Kirjallisuutta

Parlando

Grazyna Zeranska-Gebertin ja Teuvo Lampisen laatiman musiikkisanakirjan Parlando ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2002. Viime vuonna ilmestyneessä musiikkisanakirjan uudessa painoksessa käytetään tarvepainatusta eli sitä tehdään painossa tilauksen mukaan vaikka yksi kappale kerrallaan.

Musiikkisanakirja sisältää notaatioon ja musiikin teoriaan, soittimiin, tansseihin ja musiikin tyylikausiin liittyviä käsitteitä ja sanallisten esitysohjeiden suomennoksia. Soittimia on havainnollistettu piirroksin ja erilaisia ilmiöitä esimerkkinuotein. Vieraskielisille hakusanoille on annettu ääntämisohjeet tarkekirjoituksella ja vierasperäisten sanojen alkukielisistä merkityksistä on annettu tietoja.

Kirjassa on liitteenä tavallisimmat musiikkisanaston lyhenteet sekä Antonio Vivaldin, Francesco Petrarcan, Alysius Bertrandin runojen ja Claude Debussyn esitysohjeiden suomennoksia.

Musiikkisanakirja on tarkoitettu hakuteokseksi musiikin kuuntelijoille, harrastajille ja ammattimuusikoille. Musiikkisanakirjan Parlando voi tilata noin 40 euron hintaan hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Grazyna Zeranska-Gebert & Teuvo Lampinen: Parlando. Musiikkisanakirja
Gaudeamus, Helsinki 2011. 415 s. ISBN 978-952-495-206-4

Teollisuusventtiilit. Toimilaitteet. Osa 1: Terminologia ja määritelmät

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut marraskuussa 2011 suomenkielisen käännöksen standardista SFS-EN 15714-1 Teollisuusventtiilit. Toimilaitteet. Osa 1: Terminologia ja määritelmät.

Standardissa määritellään 58 teollisuusventtiilien toimilaitteisiin liittyvää käsitettä. Mukana on sähköisiin, paineilmakäyttöisiin ja hydraulisiin venttiilitoimilaitteisiin liittyviä käsitteitä. Käsitteille annetaan termit ja määritelmät suomeksi ja englanniksi.

Standardin voi tilata noin 35 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN 15714-1 Teollisuusventtiilit. Toimilaitteet. Osa 1: Terminologia ja määritelmät
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2011. 13 s.

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 1: Sanasto

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut marraskuussa 2011 suomenkielisen käännöksen standardista SFS-EN ISO 8062-1 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 1: Sanasto.

Standardi sisältää 59 käsitettä, joita käytetään kuvaamaan elementti-, muoto- ja toleranssityyppejä määritettäessä muotilla valmistettavien kappaleiden mittatoleransseja ja geometrisia toleransseja geometrisissa tuotemäärittelytiedoissa. Käsitteille annetaan termit ja määritelmät suomeksi ja englanniksi. Standardissa on myös jonkin verran käsitteitä havainnollistavia piirroksia.

Standardin voi tilata noin 65 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN ISO 8062-1 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 1: Sanasto
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2011. 39 s.