Termiharava

Sanastokeskus sai tiedustelun käsitteisiin URI-osoite, URN-tunnus ja URL-osoite liittyen. Tällä kertaa yritämme selventää näiden käsitteiden merkityksiä ja niiden välisiä suhteita.

URI-osoite
URI-osoitteella (engl. uniform resource identifier, URI, ruots. URI) tarkoitetaan internetissä olevan resurssin yksilöivää tunnusta. Resurssi voi olla esimerkiksi tiedosto tai palvelu.

URL-osoite ja URN-tunnus ovat eräänlaisia URI-osoitteita. Kaikki sellaiset URI-osoitteet, joiden avulla tieto voidaan löytää internetistä, ovat URL-osoitteita.

Usein asiaa havainnollistetaan vertaamalla URN-tunnusta ihmisen nimeen (olettaen sen olevan ainutlaatuinen) ja URL-osoitetta henkilön kotiosoitteeseen.

URL-osoite
URL-osoite (engl. uniform resource locator, URL, ruots. URL-adress, URL) on URI-osoite, joka yksilöi internetissä olevan resurssin sijainnin sekä sen käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön.

Esimerkiksi Terminfon verkkojulkaisun URL-osoite on http://www.terminfo.fi, jossa http viittaa yhteyskäytäntöön ja www.terminfo.fi palvelimeen, jossa tiedostot sijaitsevat. Aina URL- ja www-osoitteen erottelu ei ole tarpeen.

URN-tunnus
URN-tunnus (engl. uniform resource name, URN, ruots. URN n) on URI-osoite, joka yksilöi internetissä olevan resurssin URN-skeeman avulla ottamatta kantaa sen saavutettavuuteen. URN-tunnus on pysyvä ja ainutkertainen.

URN-tunnus muodostetaan ensi sijassa julkaisun saamista ISBN- tai ISSN-tunnuksista. Resurssille annettu URN ei muutu, jos julkaisun nimi pysyy samana eikä sisältö muutu merkittävästi. Joissakin tapauksissa resurssin URI-osoite voi yhtä aikaa URL-osoite ja URN-tunnus.

ISBN on kirjan ja ISSN kausijulkaisun kansainvälinen standardinumero.