Anna Högström – viestinnän moniosaaja

Päivi Kouki
Anna Högström
Anna Högström toimii Kuntaliiton Finlands kommuntidning (Fikt) -lehden virkaa toimittavana toimituspäällikkönä. Hän on ollut Sanastokeskus TSK:n hallituksen jäsen vuoden 2014 alusta lähtien.

Toimittajaksi sattumalta

Helsinkiläinen Högström hakeutui lukion jälkeen opiskelemaan Soc&komiin eli Helsingin yliopiston ruotsinkieliseen yhteiskuntatieteelliseen yksikköön. Soc&komissa Högström opiskeli pääaineenaan journalistiikkaa. Hän kuitenkin kertoo, ettei ollut ajatellut haluavansa nimenomaan toimittajaksi. ”Opiskelupaikkaa valitessa lähdin enemmänkin liikkeelle siitä, että pohdin, mitä en ainakaan haluaisi opiskella. Olin pitänyt kirjoittamisesta kouluaikana, joten journalistiikka tuntui sopivalta valinnalta”, Högström muistelee.

Soc&komista Högström jatkoi maisteriopintoihin Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Hän pääsi tekemään toimittajan töitä jo opiskeluaikana, ja työskenteli useassa eri jaksossa Ylessä sekä televisio- että radiotoimituksessa. Högström laskeskelee, että häneltä löytyy kokemusta eripituisista työsuhteista Ylen viihde- ja uutistoimituksista kahdeksan vuoden ajalta.

Monipuolisia tehtäviä Kuntaliitossa

Högström kertoo viihtyneensä hyvin toimittajana. Usean vuoden työkokemuksen jälkeen hänestä kuitenkin tuntui, että oli aika kokeilla jotain muuta. Vuonna 2007 Högström sai tiedottajan viran Kuntaliitossa, missä hän työskentelee edelleen. Syksyllä 2013 työtehtävät kuitenkin muuttuivat: tällä hetkellä Högström toimii Kuntaliiton ruotsinkielisen Finlands kommuntidning (Fikt) -lehden virkaa toimittavana toimituspäällikkönä.

Finlands kommuntidning on Suomen ainoa ruotsinkielinen kunta-alan ammattilehti, ja se on suunnattu esimerkiksi kuntien päättäjille ja johtajille. Lehti ilmes-tyy yhdeksän kertaa vuodessa, ja Högström ja lehden toimitussihteeri Jonas Ström vastaavat lehden toteuttamisesta aina sisällön suunnittelemisesta sen tuottamiseen ja lehden taittamiseen asti. Siksi Högströmin työhön kuuluukin varsin monipuolisesti erilaisia tehtäviä, eikä tyypillistä työpäivää ole olemassa. Hän kertoo matkustavansa paljon pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ruotsin- ja kaksikielisiin kuntiin. ”Jos aikataulut vain sallivat, haluan käydä haastattelemassa ihmisiä paikan päällä puhelinhaastattelujen sijaan. Minusta tuntuu tärkeältä tavata ihmisiä kasvotusten”, hän kuvailee.

Finlands kommuntidning on osa Kuntaliiton Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat -yksikköä. Yksikön ruotsinkieliseen tiimiin kuuluvana Högströmillä on myös sellaisia työtehtäviä, jotka eivät suoraan liity toimituspäällikön työnkuvaan. Parhaillaan hän esimerkiksi osallistuu syyskuussa järjestettävien Kuntamarkkinoiden ohjelman ideointiin. Hän on yhdessä kollegansa kanssa myös puhujana markkinoilla kuntapäättäjille järjestettävässä viestintäseminaarissa.

Luova työ lähellä sydäntä

Högströmin mielestä haastavinta lehden toimituspäällikön tehtävissä on se, että lehti on suunnattu varsin asiantuntevalle lukijakunnalle. ”Kunta-alan asiantuntijoilla, kuten kunnanjohtajilla ja kunnallispoliitikoilla, on jo ennestään paljon tietoa lehden käsittelemistä aiheista. Meidän täytyy pohtia, kuinka pystymme tarjoamaan heille uutta tietoa, jotta lehdestä olisi todella hyötyä lukijoilleen. Siksi lehden sisällön suunnitteleminen ei ole yksinkertaista.”

Haasteista huolimatta Högström iloitsee mahdollisuudesta tehdä taas toimittajan töitä. Sekä tiedottaja että toimittaja välittävät tietoa eteenpäin, mutta tiedottajalla on Högströmin mukaan vähemmän vapauksia. Tiedottajan tehtävä on yleensä viedä tieto yleisölle mahdollisimman muuttumattomana. Toimittajan työssä Högström sen sijaan kokee saavansa olla luovempi: hän kirjoittaa ja valokuvaa lehden jokaiseen numeroon. Högström mainitseekin juuri luovuuden olevan se puoli toimituspäällikön työtä, josta hän nauttii eniten.

Niin paljon kuin Högström työstään pitääkin, hän mainitsee kuitenkin, ettei ajatus alan vaihtamisesta jossain vaiheessa ole mahdoton. ”En ole vielä päättänyt, mitä minusta tulee isona”, Högström naurahtaa. Hän on opiskellut laajat psykologian opinnot Avoimessa yliopistossa ja kertoo, että saattaisi tulevaisuudessa olla kiinnostunut hyödyntämään näitä opintoja työelämässä.

Sanastotyöhön tutustumassa

Högström on ollut Sanastokeskuksen hallituksen jäsen tämän vuoden alusta lähtien. Sanastokeskus ei ollut hänelle ennestään tuttu, mutta hän ei epäröinyt vastata myöntävästi, kun paikkaa hallituksessa tarjottiin. Sanastotyön tulokset sen sijaan ovat tulleet tutuiksi jo aiemmin, sillä hän on hyödyntänyt työssään valtioneuvoston termipankkia Valteria. Hallituksessa toimiessaan Högström odottaa myös tutustuvansa paremmin sanastotyöhön ja sen etuihin. ”Joudun ottamaan selvää monista asioista, mutta on aina mielenkiintoista oppia uutta”, hän toteaa.