Pääkirjoitus: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Katri Seppälä

Usein sanastotyötä käsiteltäessä keskitytään toteutusvaiheeseen, jossa varsinainen sisältötyö tehdään. Se tietysti onkin tärkein vaihe. Viime vuoden Nordterm-seminaari, jossa esitykset oli ryhmitelty sen mukaan, mihin sanastotyön vaiheeseen ne liittyvät, antoi kuitenkin hyvän muistutuksen siitä, että muutakin tarvitaan.

Projektia ideoitaessa on tärkeää muistaa, että suunnitteluvaiheeseen panostaminen kannattaa. Sanastotyön ammattilaisten apua kannattaa hyödyntää jo varhaisessa vaiheessa, sillä käytännön kokemus helpottaa ja nopeuttaa suunnittelua ja samalla voidaan mahdollisimman pitkälti varmistaa suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. Aikataulun osalta pitää kuitenkin huomioida, että rahoituksen kokoon saaminen harvemmin käy käden käänteessä, vaikka suunnittelu olisi asiantuntevaa.

Jo projektia suunniteltaessa pitäisi varautua myös siihen, että työ ei suinkaan lopu silloin, kun sovittu aineisto on saatu tuotettua. Scanian terminologit Niklas Jonsson ja Sofie Sundholm kertovat tämän lehden artikkelissaan, miten suuri merkitys tuotettujen aineistojen tunnetuksi tekemisellä, käytön tukemisella ja ylläpitämisellä on yrityksen sisäisessä sanastotyössä. Vastaavat periaatteet koskevat myös laajemmalle käyttäjäkunnalle suunnattuja sanastoja. Niiden osalta jälkityöhön olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä projektimuotoisessa työskentelyssä ei ole itsestään selvää, että resursseja varataan työn tulosten markkinointiin ja ylläpitoon.

Suunnittelu on tärkeää, mutta niin on suunnitelmien joustaminenkin. Projektin etenemiseen vaikuttavat monet tekijät ja projektin aikana saatetaan huomata, että alkuperäistä suunnitelmaa on syytä muokata. Vaikka sisältösuunnitelmien muuttuminen vaikuttaa usein myös aikatauluun, eikä siksi ole ongelmatonta, muutokset voivat olla perusteltuja lopputuloksen hyvän laadun takaamiseksi.

Sanastokeskuksessa vuoden vaihtuminen on tarkoittanut paitsi uusien sanasto- ja ontologiaprojektien suunnittelua myös Terminfo-lehteen liittyvää suunnittelutyötä, sillä Sanastokeskus TSK on laajentanut vuoden 2014 alusta alkaen vastuualuettaan niin, että vastaamme myös Terminfo-lehden kustantajan tehtävistä. Toistaiseksi jatkamme lehden tekemistä vanhaan malliin eli painettu lehti ja verkkolehti säilyvät ennallaan. Samalla Sanastokeskus kuitenkin selvittää lehden tulevaisuuden näkymiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja lehteä koskevia ideoita osoitteeseen terminfo@tsk.fi.