Sanna Kokkonen tuntee terminologisen osaamisen edut

Päivi Kouki

Sanna Kokkonen on perustamansa käännöstoimisto MultiFlow Translationin toimitusjohtaja.Sanna Kokkonen

Vieraat kielet jo varhain tutuksi

Vehkalahdella kasvanut Sanna Kokkonen kiinnostui vieraista kielistä jo alle kouluikäisenä. Kokkosen äiti oli englanninopettaja, joten Kokkosten kotona oli sekä suomen- että englanninkielisiä lastenkirjoja. Kokkonen kertoo, että englanninkieliset kirjat olivat pienen tytön silmissä suomenkielisiä houkuttelevampia. ”1970-luvulla suomalaiset lastenkirjat olivat usein tiedostavia ja niiden aiheet arkisia. Englantilaisissa lastenkirjoissa taas oli prinsessoja, joilla oli ihania mekkoja, joten ne kiinnostivat minua paljon enemmän”, hän muistelee.

Koulussa Kokkonen luki englantia, ruotsia ja ranskaa. Hän kertoo menestyneensä kieliaineissa hyvin, mutta ne eivät kuitenkaan kiinnostaneet ammatiksi asti toisin kuin lempikouluaine kemia. Kiinnostus kemiaan ja sen soveltamiseen vei Kokkosen Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun (nykyisin Lappeenrannan teknillinen yliopisto) opiskelemaan kemian tekniikkaa. Pääaine vaihtui myöhemmin tuotantotaloudeksi, mutta kemian tekniikka pysyi sivuaineena.

Monipuolista työkokemusta

Kokkonen kertoo tehneensä monenlaisia töitä jo opiskeluaikana. Opintojen edetessä hänelle kertyi kokemusta paitsi omalta alalta myös opetustehtävistä. Opettaminen olikin Kokkosen mielestä mukavaa työtä, ja hän teki opintojen ohessa monia eri pituisia sijaisuuksia niin peruskoulussa kuin kauppaopistossakin. Ennen valmistumistaan hän ehti opettaa myös omassa korkeakoulussaan, jossa hän työskenteli vuoden verran ensin harjoittelijana ja myöhemmin assistenttina.

Myös ensimmäiset kokemuksensa kääntämisestä Kokkonen hankki opiskelijana. Kuultuaan, että muutama opiskelukaveri hankki lisäansioita kemian alan patenttihakemuksia suomentamalla, hän kiinnostui itsekin mahdollisuudesta kääntää hakemuksia ranskasta suomeen. ”Jälkeenpäin minua on hirvittänyt ajatellessani, kuinka vähän kokemusta ja tietoa minulla oli, kun aloitin kääntämisen. Kyseessä oli täydellisestä tietämättömyydestä kumpuava ehdoton varmuus”, Kokkonen naurahtaa. ”Onneksi kemian laitoksella oli tuolloin ranskalainen orgaanisen kemian lehtori, jolta saatoin kysyä neuvoa kiperän paikan tullen.” Taidot karttuivat ajan mittaan, ja Kokkonen ehtikin suomentaa patenttihakemuksia seitsemän vuoden ajan sekä opintojen ohessa että niiden jälkeenkin.

Diplomi-insinööriksi Kokkonen valmistui 1990-luvun alussa. Hän sai heti valmistuttuaan töitä Lahden kauppakamarilta, missä hän työskenteli projektipäällikkönä monissa hankkeissa. Sittemmin hän työskenteli useissa yrityksissä monenlaisten tehtävien, kuten markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen, parissa.

Takaisin kääntämisen pariin

Kymmenisen vuotta sitten Kokkonen kaipasi uusia haasteita. Hän oli ehtinyt 2000-luvun alussa työskennellä kahdessa yrityksessä, joissa hänen työtehtäviinsä oli kuulunut organisaation purkamiseen tai toimintojen ulkomaille siirtämiseen osallistuminen. Vaikka hänelle oli tarjolla vastaavia tehtäviä, hän päätti, että oli aika kokeilla jotain uutta. Samoihin aikoihin koekäännöstä tehnyt tuttava sattui kysymään Kokkoselta apua patenttitekstin yksityiskohdan kanssa. Kokkonen sanoo saaneensa siitä kipinän palata patenttien kääntämisen pariin: ”Muistin, että tätähän olen tehnyt ennenkin – tämän minä osaan”. Kokkonen perusti oman toiminimen vuonna 2002. Tuohon aikaan patenttitekstien kääntäjille oli paljon kysyntää, ja Kokkosen ura kääntäjänä lähti vauhdikkaasti liikkeelle. Jo ennen kuin hän oli ehtinyt rekisteröidä toiminimeään töitä tarjottiin lakitoimistosta, jolle tuttava oli häntä suositellut.

