Pääkirjoitus: Terveisiä Tukholmasta

Katri Seppälä

Tässä lehdessä keskitymme kesäkuussa Tukholmassa järjestetyn Nordterm-tapahtuman antiin. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui noin 80 sanastotyöstä kiinnostunutta asiantuntijaa, jotka saivat seminaarissa kuulla mielenkiintoisista sekä tutkimukseen että käytännön työhön liittyvistä hankkeista. Sanastokeskuksen terminologit Päivi Kouki ja Sirpa Suhonen raportoivat tapahtumasta artikkelissaan.

Hans Söderlund Centrala studiestödsnämndenistä (CSN) kertoi omassa Nordterm-esityksessään CNS:ssä tehdystä sanastotyön selvityksestä ja suunnittelusta. Prosessin esittely todisti selvästi, että sanastotyö ei ole vain kielen ja viestinnän ammattilaisten asia, vaan koko organisaation tulee sitoutua sanastotyöhön ja sen tulosten hyödyntämiseen, kun tavoitteena on yhtenäisen termistön käyttö ja viestinnän selkeyttäminen. Sanastotyön nykytilanteen selvittäminen organisaatiossa on keino tuoda esiin erilaiset tarpeet ja tilanteet, joihin sanastotyö liittyy tai joihin sen pitäisi liittyä. Suosittelemme!

Vieraskynä-palstalla Niina Nissilä ja Suvi Isohella kertovat käyttöliittymien termeihin liittyvästä tutkimuksestaan. Innostuin kuullessani tutkimusta käsittelevän esityksen Nordterm-seminaarissa, sillä käyttöliittymien termistöön liittyvät ongelmat ovat tuttuja ja tiedän etten ole ainoa, jonka mielestä kaikki ongelmat eivät aina johdu käyttäjistä. Siksi onkin mielenkiintoista kuulla, miten tätä käytännön ongelmaa käsitellään tutkimuksen näkökulmasta.

DanTermBank-hankkeen tutkijat avaavat artikkelissaan termipankkikehityksen tulevaisuuden näkymiä. Sanastotyö on aikaa vievää ja siksi laadukkaan termipankin kasvattaminen käsitemäärältään riittävän suureksi on työ, johon tekniikan tuoma apua olisi tervetullutta. Parhaimmillaan toimiva tekniikka voi vähentää sanastotyöhön tarvittavia resursseja ja nopeuttaa aikataulua eli helpottaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamista. Terminologina en ole huolissani töiden loppumisesta uusien tekniikoiden myötä, sillä terminologisen aineiston kehittämiseen tarvitaan ihmistyötä useissa vaiheissa, eikä tietokoneesta toistaiseksi ole hoitamaan sitä tärkeintä tehtävää eli terminologien ja muiden asiantuntijoiden keskinäistä viestintää, jota tarvitaan käsitteiden sisällöistä sovittaessa ja suosituksia laadittaessa.

Nordterm-seminaarin esityksiin voitte tutustua Terminfon lisäksi myös Sanastokeskuksen sivuston kautta:http://www.tsk.fi/tsk/fi/node/758.html. Esityksiin perustuvista artikkeleista kootaan myöhemmin erillinen julkaisu.