Kokonaisturvallisuuden sanasto on TSK-sarjan 50. julkaisu

Sirpa Suhonen

Turvallisuuskomitea ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuoden 2017 alussa sanastohankkeen, jonka tavoitteena oli päivittää vuonna 2014 julkaistua Kokonaisturvallisuuden sanastoa (TSK 47). Sanaston päivitystyö oli tarpeen muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisen vuoksi. Uusi strategia julkaistiin marraskuussa ja sen jälkeen julkaistiin myös uusi Kokonaisturvallisuuden sanasto, joka sai TSK-sarjassa numeron 50.

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitystyön näkyvin muutos on käsitekaavioissa. Ne muunnettiin UML (Unified Modeling Language) -muotoon, jotta jatkossa sanaston päivittäminen olisi helpompaa ja nopeampaa, kun kaavioiden päivitys sujuu puoliautomaattisesti. Lisäksi uuteen sanastoon on lisätty joitain uusia käsitteitä ja päivitetty muutamia vuoden 2014 sanaston käsitteitä. Sanaston aihealueet pysyivät samoina kuin vuoden 2014 versiossa. Niitä ovat muun muassa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, varautuminen, uhkat, vaarat, riskit, häiriötilanteiden hallinta, johtaminen sekä alan organisaatiot ja toimijat.

Päivitetyssä Kokonaisturvallisuuden sanastossa on esitetty termitietueina ja käsitekaavioina noin 190:n aihepiiriin kuuluvan käsitteen tiedot. Sanasto sisältää suomenkieliset termisuositukset, määritelmät ja huomautukset sekä ruotsin ja englanninkieliset vastineet termeille.

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys toteutettiin laajassa yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sanastotyötä ohjasi Turvallisuuskomitea ja rahoitti puolustusministeriö. Terminologisesta työstä vastasi Sanastokeskus TSK. Työryhmässä oli edustajat myös Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Huoltovarmuuskeskuksesta, Kuntaliitosta, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:sta, sisäministeriöstä, ulkoasiainministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta ja ympäristöministeriöstä.

Kokonaisturvallisuuden sanasto on julkaistu Sanastokeskus TSK:n sivuilla PDF-muodossa, ja sen sisältö on viety myös osaksi Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankkia.

Kirjoittajasta:
Sirpa Suhonen on Sanastokeskus TSK:n terminologi.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.