Vaikka töitä oli paljon, Kokkonen ehti myös opiskelemaan yrittäjänä toimimisen ohessa. Hän on aina ollut kiinnostunut lääketieteestä ja opiskeli siksi sekä lääketiedettä että mikrobiologiaa Avoimessa yliopistossa 2000-luvun alkupuolella. Hankituista tiedoista on ollut hyötyä myös kääntäjänä toimiessa, sillä Kokkonen on kääntänyt kemian alan tekstien lisäksi paljon myös lääketieteen ja biotieteiden patentteja, käsikirjoja, esitteitä sekä teknisiä tekstejä.

Vuonna 2011 Kokkonen muutti yrityksensä osakeyhtiöksi, jonka toimitusjohtajana hän toimii. Lääketieteen ja tekniikan teksteihin erikoistunut käännöstoimisto MultiFlow tarjoaa käännöspalveluiden lisäksi myös muita kääntämiseen kiinteästi liittyviä palveluita, kuten editointi-, oikoluku-, tulkkaus- ja taittopalveluita. Kokkonen kääntää edelleen jonkin verran itsekin, mutta ensisijaisesti hän haluaa koordinoida toimintaa ja olla linkkinä työn tilaajan ja sen tekijän välillä. Kokkosen mukaan aiemmin hankitusta asiantuntemuksesta on paljon hyötyä. ”Ne alat, joilla toimeksiantajamme toimivat, ovat minulle tuttuja. Siitä on suuri etu. Pystyn ymmärtämään paremmin, mitä asiakkaamme tarvitsevat ja mitä työltä vaaditaan”, hän sanoo.

Sanastokeskus TSK:n hallitukseen

Kokkonen on työnsä puolesta päivittäin tekemisissä erityisalojen termien kanssa. Käyttöohjeiden tai juridisesti pätevien patenttitekstien kääntäminen on tarkkaa työtä, ja niiden kääntäjälle erikoisalan termistön hallitseminen on välttämätöntä. Sanastokeskus TSK onkin tullut Kokkoselle tutuksi alun perin nimenomaan kääntäjänä toimimisen kautta. ”Muistan nähneeni silloisen Tekniikan sanastokeskuksen sanastoja ensimmäisen kerran korkeakoulun kirjastossa Lappeenrannassa. Myöhemmin tutustuin TEPA-termipankkiin, joka on mielestäni aivan loistava apuväline kääntäjälle”, hän kertoo.

Kokkonen pitää terminologista osaamista ja Sanastokeskuksen toimintaa erittäin tärkeänä. Hän ottikin mielellään vastaan paikan Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n (SKTL) edustajana Sanastokeskus TSK:n hallituksessa vuoden 2012 alussa. Hän on muiden hallituksen jäsenten kanssa samaa mieltä siitä, että Sanastokeskuksen olisi hyvä edelleenkin säilyä ”koko kansan Sanastokeskuksena” ja pyrkiä tarjoamaan palveluja mahdollisimman laaja-alaisesti. Kokkonen kaipaa Sanastokeskukselle myös lisää näkyvyyttä, ja hän onkin pyrkinyt tuomaan Sanastokeskuksen tarjoamia palveluja esiin muun muassa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa, jossa hän aktiivisesti toimii.

Kiireisen yrittäjän vapaa-aika

Yrittäjänä toimiminen pitää Kauniaisissa asuvan Sanna Kokkosen kiireisenä. Jotkin harrastukset ovat kuitenkin kulkeneet mukana jo pitkään, kuten Kokkoselle rakas laulu. Harrastamistaan liikuntalajeista Kokkonen kokee läheisimmiksi kehonhallintalajit kuten joogan – onpa hän ehtinyt toimia joogaohjaajanakin. Myös käsityöt kiinnostavat Kokkosta, ja kudin kulkeekin usein mukaan myös MultiFlow’n toimistolle Otaniemen Innopoliin.