MAO/TAO – pitkäkestoista ontologiakehitystä museoalan tarpeisiin

Päivi Kouki & Mari Suhonen

MAO/TAO on museoalan ja taideteollisuusalan käsitteistöön keskittynyt erikoisontologia, jossa yhdistyvät kolme eri ontologiaa: Museoalan ontologia MAO perustuu Museoalan asiasanastoon ja Taideteollisuusalan ontologia TAO puolestaan perustuu Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon. Näiden kahden ontologian käsitteet on MAO/TAOssa yhdistetty Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) käsitteistöön MuseoSuomi- ja FinnONTO-hankkeissa.

MAO/TAO julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ONKI-ontologiakirjastossa. Nykyisin MAO/TAOn ylläpidosta vastaa Museovirasto, joka on osallistunut ontologian kehittämiseen alusta asti. MAO/TAO on julkaistu Finto-ontologiapalvelussa itsenäisenä ontologiana ja sen tiedot on yhdistetty useista erikoisontologioista koostettuun KOKO-ontologiaan.

Sanastokeskus on tehnyt MAO/TAOn kehitystyötä yhdessä Museoviraston kanssa syksystä 2015 lähtien (ks. aikaisempi Terminfon artikkeli). Kahdessa vuosina 2015–2017 toteutetussa kehitysprojektissa ontologiaan lisättiin sekä museoalan asiantuntijoiden ehdottamia käsitteitä että vuonna 2016 julkaistun Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisen sanaston terminologisin periaattein laadittuja käsitteiden kuvauksia. Myös ontologian esitystapaa muokattiin vastaamaan Finton muuttuneita ja täsmentyneitä periaatteita. Lisäksi jälkimmäisessä projektissa ontologiaa muutettiin entistä selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi yhdistämällä MAOn ja TAOn käsitteitä sellaisissa tapauksissa, kun sama käsite löytyi kummankin ontologian käsitevalikoimasta.

Käytettävyyteen liittyy myös ajantasaisen YSOn päivittäminen MAO/TAOon, mikä tehtiin jälkimmäisessä kehitysprojektissa loppuvuodesta 2016. Siihen asti MAO/TAOssa oli käytössä FinnONTO-projektin aikainen varsin varhainen YSOn versio. Päivityksen yhteydessä päästiin eroon nykyisen YSOn ja MAO/TAOn välisistä poikkeavuuksista, jotka johtuivat YSOon vuosien mittaan tehdyistä muutoksista. Samalla MAO/TAOn rakenne muuttui merkittävästi, kun siinä otettiin käyttöön uudistettu pääluokkahierarkia, jonka Kansalliskirjasto on laatinut osana YSO-kehitystyötä. MAO/TAOn uusin versio julkaistiin Fintossa alkusyksystä 2017.

Aiempien päivitysten aikana kävi ilmi, että MAO/TAOn käsitteistö on puutteellinen kulttuuriympäristöön liittyvien käsitteiden osalta, ja ontologian sisältöä halutaan kehittää edelleen tämän puutteen korjaamiseksi. Työ aloitettiin keväällä 2017 viemällä ontologiaan käsitteitä neljästä eri lähteestä: Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaasta, Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanastosta, rakennusperintörekisteristä sekä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen sivustolta. Sanastokeskuksen terminologit sijoittivat uudet käsitteet MAO/TAOn hierarkiaan alustavasti, ja nyt syksyllä työ jatkuu yhdessä Museoviraston asiantuntijoiden kanssa. Kulttuuriympäristön käsitteiden termit ja käsitesuhteet on määrä tarkistaa neljän asiantuntijaryhmän voimin, joista kukin keskittyy tiettyyn aihealueeseen: arkeologiseen kulttuuriperintöön, vesiin liittyvään kulttuuriperintöön, rakennusperintöön ja restaurointiin sekä linna- ja linnoituskäsitteisiin. Lisäksi ontologiaan lisätään muita uusia käsitteitä tarpeen mukaan ja tehdään muuta tarpeelliseksi havaittavaa kehitystyötä. Kulttuuriympäristön ontologiatyön on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana.

Kirjoittajasta:
Päivi Kouki ja Mari Suhonen ovat Sanastokeskuksen terminologeja, jotka työskentelevät MAO/TAO-ontologian täydennysprojektissa.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.