Pääkirjoitus: Aina uutta opittavaa

Katri Seppälä

Projektien myötä vaihtuvat sanastotyön aiheet tuovat terminologin työhön tervetullutta vaihtelua ja mahdollisuuksia oppia uusia asioita. Uuden aihealueen myötä projekteihin tulevat myös uudet yhteistyökumppanit, joten jokainen projekti on omanlaisensa. Terminologin työ ei siis ole päivästä toiseen samanlaisena jatkuvaa yksinäistä puurtamista, vaan työssä pääsee tutustumaan monenlaisiin aloihin ja sanastotyön tarpeisiin. Tässä lehdessä terminologian asiantuntijat kertovat kahdesta projektista, joissa on perehdytty terminologisiin kysymyksiin erilaisista näkökulmista.

Terttu Harakka ja Anita Nuopponen Vaasan yliopistosta ovat päässeet syventymään yhden käsitteen pohjalta syntyneeseen käsitemalliin tutkimusprojektissa, johon osallistuu useita eri alojen asiantuntijoita. Biologian ekosysteemi-käsitteestä kasvaneen käsitemallin tarkastelu osoittaa mielenkiintoisella tavalla, millaisia ilmiöitä termin lainaaminen alalta toiselle voi saada aikaan.

Sanastokeskuksen terminologi Riina Kosunen on puolestaan päässyt tutustumaan paikkatietoalan erilaisiin sanastotyön tarpeisiin useamman vuoden jatkuneessa projektiyhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Yhteistyö alkoi määrittelevän sanaston tarpeesta ja laajeni erityisesti kääntämistä tukevaan sanastotyöhön sekä tiedonhakua helpottavaan ontologiatyöhön. Vaikka työn eri vaiheissa on ollut erilaisia painotuksia, eri työmuodot myös liittyvät toisiinsa, sillä paikkatieto-ontologia on yksi toistaiseksi melko harvinaisista suomalaisista ontologioista, joissa ontologiatyöhön on yhdistetty määrittelevää sanastotyötä. Monipuolinen projekti osoittaa, että Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat havainneet terminologisen työn tuloksille olevan tarvetta niin viestinnässä kuin tiedonhaussakin.

Termiharava-palstalla otetaan tällä kertaa esiin käsitteitä, jotka sisältyvät Sanastokeskuksen sivustolla julkaistavaan Pankki- ja rahoitussanastoon. Pankkisanastohankkeessa on jo yli kymmenen vuoden ajan selvitetty käsitteitä ja annettu termisuosituksia, jotta monesti monimutkaisten pankkiasioiden hoitaminen olisi hieman helpompaa. Tällaisessa pitkäkestoisessa projektissa vähitellen uusiutuvaa käsitteistöä voidaan ylläpitää joustavasti ilman, että aineiston päivitystarve edellyttäisi aina uuden projektiorganisaation kokoamista.

Kaiken kaikkiaan Sanastokeskuksessa on tehty töitä käsitteiden selvittämiseksi jo 40 vuoden ajan ja lokakuussa on aika juhlistaa yhdistyksen merkkivuotta kutsumalla sanasto- ja ontologiatyöstä kiinnostuneet kuuntelemaan seminaariesityksiä. Tarkempia tietoja 29.10. järjestettävästä juhlaseminaarista löydätte seuraamalla verkkosivustoamme osoitteessa http://www.tsk.fi/tsk/tsk40.