien mikrobiologiasta kiinnostuneiden tarpeita. Sanastosta on hyötyä biologian ja lääketieteen opiskelijoille, sosiaali- ja terveysalojen sekä bioanalytiikan opiskelijoille. Lisäksi sanastosta on apua muiden soveltavien alojen (esim. välinehuolto, biotekniikka, elintarviketekniikka, hygienia) opiskelijoille.

Mikrobiologian sanastoa voi ostaa noin 20 euron hintaan hyvin varustetuista kirjakaupoista tai tilata sähköpostitse osoitteesta ville.kivisalmi@aseptolog.fi.

Matti Korhola, Kristiina Schauman, Ville Kivisalmi, Stiina Rasimus, Hanna Salmela & Katarina Björklöf: Mikrobiologian sanasto
Mikrobiologikilta r.y., Helsinki 2010. 124 s. ISBN 978-951-98554-3-1

Katolista terminologiaa

Outi Kecskemétin laatima Katolista terminologiaa kattaa suomenkielisen katolisen termistön, jonka tarve on huomattavasti kasvanut kirkon toiminnan muututtua kansankieliseksi Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen (1962–65) jälkeen.

Kirja sisältää noin 2200 hakusanaa suomeksi tai latinaksi. Kirjan termit on esitetty aakkosjärjestyksessä ja kukin termi on selitetty lyhyesti. Kirja sisältää katolisen kirkon käsitteitä kirkon liturgiasta, sakramenteista, kirkkovuodesta ja kirkon organisaatiosta. Kirjan lopun liitteisiin on kerätty tietoa tärkeimpien sääntö- ja ritarikuntien nimistä ja lyhenteistä.

Mukana on myös jonkin verran piirroksia katolisen kirkon esineistä ja puvuista.

Kirja on tarkoitettu erityisesti tutkijoille, opiskelijoille ja kääntäjille, katolilaisille ja katolilaisuudesta kiinnostuneille.

Outi Kecskeméti on kirjastonhoitaja ja tietokirjailija, joka hoitaa Studium Catholicumin arkistoa ja osallistuu Studium Catholicumin kirjaston päivystykseen.

Katolista terminologiaa -kirja on saatavilla noin 15 euron hintaan hyvin varustetuista kirjakaupoista tai Suomen pienkustantajien kirjapuodista osoitteessa www.kirjapuoti.fi.

Outi Kecskeméti: Katolista terminologiaa. Kirkon liturgiaa, rakenteita ja elämää
Amanda-kustannus, Valkeakoski 2010. 126 s. ISBN 978-952-99709-5-7

Functional Foods Terminology

Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen ja englannin kielen laitoksen sekä brasilialaisen Viçosan yliopiston yhteistyönä laatima Functional Foods Terminology kattaa 127 funktionaalisiin elintarvikkeisiin liittyvää käsitettä.

Sanasto on järjestetty aihealueittain. Aiheet ovat terveysvaikutteiset elintarvikkeet, probiootit, prebiootit, synbiootit, terveysväitteet, elintarvikkeiden aistinvarainen arviointi ja molekyyligastronomia. Sanastossa on annettu käsitteille termit ja määritelmät englanniksi ja portugaliksi. Sanasto sisältää myös englanninkieliset käsitekaaviot, englannin- ja portugalinkieliset hakemistot sekä lähdeluettelon. Myöhemmin sanastoon on tarkoitus lisätä myös suomen- ja italiankieliset termit.

Sanasto on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, elintarvikkeiden kehittäjille, ravintofysiologeille ja muille terveysalan ammattilaisille sekä kielten ammattilaisille terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin liittyvien peruskäsitteiden selventämiseksi.

Sanasto on saatavilla PDF-muodossa osoitteessa http://fff.utu.fi/media/terminology.html.

Marcos da Silva Magalhães, Seppo Salminen, Célia Lúcia Ferreira & Jorma Tommola: Functional Foods Terminology
Turun yliopisto, Turku 2010. 114 s. ISBN 978-951-29-4190-2