Kirjatyynyt ja tanssilehdet – Uusia käsitteitä museoalan ontologiaan

Mari Suhonen

Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta ontologiatyötä museoalan erikoisontologian MAOn täydentämiseksi. Työ käynnistyi lokakuussa 2015, ja sen on tarkoitus valmistua kesään 2016 mennessä.

Museoalan sisältöjen kuvaamiseen tarkoitettu MAO-ontologia rakennettiin alunperin MuseoSuomi-hankkeessa ja se on ollut käytettävissä vuodesta 2004 lähtien. FinnONTO-hankkeessa ontologiaa kehitettiin mukauttamalla ontologian rakenne Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO), joka muodostaa osan MAO-yhdistelmäontologiasta. Sittemmin MAOn täydentämisen tarvetta selvitettiin Museo 2015 -hankkeessa, minkä perusteella ontologiaan päätettiin lisätä noin 800 uutta käsitettä.

MAOn uudet käsitteet liittyvät erityisesti kirkollisiin esineisiin, rakennettuun ympäristöön, tanssin ja teatteriin sekä tekstiileihin. Pohdittavaksi tulee, mihin hierarkiaan ja minkä käsitteen alakäsitteiksi sijoitellaan esimerkiksi kirjatyynyt, tanssilehdet, monstranssit ja lihamyllyt. Terminologit huolehtivat käsitteiden viemisestä ontologiaan alustavasti, ja työn tulos sekä avoimet kysymykset käsitellään yhdessä aihealueiden asiantuntijoiden kanssa ennen kuin päivitetty ontologia julkaistaan käyttöön Kansalliskirjaston Finto-palvelussa.


Lisää MAO-ontologiasta: Suvi Kettulan artikkeli Museoiden säpäkkeet ja supikkaat semanttisen webin ontologisessa käsitteistössä Terminfossa 1/2010.