Termiharava

työnkulku
Sanastokeskuksesta kysyttiin englanninkielisen termin workflow suomenkielistä vastinetta. Termillä tarkoitetaan työn etenemistä alkupisteestä tiettyjen työvaiheiden kautta loppupisteeseen, usein sähköisessä muodossa. Suomeksi käsitteestä käytetään yleensä termiä työnkulku, mutta myös termejä asianohjaus ja asiankäsittely on käytetty.

Työnkulkua jollakin tavalla tukevaa järjestelmää kutsutaan työnkulun hallintajärjestelmäksi (engl. workflow management system, WFMS). Työnkulun hallintajärjestelmä ohjaa järjestystä, jossa prosessiin kuuluvat tehtävät hoidetaan, ja kutsuu asianmukaisessa järjestyksessä ihmisiä tai koneita hoitamaan tehtävät.

CAPTCHA
Monilla verkkosivuilla käytetään CAPTCHA-menetelmää varmistamaan, että palvelun käyttäjä on ihminen, ja näin ehkäisemään roskapostia. CAPTCHA on akronyymi, joka tulee englanninkielisistä sanoista Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (suom. täysin automatisoitu Turingin koe, jonka tarkoitus on erottaa tietokoneet ja ihmiset toisistaan).

CAPTCHA-menetelmän ideana on yleensä, että käyttäjälle näytetään tekstiä ja numeroita sisältävää epäselvää kuvaa ja pyydetään käyttäjää kirjoittamaan kuvassa näkyvä teksti läheiseen tekstikenttään. Normaalinäköinen ihminen suoriutuu kyseisestä testistä, mutta robottiohjelma ei pysty vastaamaan kysymykseen oikein. Tästä testistä on käytetty suomeksi termiä kuvavarmennus.

CAPTCHA voi perustua myös siihen, että käyttäjää pyydetään syöttämään teksti, joka esitetään äänitiedostona. Tätä kutsutaan englanniksi termillä audio CAPTCHA. Suomenkielistä termiä käsitteelle ei ole vielä vakiintunut, mutta se voisi olla vaikkapa äänivarmennus.

Turingin koe tarkoittaa mitä tahansa testiä, joka on suunniteltu erottamaan ihminen tietokoneesta. Se on nimetty kuuluisan tietokoneita tutkineen tiedemiehen Alan Turingin mukaan.

tekstintunnistus
Tekstintunnistus (engl. optical character recognition, OCR, ruots. optisk läsning, saks. Texterkennung, optische Zeichenerkennung, ransk. reconnaissance optique de caractères, ROC) on tekniikka, joka muuttaa kuvamuodossa olevan tekstin todellisiksi kirjoitusmerkeiksi sähköiseen muotoon. Tällöin tekstiä voi muokata normaalisti ja siihen voi tehdä hakuja. Tunnistettava teksti on usein paperilla esimerkiksi erilaisissa asiakirjoissa tai lehdissä. Suomeksi käsitteestä on käytetty myös termiä optinen merkinluku.

Joissakin tekstin digitalisointiprojekteissa hyödynnetään tekstintunnistuksessa kuvavarmennusta. Jos kaksi eri tekstintunnistusjärjestelmää on tunnistanut jonkin sanan eri tavalla, sanaa käytetään kuvavarmennuksessa yhdessä toisen jo tunnistetun sanan kanssa. Kun tarpeeksi moni käyttäjä tulkitsee kuvassa näkyvän sanan samalla tavalla, tieto välitetään digitalisointiprojektiin.