Kirjallisuutta

Guidelines for collaborative legal/administrative terminology work

EURAC-tutkimuskeskus on julkaissut Elena Chiocchettin ja Natascia Rallin toimittaman, LISE – Legal Language Interoperability Services -projektissa (www.lise-termservices.eu) tuotetun sähköisen julkaisun Guidelines for collaborative legal/administrative terminology work. Julkaisun on kirjoittanut joukko EURAC-tutkimuskeskuksen ja Wienin yliopiston tutkijoita.

Julkaisu tarjoaa käytännön neuvoja ja esimerkkejä siitä, kuinka lain ja hallinnon alojen sanastotyötä voi toteuttaa ja tukea. Sanastotyön vaiheet, roolit ja työvälineet esitellään kukin omassa luvussaan. Lisäksi julkaisun lopussa on sanasto, jossa annetaan määritelmät julkaisussa käytetyille sanastotyöhön liittyville termeille.

Englanninkielinen julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti sanastotyön parissa työskenteleville ja sen organisoinnista vastaaville, mutta siitä on hyötyä myös muille lain ja hallinnon termistön tarvitsijoille, kuten kääntäjille ja tulkeille, julkishallinnon työntekijöille ja opiskelijoille.

Julkaisun voi ladata vapaasti internetistä osoitteesta www.lise-termservices.eu/downloads.

Elena Chiocchetti & Natascia Ralli (eds): Guidelines for collaborative legal/administrative terminology work
EURAC research, Bolzano 2013. 82 s. ISBN 978-91-976439-8-6

Terminology – responsibility and awareness

Jan Hoel on toimittanut Norjan kielineuvoston Språkrådetin julkaiseman teoksen Terminology – responsibility and awareness. Julkaisu on raportti Språkrådetin yhdessä European Association for Terminology -yhdistyksen (EAFT) kanssa järjestämästä terminologia-alan konferenssista (The sixth Terminology Summit), joka pidettiin Oslossa 11.–12.10.2012.

Raportti sisältää kaikki kokouksen esitykset sekä kokouksessa esitellyt posterit, yhteenvedon tapahtuman termipankkityöpajasta sekä konferenssissa kansainvälisillä terminologia-alan palkinnoilla palkittujen puheet. Konferenssin kielet olivat englanti ja ranska, joten myös julkaisu on osin ranskankielinen. Julkaisun esipuhe ja otsikot on käännetty myös norjaksi.

Ilmaisen julkaisun voi tilata Språkrådetista osoitteesta www.sprakradet.no/Toppmeny/Publikasjoner/Bestilling.

Jan Hoel (red.): Terminologen nr. 2: Terminology – responsibility and awareness. The sixth Terminology Summit – Oslo, 11th and 12th October 2012.
Språkrådet, Oslo 2013. 226 s. ISBN 978-82-997266-7-2

Valtioneuvoston termipankki Valter

Valtioneuvoston kaikille avoin termipankki Valter (www.valter.fi) on tarjonnut Suomen valtionhallinnon termejä internetissä vuodesta 2005 lähtien. Nyt Valter on saanut uuden käyttöliittymän ja ulkoasun.

Tällä hetkellä Valter sisältää 12 valtioneuvoston kansliassa ja muualla valtionhallinnossa laadittua sanastoa, joissa on yhteensä noin 3 400 käsitettä. Suurimmassa osassa sanastoista annetaan termit ja määritelmät suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Osa sanastoista sisältää termitietueita myös muilla kuin edellämainituilla kielillä, esimerkiksi viron ja venäjän kielillä. Valteriin on tulossa lisää aineistoa vuoden 2014 aikana.