Termiharava

Maaliskuussa Sanastokeskuksesta tiedusteltiin uudentyyppiseen maksutapahtumaan liittyviä termejä. Mitä termiä pitäisi käyttää maksusta, joka rekisteröidään näyttämällä sirukorttia maksupäätteelle sen sijaan, että asiakas syöttäisi kortin maksupäätteeseen?

Pankki- ja rahoitusalan sanastohankkeessa julkaistiin loppuvuodesta termisuosituksia, joista tiedotimmekin jo Facebook-sivullamme (www.facebook.com/Sanastokeskus). Sanastotyöryhmä päätyi suosittamaan termejä lähimaksu ja lähimaksupääte

Lähimaksu (sv kontaktlös betalning) on korttimaksu, joka rekisteröidään lähimaksupäätteellä. Lähimaksu rajataan vain tietynsuuruisiin, pienehköihin maksuihin. Lähimaksun yhteydessä puhutaan lähimaksamisesta, johon suositetaan viitattavan ruotsiksi kontaktlös betalning -termillä.

lähimaksupääte; lähilukeva maksupääte
Lähimaksupääte (sv kontaktlös betalterminal) on maksupääte, joka lukee tiedot pienellä etäisyydellä maksupäätteen ulkopuolella olevasta maksukortista ja varmentaa maksutapahtuman ilman maksajan erillistä hyväksyntää. Lähimaksupääte voi myös varmistaa maksajan henkilöllisyyden esimerkiksi pyytämällä tietyin väliajoin maksajaa hyväksymään lähimaksun näppäilemällä henkilökohtaisen tunnuksensa. 

Lähiluku ja etäluku menevät usein mediassa sekaisin, ja yhtä ja samaa asiaa saatetaan pahimmillaan kutsua vuoron perään lähiluettavaksi ja etäluettavaksi. Etäluenta lienee useimmille tuttua etäluettavista sähkömittareista, joiden tiedot välittyvät sähköyhtiöille automaattisesti tietoliikenneverkon kautta.

Joukkoliikenteessä käytettävistä matkakorteista näkee usein käytettävän nimitystä etäluettava matkakortti. Matkakorttia kuitenkin käytetään samaan tapaan kuin maksukorttia lähimaksun yhteydessä: kortti viedään lukulaitteen lähelle. Olisikin johdonmukaisempaa kutsua matkakortteja nimenomaan lähiluettaviksi.

Tulevaisuudessa kortit, joita laitteet pystyvät lukemaan ilman suoraa kontaktia, todennäköisesti yleistyvät. Esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjasto on ilmoittanut harkitsevansa viivakoodillisista kirjastokorteista luopumista ja siirtymistä kortteihin, joilta tiedot voitaisiin lukea ilman kosketusta kortinlukijaan. Jotta uusien sovellusalueiden kehittyessä ei syntyisi termisekaannuksia, kannattaa termiä valittaessa harkita tarkkaan, millaisesta toiminnosta oikeastaan on kyse.