Termiharava

Tällä kertaa olemme valinneet Termiharavaan maksupalveluihin liittyviä termejä. Ajankohtaisia käsitteistä tekee se, että ne liittyvät palveluihin, joita Suomessa toimivat pankit suosittelevat asiakkailleen 31.1.2014 lopetetun kansallisen suoraveloituksen tilalle. Kansallinen suoraveloitus oli maksupalvelu, jossa pankki veloitti maksajan maksutiliä tämän etukäteen antaman suoraveloitusvaltakirjan perusteella. Alla olevia termisuosituksia on käsitelty Pankki- ja rahoitussanasto -työryhmässä loppuvuodesta 2013, ja ne on julkaistu Pankki- ja rahoitussanastossa (www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto). Suoramaksun ja e-laskun määritelmiä on muokattu Termiharavaa varten työryhmän terminologin kanssa.

Pankki- ja rahoitusalan sanastotyöryhmä pyrkii yhtenäistämään ja vakiinnuttamaan alan ruotsin- ja suomenkielistä termistöä sekä tarjoamaan sanastotyön tulokset yleiseen käyttöön. Työryhmään kuuluu Sanastokeskus TSK:n terminologi sekä pankki- ja rahoitusalan asiantuntijoita. Sanastotyötä on tehty vuodesta 2001 lähtien.

suoramaksutoimeksianto
Suoramaksutoimeksianto (ruots. direktbetalningsuppdrag n, engl. direct payment order) on maksutoimeksianto, jonka maksaja antaa pankille sovittujen suoramaksujen toteuttamiseksi.

suoramaksun vastaanottoilmoitus
Suoramaksun vastaanottoilmoitus (ruots. mottagningsmeddelande n för direktbetalning, engl. reception notification [for a direct payment]) on pankin laskuttajalle välittämä tieto siitä, että maksaja haluaa laskuttajan toimittavan laskuistaan sähköiset kopiot pankille laskujen maksamista varten.

suoramaksu
Suoramaksu (suom. ruots. direktbetalning, engl. direct payment) on maksupalvelu, jossa pankki ja asiakas sopivat siitä, että pankki maksaa sovitut laskut automaattisesti asiakkaan tililtä eräpäivänä ilman, että asiakas hyväksyy maksut toimeksiantokohtaisesti. Suoramaksupalvelu on tarkoitettu niille asiakkaille, joilla ei ole käytössään verkkopankkia.

Ruotsissa direktbetalning-termiä käytetään viitattaessa verkkomaksuun.

e-lasku
E-lasku (ruots. e-faktura, engl. e-invoice) on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka laskuttaja toimittaa pankin välityksellä kuluttaja-asiakkaalleen tämän verkkopankkiin. Voidakseen vastaanottaa e-laskuja asiakkaan täytyy tehdä pankin kanssa e-laskusopimus.

Suomessa toimivat pankit suosittavat e-lasku-termiä käytettäväksi tässä merkityksessä. Muut tahot saattavat käyttää e-lasku-termiä eri merkityksessä, kuten viitatessaan muillekin kuin kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuihin verkolaskuihin.