Termiharava

Tämänkertaiseen termiharavaan on koottu käsitteitä, joihin liittyviä kysymyksiä Sanastokeskukseen on tullut viime aikoina.

pyöräilijöiden ryhmittymisalue
Pyöräilijöiden ryhmittymisalue (ark. pyörätasku, ruots. cykelbox, engl. advanced stop line, bike box, saks. Radaufstellstreifen m, ransk. sas m à vélo) on valo-ohjatuissa risteyksissä käytettävä ratkaisu, jossa pyöräliikenteelle varataan taakse vedetyn pysäytysviivan yhteydessä oma tila muun liikenteen edestä. Pyöräilijöiden ryhmittymisalue antaa punaisen valon aikana pyöräilijöille etulähtöaseman ja on pyöräilijöille turvallinen, kun pyöräilijä on autoilijoiden hyvin havaittavissa. 

peltometsäviljely
Peltometsäviljely (ruots. trädjordbruk n, engl. agroforestry, saks. Agroforstwirtschaft f, ransk. agro-foresterie f) on viljelyjärjestelmä, jossa samalla alueella viljellään peltokasveja ja puita. Kuivilla alueilla ja eroosiolle alttiissa mäenrinteissä peltometsäviljely auttaa hillitsemään eroosiota ja palauttaa maaperän hedelmällisyyden sekä mahdollistaa hyötyviljelyn.

kansainvälinen liikkuvuus
Kansainvälinen liikkuvuus (myös: kansainvälinen henkilövaihto, ruots. internationell mobilitet, engl. international mobility, saks. Internationale Mobilität f, ransk. mobilité f internationale) viittaa muuttoon kotimaan ulkopuolelle opiskelun tai työskentelyn takia.

Yleensä tällainen opiskelu tai työskentely ulkomailla on tilapäistä, mutta useimpien määritelmien mukaan myös pidempiaikainen ulkomailla opiskelu tai työskentely voidaan lukea kansainvälisen liikkuvuuden piiriin.

osaamisen johtaminen
Osaamisen johtaminen (myös: parhaiden kykyjen johtaminen, engl. talent management, ransk. gestion f des talents) on henkilöstöhallinnon käsite, joka tarkoittaa organisaation menestyksen kannalta olennaisen osaamisen tunnistamista ja hyödyntämistä.

Taustalla on ajatus henkilöstöpääoman nostamisesta tuotannollisen, taloudellisen ja teknisen pääoman rinnalle. Osaamisen johtaminen voi liittyä organisaation osaamistarpeiden määrittelyyn, oikeiden henkilöiden rekrytointiin, osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä henkilöstön motivointiin ja sitouttamiseen.

deliverable, tuotos
Englanninkielistä deliverable-termiä käytetään projektinhallinnassa kuvaamaan projektissa syntyviä tuotoksia, jotka on usein tarkoitettu toimitettavaksi asiakkaalle. Esimerkiksi tutkimushankkeessa syntyvistä artikkeleista ja raporteista käytetään deliverable-termiä.

Deliverable-termille ei ole vakiintunut suomenkielistä vastinetta, mutta siitä on käytetty usein tulos- tai tuotos-termejä. Nämä ovat hiukan epämääräisempiä kuin deliverable, joten usein kannattaa käyttää täsmällisempiä ilmaisuja kuten projektin tuotokset tai ohjelman tulokset.