Kirjallisuutta

Tekstintekijän käsikirja

Salli Kankaanpään ja Aino Piehlin laatimasta Tekstintekijän käsikirjasta on ilmestynyt uusi, täysin uudistettu laitos. Edellisen laitoksen ilmestymisen jälkeen kirjoittamisympäristössä ja tekstien julkaisukanavissa on tapahtunut paljon muutoksia, joten ohjeiden ajantasaistaminen oli tarpeen.

Tekstintekijän käsikirjan tavoitteena on auttaa kirjoittajaa erittelemään omaa kirjoittamistaan ja tekemään tekstejä, jotka palvelevat sekä kirjoittajan että lukijan tarpeita. Kirjassa analysoidaan erilaisia työelämän tekstejä ja kirjoittamistilanteita. Se sisältää runsaasti käytännön ohjeita, joita voi soveltaa monenlaisiin teksteihin.

Kirja etenee kirjoittamisprosessista ja tekstin suunnittelusta työelämän yleisimpiin tekstilajeihin ja työpaikan tekstimalleihin. Ohjeita annetaan niin tekstin kokonaisrakenteesta, selkeydestä ja havainnollisuudesta kuin tekstin sävystä. Käsiteltäviä tekstilajeja ovat muun muassa asiakaskirjeet, tiedotteet, muistiot, kalvot, lausunnot, pöytäkirjat ja erilaiset päätökset. Kirjan ohjeista saa hyödyllisiä neuvoja siitä, miten näiden tekstimallien teksteistä saa lukijaa ja organisaatioita parhaiten palvelevia. Lopuksi on vielä tarkistuslista kirjoittajan avuksi.

Kirja on tarkoitettu kaikille työelämän asiatekstien kirjoittajille. Kirjasta saa sekä yleisemmän näkökulman kirjoittamiseen ja tekstien käyttöön että selviä käytännön ohjeita.

Kirjan kirjoittajat FT Salli Kankaanpää ja FM Aino Piehl työskentelevät kielenhuoltajina Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Heillä on laaja kokemus asiatekstien tutkimisesta ja työelämän kirjoittajien ohjaamisesta.

Tekstintekijän käsikirjaa myydään kirjakaupoissa noin 50 euron hintaan.

Salli Kankaanpää & Aino Piehl: Tekstintekijän käsikirja – Opas työssä kirjoittaville
Yrityskirjat, Helsinki 2011. 368 s. ISBN 978-952-6601-08-3

Tikas-sanasto

Petri Ilmosen toimittama Tikas-sanasto: Tieto- ja viestintätekniikan sanoja selkokielellä sisältää tietotekniikan keskeisintä sanastoa. Sanaston lähes 400 sanaa on selostettu selkokielellä ja tekstin tukena on runsaasti kuvia havainnollistamassa sanojen merkityksiä. Tikas-sanaston sanat on esitetty aakkosjärjestyksessä.

Kirjan lopussa olevat ohjelmataulut esittelevät Windows 7 -käyttöjärjestelmän, Word 2010 -tekstinkäsittelyohjelman, Excel 2010 -taulukkolaskentaohjelman, PowerPoint 2010 -esitysgrafiikkaohjelman, Internet Explorer 8 -selaimen ja Gmail-sähköpostipalvelun keskeisimmät toiminnot.

Tikas-sanaston kohderyhmiä ovat ennen kaikkea erityistä tukea tarvitsevat oppijat, kuten erityisoppilaat, maahanmuuttajat ja ikäihmiset, sekä heidän opettajansa. Tikas on tällaisten oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli.

Petri Ilmonen toimii tieto- ja viestintätekniikan opetuksen kehittämispäällikkönä Oppimateriaalikeskus Opikkeessa. Hän on laatinut useita selkokielisiä tietotekniikan käyttöä käsitteleviä kirjoja.

Sanasto on myynnissä kirjakaupoissa ja Opikkeen verkkokaupassa (www.opike.fi) noin 20 euron hintaan.

Petri Ilmonen (toim.): Tikas-sanasto: Tieto- ja viestintätekniikan sanoja selkokielellä
Kehitysvammaliitto, Helsinki 2010. 250 s. ISBN 978-951-580-491-4

Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and examples of presentation

Kansainvälinen standardointijärjestö ISO on julkaissut huhtikuussa standardin ISO 10241-1 Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and examples of presentation. Standardissa kuvataan termitietueiden rakenne ja termitietueiden laatimisen periaatteet sekä esitetään esimerkkejä ISOn ja IEC:n standardien termitietueista.

Standardissa käsitellään termitietueiden laatimista ja sisältöä, termitietueiden ja sen sisältämien kenttien järjestystä, monikielisten kansainvälisten standardien termitietueita ja hakemistoja. Standardin liitteessä annetaan esimerkkejä termitietueiden esittämistavasta ja termitietueista, jotka on laadittu standardin mukaisesti.

Standardin voi tilata noin 150 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa sales.sfs.fi.

ISO 10241-1 Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and examples of presentation
International Organization for Standardization, Geneva 2011. 57 s.

Ontologier og taksonomier

Bodil Nistrup Madsen ja Hanne Erdman Thomsen ovat toimittaneet vuoden 2009 Nordterm-päivien julkaisun NORDTERM 16. Ontologier og taksonomier. Rapport fra NORDTERM 2009, joka koostuu kirjasta ja CD-ROM-levystä.

Kirja sisältää seminaariesitysten abstraktit sekä Nordterm-kokouksessa esitellyt raportit. CD-ROM-levyllä on PDF-muodossa seminaariesitysten abstraktien lisäksi seminaariesityksistä laaditut artikkelit sekä seminaariesitysten kalvot. Samat PDF-tiedostot julkaistaan syksyn aikana myös Nordtermin verkkosivustolla osoitteessa www.nordterm.net.

Julkaisua voi tiedustella Sanastokeskus TSK:sta tai Tanskan DANTERMcentretistä.

Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman Thomsen (toim.): NORDTERM 16. Ontologier og taksonomier. Rapport fra NORDTERM 2009
Copenhagen Business School, Kööpenhamina 2011. 123 s. ISBN 978-87-994577-0-0