Asemakaavoituksen käsitteitä

Sirpa Suhonen

Helsingin kaupunki tilasi Sanastokeskukselta pienen asemakaavoituksen käsitteisiin liittyvän sanastoprojektin, joka tehtiin viime vuoden lopulla. Sanastossa on 13 käsitettä ja yksi käsitejärjestelmäkaavio. Termit ja käsitekuvaukset ovat suomeksi.

Sanastotyön lähtökohtana oli kehittää asemakaavoituksessa käytettäviä tietojärjestelmiä ja järjestelmien keskinäistä yhteentoimivuutta, joita tarvitaan esimerkiksi karttojen koneluettavuuden tueksi. Jotta tieto liikkuisi muuttumattomana järjestelmien välillä ja jotta sitä voisi käyttää uudelleen eri yhteyksissä, käsitteiden ja niistä käytettyjen termien tulee olla yhtenäisiä. Kaavoituksen peruskäsitteille tarvittiin siis yhteisesti sovitut määritelmät, sillä jo tämän suppean sanaston käsitteissä on ollut epämääräisyyttä ja tulkintaeroja.

Digitalisaatio on tuonut myös uusia käsitteitä kaavoitukseen. Esimerkiksi kaavayksikköä ei ollut olemassa ennen tietojärjestelmiä, mutta se tarvittiin niitä varten. Koska kyseessä oli uusi käsite, siihen viitattiin eri termeillä eikä sen sisältökään ollut vakiintunut. Tässä Asemakaavoituksen käsitteitä -sanaston laatineen työryhmän linjaus asiasta:

kaavayksikkö
ei: käyttötarkoitusalue; maankäyttöalue
määritelmä

asemakaavan pienin tiettyyn käyttötarkoitukseen varattu yksikkö

huomautus
Kaavayksikkö on tekninen apuväline asemakaavan ja kiinteistönmuodostuksen välillä.
Kaavayksikkö voi olla esimerkiksi sitovan tonttijaon mukainen kaavatontti, ohjeellisen tonttijaon mukainen alue, yleinen alue tai muu asemakaavassa osoitettu yhtenäinen käyttötarkoitusalue.

Sanastotyö rahoitettiin Asemakaavat yhteisenä tietovarantona -hankkeelle myönnetyllä KIRA-digi-tuella. Työryhmässä oli mukana Sanastokeskuksen ja Helsingin kaupungin edustajien lisäksi edustajat myös Espoon ja Tampereen kaupungeista, Kirkkonummen kunnasta ja Kuntaliitosta. Sanaston laatinut työryhmä toivoo, että sanastotyötä jatkettaisiin ja että sitä laajennettaisiin kaavoituksen ja rakennetun ympäristön käsitteisiin.

Asemakaavoituksen käsitteitä on julkaistu sekä Sanastokeskus TSK:n sivuilla PDF-muodossa että TEPA-termipankissa.

Kirjoittajasta:
Sirpa Suhonen on Sanastokeskus TSK:n terminologi.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.