Kirjallisuutta

Säädösten kääntäminen englanniksi ja valtiosopimusten suomentaminen

Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala julkaisi keväällä Valtioneuvoston käännös- ja kieliasiantuntijoiden laatiman oppaan Säädösten kääntäminen englanniksi ja valtiosopimusten suomentaminen.

Oppaassa neuvotaan termien ja fraasien käytössä käännöksissä, kerrotaan säädösten nimeämisperusteista, ohjeistetaan otsikoiden, viittausten ja numerointien käytössä, annetaan kielenkäyttöohjeita, valotetaan Suomen lainsäädännön suhdetta EU:n lainsäädäntöön kääntämisen näkökulmasta ja neuvotaan valtiosopimusten suomentamisessa käytettävää termistöä ja fraseologiaa.

Oppaan ohjeistusta suositellaan käytettäväksi kaikissa englannin kielelle käännettävissä säädöskäännöksissä ja valtiosopimusten suomennoksissa.

Opas on julkaistu Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

Säädösten kääntäminen englanniksi ja valtiosopimusten suomentaminen
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 2017


Lainsäädäntösanasto

Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala julkaisi keväällä uuden version Lainsäädäntösanastosta. Lainsäädäntösanastoon on koottu keskeisiä lakikielen termejä ja ilmaisuja suomeksi sekä suositukset niiden englanninkielisiksi vastineiksi. Termit ovat myös ruotsiksi.

Lainsäädäntösanastoa on laadittu kahdessa vaiheessa. Sanaston ensimmäinen versio, jossa oli noin 70 hakusanaa, ilmestyi vuonna 2002 oikeusministeriön johtamana hankkeena. Sanastoa on vuodesta 2010 alkaen tarkistettu ja laajennettu valtioneuvoston kansliassa pienissä erissä. Sanaston uusimmassa versiossa on yhteensä noin 240 termiä tai fraasia, ja sanaston päivittäminen jatkuu.

Sanaston tarkoituksena on tukea Suomen lainsäädäntöä suomesta tai ruotsista englanniksi kääntävien työtä ja yhtenäistää käännöksiä ja termistön käyttöä. Sanaston termejä ja linjauksia suositellaan käytettäväksi säädöskäännöksissä, koska ne on valittu perusteellisen selvityksen tuloksena. Lainsäädäntösanastossa olevat ruotsinkieliset termit ovat linjassa Svenskt lagspråk i Finland -oppaan (SLAF) ja muiden valtioneuvoston antamien suositusten kanssa.

Lainsäädäntösanasto on käytettävissä Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan Sanastot ja ohjeet -sivulla pdf-tiedostona ja valtionhallinnon termipankki Valterissa.

Lainsäädäntösanasto
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 2017


Rahoitusmarkkinasanasto

Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala julkaisi kesällä Rahoitusmarkkinasanaston, joka sisältää noin 85 rahoitusmarkkinoihin ja markkinoiden väärinkäytön ehkäisemiseen liittyvää käsitettä. Sanastossa on suomenkieliset määritelmät ja termit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Rahoitusmarkkinasanaston pohjana on käytetty englanninkielistä EU-termilistaa. Valtioneuvoston kansliassa sanastoon on lisätty suomen- ja ruotsinkieliset vastineet sekä muita tietoja.

Rahoitusmarkkinasanasto on vapaasti käytettävissä verkossa Valtioneuvoston kanslian sivustolla.

Rahoitusmarkkinasanasto
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 2017


Suomi-romani-sanakirja: Suomen romanikielen nykyajan sanastoa

Suomi-romani-sanakirjaHenry Hedmanin laatima Suomi-romani-sanakirja: Suomen romanikielen nykyajan sanastoa ilmestyi viime syksynä.

Sanakirjassa keskitytään ennen kaikkea uudissanoihin, sillä romanikielen lisääntynyt julkinen käyttö on lisännyt tarvetta uudissanojen luomiseen ja niiden saattamiseen puhujien käyttöön. Sanakirjassa on lähes 3500 sana-artikkelia, jotka on merkitty teemoittain. Eniten mukana on yleissanastoa, mutta mukana on muun muassa luontoon, uskontoon, asioimiseen, koulunkäyntiin, terveyteen, urheiluun ja ammatteihin liittyviä sanoja.

Sanakirjan alussa olevassa johdannossa kerrotaan romanikielen taustasta ja siitä, miksi romanikieleen tarvitaan uudissanoja. Johdannossa kerrotaan myös romanikielen käytöstä ja käyttöaloista sekä annetaan ohjeita sanakirjan käyttäjälle.

Sanakirja poikkeaa toteutustavaltaan monista muista sanakirjoista. Jokaiselle suomenkieliselle hakusanalle on annettu sanaluokka, romaninkielinen vastine, suku ja taivutustiedot, suomenkielinen esimerkkilause ja esimerkkilauseen romaninkielinen käännös. Lisäksi on ilmoitettu ko. sanan teema.

Henry Hedman toimii romanikielen ja -kulttuurin yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa. Hän työskenteli aiemmin Kotimaisten kielten keskuksessa romanikielen tutkijana.

Sanakirja on suunnattu kaikille romanikielen parissa työskenteleville sekä kieltä opiskeleville. Sanakirjan hinta hyvin varustelluissa kirjakaupoissa on noin 25 euroa.

Henry Hedman: Suomi-romani-sanakirja: Suomen romanikielen nykyajan sanastoa
Helsingin yliopisto, Helsinki 2016. 196 s. ISBN 978-951-51-2366-4


Tataarilais-suomalainen sanakirja: 11 000 sanaa

Tataarilais-suomalainen sanakirjaArto Moision ja Okan Daherin laatima Tataarilais-suomalainen sanakirja: 11 000 sanaa ilmestyi viime vuonna.

Tataarilais-suomalaisessa sanakirjassa on 11 000 sanaa. Sanakirjassa käytetty tataarin kieli on ensisijassa Venäjällä puhuttua kazanintataaria, mutta sana-artikkeleissa esitetään kazanintataarin sanaston lisäksi Suomessa puhutun suomentataarin sanastoa. Sanakirjan hakusanat ovat kazanintataaria ja kirjoitettu kyrillisin kirjaimin. Kunkin hakusanan jälkeen on esitetty ko. sanan suomentataarinkielinen ja latinalaisin kirjaimin kirjoitettu muoto. Jotta kirjaa voisi käyttää myös suomentataarin sanakirjana, on kirjassa apuna liitteet, jotka auttavat käyttäjää löytämään etsimänsä kohdan kirjasta.

Tataarilais-suomalainen sanakirja on laadittu Turun yliopiston Volgan alueen kielten tutkimusyksikössä. Käsikirjoituksen pohjan kokosi Arto Moisio useiden kazanintataarilais-venäläisten sanakirjojen ja kazanintataarilaisten nykytekstien avulla. Suomentataarin osalta päävastuu sanakirjan muokkaamisesta ja tarkistamisesta oli Okan Daherilla.

Sanakirjaa myydään hyvin varustelluissa kirjakaupoissa noin 40 euron hintaan.

Arto Moisio & Okan Daher: Tataarilais-suomalainen sanakirja: 11 000 sanaa
Suomalais-Ugrilainen seura, Helsinki 2016. 418 s. ISBN 978-952-5667-84-4


Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.