Standardisointia ISOn teknisessä komiteassa 37

Katri Seppälä

ISOn teknisen komitean 37 tehtävänä on standardisoida termistöihin ja muihin kieliaineistoihin sekä kieleen liittyvään toimintaan (kuten kääntämiseen ja tulkkaukseen) liittyviä periaatteita ja menetelmiä. Komiteassa laaditut standardit ISO 704 Terminology work - Principles and methods ja ISO 10241-1 Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentation on tarkoitettu ohjaamaan terminologisten tietojen tuottamista ja esittämistä kaikissa ISOn komiteoissa sekä sovellettaviksi myös muuhun kuin standardisointityöhön. Tunnetuimpia ja laajimmin käytettyjä komitean standardeista ovat 639-sarjan standardit, jotka käsittelevät kielten nimien tunnuksia. Yleisemmällä tasolla standardisoinnin tehtävänä on laatia yhteisiä sääntöjen helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien toimintaa ja yhteistyötä eli tähän myös tekninen komitea 37 omalta osaltaan tähtää.

Teknisellä komitealla 37 (TC 37 Terminology and other language and content resources) on monivaiheinen historia, joka alkaa jo ennen toista maailmansotaa. Toiminta aktivoitui uudestaan sodan jälkeen vuonna 1952, joten tuosta aloituksesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 65 vuotta. Sanastokeskus on jo usean vuosikymmenen ajan edustanut Suomea TC 37:ssä Suomen Standardisoimisliito SFS ry:n valtuuttamana. Tänä vuonna TC 37:n kokousviikko järjestettiin Wienissä kesäkuun viimeisellä viikolla.

TC 37:n kokoonpano

TC 37:ssä on yhteensä viisi alakomiteaa omine tehtävineen. Kaikkien komiteoiden nimiä ja tehtävänkuvauksia tarkasteltiin tämän vuoden kokouksissa ja osaan näistä on tulossa muutoksia lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä voimassa oleva lista on seuraavanlainen:
ISO/TC 37/SC 1 Principles and methods
ISO/TC 37/SC 2 Terminographical and lexicographical working methods
ISO/TC 37/SC 3 Systems to manage terminology, knowledge and content
ISO/TC 37/SC 4 Language resource management
ISO/TC 37/SC 5 Translation, interpreting and related technology

Alakomiteoissa työ jakautuu useisiin työryhmiin, joilla on kullakin käynnissä vähintään yksi projekti.

TC 37:n toimintaan liittyvää tietoa löytyy Sanastokeskuksen sivuston kautta. Sivulta on linkkejä ISOn sivustolle, jolta löytyy tarkempaa tietoa julkaistuista standardeista ja käynnissä olevista projekteista.

Koko viikko kokouksia

Vaikka standardisointityötä tehdään ympäri vuoden, vuosittaiseen kokousviikkoon keskittyy paljon toimintaa. Ennen kuin työryhmien kokoukset alkavat, pidetään muutamia valmistelevia kokouksia, joissa käydään läpi sekä yleisiä koko ISOa koskevia että TC 37:n asioita. Viikon aikana kullakin työryhmällä on yleensä oma kokouksensa, jonka kesto voi olla kahdesta tunnista kahteen päivään. Kokousviikon päätteeksi ovat vuorossa alakomiteoiden ja teknisen komitean yleiskokoukset, joissa vastuuhenkilöt esittävät yhteenvedon komiteoiden ja työryhmien tilanteesta ja esimerkiksi yhteistyöstä muiden organisaatioiden kanssa. Yleiskokoukset ovat monille osallistujille hyvä keino saada yleiskuva tapahtumista, koska viikon aikana on usein käynnissä samanaikaisesti 4-5 kokousta, eikä kaikkiin ole mahdollista itse onnistua. Vain maat joilla on isot delegaatiot, pystyvät ylipäätään lähettämään jonkun osallistujan kuhunkin kokoukseen.

Viime vuosina uusimmilla alakomiteoilla SC 4 Language resource management ja SC 5 Translation, interpreting and related technology on ollut käynnissä eniten projekteja. SC 4:ssä Suomi on tarkkailijajäsenenä, mutta SC 5:n toimintaan suomalaiset käännösalan organisaatiot osallistuvat aktiivisesti kommentoimalla valmisteilla olevia standardeja. Itse osallistuin viikon aikana kahden työryhmän kokouksiin alakomiteassa 1, yhden työryhmän kokoukseen alakomiteassa 2, komitean terminologian koordinointiryhmän kokoukseen sekä yleiskokouksiin.

