Pääkirjoitus: Eurooppalaista, pohjoismaista ja kansallista yhteistyötä

Katri Seppälä

Joulu lähestyy, mutta Nordtermin johtoryhmän kokouksessa lokakuun lopulla suunnattiin katseet jo ensi kesään: juhannusviikolla 2013 on Ruotsin vuoro järjestää Nordterm-päivät. Kokousten ja kaksipäiväisen seminaarin lisäksi ohjelmaan on suunnitteilla terminologeille tarkoitettu kurssi. Tapahtumaan liittyvää tietoa julkaistaan järjestelyjen edetessä Nordtermin sivustolla osoitteessa http://www.nordterm.net/wiki/sv/index.php/Nordterm_2013. Toivottavasti seminaarin ohjelmaan saadaan mukaan runsaasti suomalaista sanasto- ja ontologiatyötä sekä tutkimusta esitteleviä esityksiä. Tapahtuman jälkeen on oiva tilaisuus jäädä seuraamaan juhannuksen juhlintaa ruotsalaisten tapaan, mutta jos koti-ikävä iskee, ehtii juhannuksen viettoon Suomeenkin.

Tässä lehdessä palaamme vielä hieman edellisen Nordterm-tapahtuman ohjelmaan, kun Trude Bukve kertoo Vaasassa esittelemästään ja nyttemmin valmistuneesta opinnäytetyöstään, jonka aiheena on opiskelijoiden suhtautuminen englannin kielen käyttöön norjalaisessa korkeakouluopetuksessa.

Nordtermin ja European Association for Terminologyn (EAFT) tapahtumat järjestetään vuorovuosin, joten tänä vuonna oli EAFT:n vuoro. Sirpa Suhonen kertoo artikkelissaan kuulumisia Oslossa lokakuussa järjestetystä EAFT:n konferenssista Terminology – responsibility and awareness sekä termipankkeja käsitelleestä Termintra-työpajasta.

Syyskuun lopussa päättyi vuonna 2003 alkanut FinnONTO-tutkimushankkeiden sarja, jossa Sanastokeskus on ollut mukana vuodesta 2004 alkaen. Hankkeiden päätyttyä on paikallaan kertoa, millaisia työkaluja FinnONTO on tuottanut ontologioiden käytön ja ylläpidon tueksi. Sini Pessala kirjoittaa artikkelissaan MUTU-työkalusta, jonka avulla Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) sisältävään yhdistelmäontologiaan voidaan päivittää uusi YSOn versio, sekä eri alojen yhdistelmäontologioista kootusta KOKO-ontologiasta ja sen sisäisiä päällekkäisyyksiä kartoittavasta KOAN-työkalusta. Nämä uudet työkalut ja tutkimushankkeessa jo aiemmin kehitetty ONKI-ontologiakirjasto (onki.fi) luovat pohjan ontologioiden kehityksen ja käytön toimintamallien vakiinnuttamiselle hankkeen päätyttyä.

Kun kirjoitan tätä pääkirjoitusta, julkisen hallinnon ontologioita koskeva päätöksenteko on vielä kesken, mutta toivottavasti jo lehden ilmestyessä olemme saaneet ilouutisia palveluiden ja sisältötyön resursoinnista. Sanastokeskus on FinnONTOn ja omien ontologiaprojektiensa välityksellä nähnyt, kuinka tärkeää laaja yhteistyö on, jotta sekä palveluita että sisältöjä voitaisiin kehittää kustannustehokkaasti ja käyttäjien tarpeita vastaavasti. Toivottavasti tuleva toimintamalli mahdollistaa tämän ja pääsemme nykyistä laajemmalla rintamalla näkemään, miten ontologiatyö helpottaa esimerkiksi tiedonhakua ja parantaa aineistojen välisen linkityksen laatua.