Euroopan terminologiajärjestö EAFT täytti 20 vuotta

Anu Ylisalmi

Terminologia-alan yhteistyötä tehdään Euroopan tasolla Euroopan terminologiajärjestön EAFT:n (engl. European Association for Terminology) puitteissa. EAFT perustettiin Tanskan Koldingissa lokakuussa 1996 eli järjestö täytti syksyllä 20 vuotta.

Pointer-tutkimusprojekti perustamisen taustalla

EAFT:n perustamisen taustalla oli Euroopan komission monikielisen toimintasuunnitelman (Multilingual Action Plan, MLAP) osana pääosin vuonna 1995 toteutettu Pointer-tutkimusprojekti (Proposals for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe), jonka loppuraportissa suositeltiin eurooppalaisen terminologiajärjestön perustamista. Pointer-projektissa kerättiin tietoa Euroopassa tehtävästä terminologisesta työstä ja käytössä olevista resursseista, analysoitiin eri maiden ja kielialueiden heikkouksia, vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Tutkimuksen tuloksena esitettiin joukko konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla pyrittiin luomaan edellytyksiä käytössä olevien voimavarojen tarkoituksenmukaiselle ja tehokkaalle käytölle ja terminologian ja sanastotyön yleisen infrastruktuurin luomiselle.

EAFT edistää terminologiaa monin keinoin

”EAFT on eräänlainen sateenvarjo-organisaatio, joka kerää yhteen eurooppalaiset terminologian parissa työskentelevät organisaatiot ja terminologiasta kiinnostuneet ihmiset”, kertoo EAFT:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Nilsson. EAFT:n tarkoitus on järjestön sääntöjen mukaan edistää terminologian kautta monikielisyyttä, tukea ja ammattimaistaa terminologiaan liittyvää työtä Euroopan tasolla, lisätä terminologisen työn näkyvyyttä sekä olla yhteistyössä muiden alalla toimivien organisaatioiden ja toimielinten kanssa.

EAFT:n tärkein toimintamuoto on järjestää joka toinen vuosi terminologia-alan konferenssi. EAFT:n konferenssit eroavat monista muista siinä, että kaikki puhujat ovat kutsuttuja. Konferenssien yhteydessä EAFT jakaa palkintoja erityisen onnistuneista opinnäytteistä tai tutkimuksista pyrkien näin nostamaan terminologia-alan akateemista asemaa. Konferenssien lisäksi EAFT järjestää myös työpajoja: esimerkiksi ontologioista järjestettiin työpaja EAFT:n ja Nordtermin yhteistyönä jo vuonna 2006.

Nilsson pitää yhtenä tärkeimmistä EAFT:n saavutuksista vuonna 2002 laadittua Brysselin julistusta kansainvälisestä terminologia-alan yhteistyöstä. Julistus syntyi EAFT:n ensimmäisen terminologiakonferenssin tuloksena, ja sen tarkoituksena on osoittaa terminologian ja sanastotyön tarpeellisuus yhteiskunnassa. Julistuksessa esitetään periaatteita ja toimintatapoja erikoiskielisen viestinnän edistämiseksi. ”Brysselin julistusta hyödynnettiin tänä vuonna, kun EAFT protestoi unkarilaisen terminologiakoulutuksen lopettamista vastaan”, Nilsson kertoo, ”joskaan se ei tässä tapauksessa valitettavasti auttanut.” Nilssonin mukaan Brysselin julistus on edelleen tärkeä asiakirja, jota pitäisi hyödyntää enemmän lobbauksessa sanastotyön puolesta.

Lisäksi EAFT:n edustajat pyrkivät rekrytoimaan uusia jäseniä, vierailemaan terminologian parissa työskentelevissä organisaatioissa ja tukemaan muita tapahtumia. ”Jo ennen EAFT:n puheenjohtajakausiani olen vieraillut monissa terminologiaorganisaatioissa, mutta EAFT:n puheenjohtajana vierailin tänä vuonna muun muassa Serbiassa, jossa pohditaan systemaattisen sanastotyön tekemistä ja kansallisen terminologiaorganisaation perustamista. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää käydä vierailulla ja vaihtaa kokemuksia”, kertoo Nilsson. Nilsson on puheenjohtajakausillaan onnistunut hankkimaan EAFT:lle lisää jäsenetuja ja luomaan menetelmän uusien jäsenten hankkimiseksi.

EAFT:n kahdeksas terminologiakonferenssi pidettiin Luxemburgissa marraskuussa

EAFT ja Euroopan parlamentin terminologian koordinointiyksikkö TermCoord järjestivät EAFT:n kahdeksannen terminologiakonferenssin 14.–15. marraskuuta 2016 Luxemburgissa. Konferenssin yhteydessä juhlittiin samalla EAFT:n 20-vuotista toimintaa. Konferenssin teemana oli Visions and revisions, ja teeman mukaisesti konferenssissa sekä luotiin katsaus EAFT:n tähänastiseen toimintaan että pohdittiin terminologian tulevaisuutta. Myös Sanastokeskuksen johtaja Katri Seppälä ja Sanastokeskuksen hallituksen jäsen, erikoissuunnittelija Virpi Kalliokuusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pitivät konferenssissa esityksen aiheesta ”Visions of new responsibilities and opportunities for terminologists and terminology centres”.1

Perinteiseen tapaan konferenssin yhteydessä jaettiin EAFT:n palkinnot erinomaisesta saavutuksesta terminologian alan teoreettisessa tutkimuksessa sekä soveltavassa tutkimuksessa ja kehityksessä. Tällä kertaa kansainvälinen palkinto erinomaisesta saavutuksesta terminologian alan teoreettisessa tutkimuksessa myönnettiin Claudio Grimaldille Napolin Parthenope-yliopistosta hänen väitöskirjastaan Discours et terminologie de la botanique et de la chimie dans la presse scientifique française (1699–1740). Tämänkertaisen kansainvälisen terminologian soveltavan tutkimuksen ja kehityksen palkinnon sai Maja Lončar Zagrebin yliopistosta tutkielmastaan Terminological Database Model for EU Law Terminology.

Nilsson lainasi huippukokouksen loppupuheenvuorossaan Kara Warburtonia, joka on todennut: ”Väriään ympäristön mukaan vaihtavien kameleonttien tapaan terminologien pitää sopeutua uusiin olosuhteisiin. Vanhoja perinteitä pitää kunnioittaa silloin, kun se on mielekästä, mutta meidän pitää olla valmiina vapauttamaan itsemme näistä perinteistä, jotta voimme olla merkittävämmässä roolissa informaatiotekniikan kehityksessä.”

1 Terminologiakonferenssin esitykset ovat luettavissa TermCoordin sivustolla: http://termcoord.eu/presentations-2/

Kirjoittajasta:
Anu Ylisalmi on Sanastokeskuksen terminologi ja Terminfon toimitussihteeri.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.