Alakomitea 1:n työryhmässä 3 (ISO/TC 37/SC 1/WG 3 Principles, methods and vocabulary) suunniteltiin sanastotyön keskeisimmän standardin ISO 704 Terminology work - Principles and methods päivitystyötä ja työstettiin lähes kahden päivän ajan sanastotyön sanastoa, jonka nykyinen voimassa oleva versio on julkaistu nimellä ISO 1087-1 Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application. Jatkossa standardi tullaan julkaisemaan yksiosaisena ja siihen sisällytetään tarpeelliselta osin aiemmin ISO 1087-2-standardiin kuuluneet käsitteet.

Kokouksissa keskusteltiin esimerkiksi seuraavista käsitteistä: domain, special language, object, concept, property ja characteristic. Koska nykyisessä sanastossa on yli sata käsitettä, kaikkea ei ehditty käydä läpi kahden päivän kokouksesta huolimatta, vaan työ jatkuu verkkokokouksissa syksyn aikana. Tavoitteena on saada uusi sanastoluonnos äänestyskierrokselle joulukuussa 2017. Koska kokouksissa käsitellystä luonnoksesta puuttuivat vielä käsitejärjestelmäkaaviot, tarjouduin jatkotyön helpottamiseksi laatimaan kaaviot Sanastokeskuksen puoliautomaattisella työkalulla.

Toisessa alakomitea 1:n työryhmässä ISO/TC 37/SC 1/WG 5 Concept modelling in terminology work on ollut suunnitteilla jatkaa standardilla ISO 24156-1 Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship with UML - Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work aloitettua työtä, mutta toistaiseksi projekti ei ole käynnistynyt. Kokouksessa laaditun suunnitelman mukaan ensi vuodelle olisi kuitenkin luvassa uuden standardisointiprojektin aloitus. Tätä odotamme Sanastokeskuksessa mielenkiinnolla, sillä olemme jo lähes kaikissa projekteissamme siirtyneet tai siirtymässä UML-pohjaisiin käsitejärjestelmäkaavioihin.

Alakomitean 2:n työryhmässä ISO/TC 37/SC 2/WG 2 Terminography osallistuin standardin Terminology work in support of multilingual communication – Part 1: Fundamentals of translation-oriented terminography työstämiseen päivän mittaisessa kokouksessa. Työn tavoitteena on päivittää ISO 12616 Translation-oriented terminography -standardi ajan tasalle niitä varten, jotka tekevät sanastotyötä kääntämisen yhteydessä. Standardin kehittäminen on ensimmäisessä luonnosvaiheessa (WD – working draft). Kokouksessa käytiin läpi työryhmän sisäisiä kommentteja ja sovittiin työnjaosta jatkokehityksen osalta. Standardi tulee sisältämään runsaasti viittauksia käsitteisiin, joiden ensisijainen lähde on ISO 704 Terminology work -- Principles and methods tai jokin muu TC 37:n standardi. Standardien keskinäisen yhtenevyyden ylläpitäminen vaatiikin tarkkuutta ja em. lähteiden tuntemista.

Mutta välissä vähän juhlaakin

Kuusipäiväiseen kokousviikkoon kaivataan välillä vähän taukoa, työt kun jatkuvat usein myös päivän kokousten päätyttyä. Sopivasti keskellä viikkoa kokousten järjestäjänä toiminut Austrian Standards Institute veikin kokouksiin osallistujat iltapäiväksi ja illaksi Schönbrunnin linnan talvipuutarhaan. Iltapäiväkahvin yhteydessä halukkaille annettiin opastusta wienervalssin saloihin, minkä jälkeen kaikilla oli mahdollisuus tutustua Schönbrunnin linnaan ja puistoon. Illalla vuorossa oli juhlaillallinen.

Kokousedustajat linnan pihalla
Suurin osa kokousedustajista, joita oli ennätysmäärä eli noin 150, ikuistettuna Schönbrunnin linnan pihalla (Kuva: Karl-Heinz Leitner)

Kirjoittajasta:
Katri Seppälä on Sanastokeskuksen johtaja ja Terminfon päätoimittaja.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.