Pääkirjoitus: Sanastotyö on yhteistyötä

Katri Seppälä

Voiko yhteistyön merkitystä koskaan korostaa liikaa? Ainakin kaikissa tämän lehden artikkeleissa yhteistyön merkitys sanastotyön alalla tulee tavalla tai toisella esiin. Tämä toimii todisteena siitä, että vaikka sanastotyö voi ajoittain tarkoittaa terminologille yksinäistä puurtamista, yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa on aina tärkeä osa työtä.

Anu Ylisalmen artikkeli kesäkuisesta Nordterm-tapahtumasta luo katsauksen pohjoismaiseen sanastotyön alan yhteistyöhön ja siihen mitä alalla on viime aikoina Pohjoismaissa tapahtunut. Omalla terminologin urallani tämänvuotinen tapahtuma oli toinen Suomessa järjestetty Nordterm-tapahtuma ja sen onnistumisessa Sanastokeskuksen henkilökunnan ja Vaasan yliopiston edustajien välinen yhteistyö oli avainasemassa.

Saamen kielilautakunnan sihteeristössä toimivan Laila Palojärven haastattelu antaa tietoa siitä, kuinka laajaa ja monimuotoista työtä saamen kielten huoltamiseksi tehdään yli kieli- ja valtion rajojen. Kun on kyse pienistä kielistä, yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Pohjoismaiden lisäksi katse on suunnattu myös etelään, ja Sirpa Suhosen artikkelin myötä saamme terveisiä eteläisessä naapurimaassamme Virossa järjestetystä terminologiatapahtumasta.

Yksi yhteistyön muoto on standardisointi. Hanne Erdman Thomsen kirjoittaa artikkelissaan keskeisten kansainvälisten sanastotyön alan standardien uudistusprosessista. Alan standardisointi on rahoituksen vähäisyyden vuoksi hidastempoista, mutta työn periaatteiden ja niiden esittämistavan tarkistaminen aika ajoin on perusteltua – siitä huolimatta, että joskus uudistusmahdollisuuksia läpi käytäessä saatetaan lopulta päätyä ratkaisuun, jossa vanha toimintamalli säilytetään. Jos tällaista päivitystyötä ei tehtäisi, jäisivät uusien ja erilaisten lähestymistapojen mahdollisuudet selvittämättä.

Sanastotyö liittyy myös muiden alojen kuin sanastotyön standardisointiin. Antti Rainion Vieraskynä-kolumni kertoo siitä, miten paikkatietoalalla luodaan varsinaisten standardien lisäksi yhteiseurooppalaisia käytäntöjä EU:n direktiivien pohjalta. Käytännön työssä yhteisten säädösten lisäksi tarvitaan tarkkoja käsitemäärittelyjä.

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että sanastotyössä pätee Nordterm-päivien teemassakin mainittu periaate: Yhteistyöllä tuloksiin!