Pääkirjoitus: Sanastotyön tulokset kaikkien käyttöön

Katri Seppälä

Lehden tämänkertainen numero tarjoaa muun muassa katsauksen Terminologicentrum TNC:n historiaan johtaja Anna-Lena Bucherin kirjoittamana. Ruotsin sanastokeskus TNC on toiminut jo 70 vuotta, mikä on merkittävä saavutus erityisesti sanastotyön alalla. Vuosien varrella TNC on käynyt läpi monenlaisia muutoksia, eivätkä kaikki vuodet ole olleet helppoja. Nyt 70-vuotiaalla on kuitenkin hyvä tilanne: osaava henkilökunta, merkittävä julkinen rahoitus sekä taustatukea antava kielilaki, jotka kaikki ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että tänä vuonna vietettiin myös Ruotsin sanastoaineistoja yhteen kokoavan Rikstermbankenin 2-vuotisjuhlia. Grattis TNC!

Sanastokeskuksen omaa TEPA-termipankkia on viime vuonna kartutettu Sanastokeskuksen projektien aineistoilla, joita ovat Kelan terminologinen sanasto, Sosiaalisen median sanasto, Elintarvikevalvonnan sanasto sekä Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto. Lisäksi TEPAan lisättiin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisema Finsk-svensk ordlista i hälso- och sjukvård. Pääosin termipankkimme siis karttuu sen mukaan, millaisia projekteja Sanastokeskukselta tilataan. TEPAn kehittämisen lisäksi Sanastokeskus osallistuu termityön suunnitteluun tänä vuonna käynnistyneessä Tieteen kansallinen termipankki -hankkeessa (www.helsinki.fi/sup/ajankohtaista/termipankki.html).

Kuten Tieteen kansallinen termipankki -hankkeen seminaarissa huhtikuun alussa todettiin, olisi hyvä, jos oman alan keskeisten käsitteiden määrittely ja johdonmukaiseen termistön käyttöön ohjaaminen kuuluisivat opintoihin alalla kuin alalla. Näin voitaisiin lisätä ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia termien valinnalla ja käytöllä on, ja parantaa omakielisen termistön kehittymisedellytyksiä. Vaikka terminologia usein yhdistetään kieliin ja kääntämiseen, on esimerkiksi Vaasan yliopistossa jo pitkään tarjottu terminologian opetusta myös viestintätieteen oppiaineessa. Olisi hienoa, jos tätä suuntausta voitaisiin edelleen laajentaa.

Tehtiinpä sanastotyötä sitten missä yhteydessä ja mihin tarpeeseen tahansa, on tärkeää, että työn tulokset saadaan tarjolle keskitetysti, jotta ne olisivat helposti käytettävissä – muuten tehty työ valuu hukkaan. Siksi on hienoa huomata, että löytyy uusia tahoja, jotka ovat valmiita tekemään työtä esimerkiksi eri tieteenaloilla tehdyn sanastotyön tulosten saatavuuden parantamiseksi.