Kirjallisuutta

Systems to manage terminology, knowledge and content – Design, implementation and maintenance of terminology management systems

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut elokuussa 2012 standardin ISO 26162 Systems to manage terminology, knowledge and content – Design, implementation and maintenance of terminology management systems.

Standardi käsittelee termistönhallintajärjestelmien suunnittelua, toteuttamista ja ylläpitoa. Lisäksi standardi antaa ohjeita terminologisen tiedon hallinnasta, esimerkiksi tietotyyppien valinnasta ja käytöstä.

Standardi on tarkoitettu terminologeille, ohjelmistokehittäjille sekä muille, jotka työskentelevät termistönhallintajärjestelmien kehittämisen tai hankkimisen parissa. Standardi maksaa noin 175 euroa ja sen voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteesta http://sales.sfs.fi.

ISO 26162 Systems to manage terminology, knowledge and content – Design, implementation and maintenance of terminology management systems
International Organization for Standardisation, Geneva 2012. 69 s.

Systems to manage terminology, knowledge and content – Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut tammikuussa 2013 standardin ISO 22274 Systems to manage terminology, knowledge and content – Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems.

Standardi käsittelee käsiteperusteisten, useissa eri kieli- ja kulttuuriympäristöissä käytettäväksi tarkoitettujen luokitusten laatimista. Siinä annetaan ohjeita luokitusten ja niiden perustana olevien käsitejärjestelmien kansainvälistämisestä; kerrotaan terminologisista periaatteista, joita voidaan soveltaa luokituksiin; sekä arvioidaan luokitusten kansainvälisen käytön edellyttämää työnkulkua ja luokitusten hallintaa.

Standardi on tarkoitettu luokitusten sisältöjen kehittäjille, esimerkiksi terminologeille ja sisällön hallinnasta vastaaville, sekä luokitustyökalujen kehittäjille. Standardi maksaa noin 165 euroa ja sen voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteesta http://sales.sfs.fi.

ISO 22274 Systems to manage terminology, knowledge and content – Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems
International Organization for Standardisation, Geneva 2013. 51 s.

Pariisista Papukaijannokkaan – Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet

Kotimaisten kielten keskus on julkaissut Kerkko Hakulisen ja Sirkka Paikkalan kokoaman teoksen Pariisista Papukaijannokkaan – Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet.

Kirja on hakuteos, johon on koottu kattava valikoima sellaisia ulkomaiden paikannimiä, jotka kirjoitetaan suomen kielessä toisin kuin paikalliskieliset nimet (esimerkiksi Pariisi, Kairo tai Pöytävuori). Kirjaan on otettu mukaan 2 500 nimeä, joille annetaan sekä paikalliskieliset että englanninkieliset vastineet. Monille nimistä annetaan lisäksi muunkielisiä vastineita, useimmiten ranskan- ja saksankielisiä. Kirjan lopussa esitetään suomenkielisten paikannimien oikeinkirjoitusohjeet, tarkastellaan niiden muotoutumista ja kerrotaan kansainvälisestä nimistönhuollosta.

Kirja on tarkoitettu toimittajille, kääntäjille ja kaikille muille, jotka työssään käyttävät ulkomaisia paikannimiä. Sen voi ostaa kirjakaupoista tai Kotimaisten kielten keskuksesta (verkkokauppa www.kotus.fi) noin 30 euron hintaan.

Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala: Pariisista Papukaijannokkaan – Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 172)
Kotimaisten kielten keskus, Helsinki 2013. 492 s. ISBN 978-952-5446-80-7

DIN-TERM online

DIN-TERM, saksalaisen standardisoimisjärjestö DINin (Deutsches Institut für Normung) termipankki, on nyt käytettävissä DINin verkkosivustolla (www.din.de).

Vapaasti käytettävissä oleva termipankki sisältää noin 170 000 voimassa olevista standardeista poimittua käsitettä sekä niiden standardeihin sisältyvät saksan-, ranskan- ja englanninkieliset nimitykset. Termipankissa on käsitteitä kaikilta niiltä aloilta, joille DIN on asettanut standardisoimiskomiteoita.

Rekisteröitymällä ilmaiseen DIN-TERMinology-portaaliin pääsee hakemaan termejä DINin koko termitietokannasta, johon kuuluu yhteensä noin 600 000 käsitettä. Voimassa olevien standardien käsitteiden lisäksi tietokannassa on käsitteitä kumotuista standardeista sekä standardiluonnoksista. Rekisteröitynyt käyttäjä pystyy lisäksi tarkastelemaan kokonaisia termitietueita määritelmineen, huomautuksineen ja esimerkkeineen.