Kirjallisuutta

Suomalainen purjehdussanasto

Texthouse on julkaissut toukokuussa 2013 Sirke Lohtaja-Ahosen laatiman Suomalaisen purjehdussanaston.

Kirja sisältää noin 2 000 purjehdussanaa ja 127 niin sanottua sana-artikkelia. Sana-artikkeleissa annetaan käsitteelle ensin lyhyt selitys, yleisiä ja harvinaisempia purjehtijoiden käyttämiä synonyymejä sekä suomenkielisen termin ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Lisäksi sana-artikkelit sisältävät vastineitavanhalla purjehdussuomella ja -ruotsilla.

Suomalainen puhjehdussanasto on suunnattu niin aloitteleville kuin kokeneillekin purjehtijoille, joiden Lohtaja-Ahonen toivoo hyötyvän yhteisen termistön käyttämisestä. Lohtaja-Ahonen avaa käsitteiden merkitystä ja sanojen historiaa sana-artikkeleissa myös laajemmin. Siksi teoksesta on iloa kaikille purjehdussuomesta ja sen historiasta kiinnostuneille lukijoille.

Suomalainen purjehdussanasto on saatavilla kirjakaupoista tai kustantajan verkkokaupasta (http://www.texthouse.fi/index.php?sivu=kauppa) noin 43 euron hintaan.

Sirke Lohtaja-Ahonen: Suomalainen purjehdussanasto
Texthouse, Tuusula 2013. 285 s. ISBN 978-952-67625-9-3

Quality assurance in terminology management – Recommendations from the TermFactory project

Unigrafia on julkaissut Igor Kudashevin teoksen Quality assurance in terminology management – Recommendations from the TermFactory project.

Teoksessa annetaan termistönhallinnan laadunvarmistusta koskevia suosituksia ja kerrotaan laadunvarmistuksen välineistä, joita on tutkittu ja kehitetty Helsingin yliopiston TermFactory-projektissa. Vuonna 2008 käynnistyneen TermFactory-projektin tavoitteena on rakentaa alusta, jonka avulla useampi kuin yksi käyttäjä voi muokata ontologiamuotoista aineistoa samanaikaisesti.

Opas on suunnattu sanastotyön ja termistönhallinnan parissa työskenteleville asiantuntijoille, ja se on saatavilla PDF-tiedostona verkosta (http://www.projectglossary.eu/download/QA_in_TM_Kudashev.pdf).

Igor Kudashev: Quality assurance in terminology management – Recommendations from the TermFactory project
Unigrafia, Helsinki 2013. 246 s. ISBN 978-952-10-7756-2 (painettu); ISBN 978-952-10-7757-9 (PDF)

Utrikes namnbok

Ruotsin ulkoasiainministeriö on julkaissut heinäkuussa uudistetun painoksen Utrikes namnbokista.

Utrikes namnbok sisältää Ruotsin virastojen ja organisaatioiden nimiä sekä virkanimikkeitä. Lisäksi julkaisu sisältää EU-elinten ja maiden nimiä. Nimet annetaan ruotsin lisäksi kuudella muulla kielellä: englanniksi, suomeksi, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi ja venäjäksi.

Julkaisu sopii apuvälineeksi esimerkiksi toimittajille, kääntäjille tai virkamiehille, jotka työssään kirjoittavat ruotsalaista yhteiskuntaa koskevia tekstejä. Utrikes namnbok on ladattavissa PDF-tiedostona Ruotsin Hallituksen kanslian verkkosivuilta (http://www.regeringen.se/sb/d/5357/a/41146).

Utrikes namnbok, 9. uudistettu painos
Utrikesdepartementet, Stockholm 2013. 103 s.

Terminology starter guide

Vuonna 2011 perustettu Terminology for Large Organisations (TerminOrgs) on terminologeista ja muista viestinnän asiantuntijoista koostuva ryhmä, jonka päämääränä on edistää termistönhallintaa osana suurten organisaatioiden viestintästrategiaa.

TerminOrgs julkaisi joulukuussa 2012 verkkosivuillaan Terminology starter guide -oppaan. Opas on suunnattu sellaisille suurten organisaatioiden, hallintoyksiköiden tai kielipalveluntarjoajien toimijoille, joilla on tarvetta termistönhallintaan, mutta joilla ei ole aiempaa kokemusta siitä. Oppaan ei ole tarkoitus olla kattava, mutta se tarjoaa lukijalle yleiskatsauksen termistönhallinnan etuihin ja käynnistämiseen sekä ohjaa edelleen hakemaan tietoa muista lähteistä. Oppaan tekijät ovat työskennelleet suurten organisaatioiden termistönhallinnan parissa. Osa heistä on myös osallistunut termistönhallinnan työkalujen kehittämiseen.

Terminology starter guide on saatavilla PDF-tiedostona osoitteessa http://www.terminorgs.net/downloads/TerminOrgs_StarterGuide.pdf. Opasta on tarkoitus päivittää jaksoittain, ja päivityksiä voi seurata TerminOrgsin verkkosivuilla (http://www.terminorgs.net).

Terminology starter guide
TerminOrgs, 2012, 56 s.

JHS-käsitteistö TEPA-termipankissa

Sanastokeskus TSK:n termipankkiin TEPAan on kesällä 2013 lisätty uutena aineistona valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) JHS-suositusten käsitteistöä.

Valtiovarainministeriön Sanastokeskus TSK:lta tilaamassa projektissa käsitteelle on laadittu yksi harmonisoitu määritelmä, mikäli sama käsite on määritelty useammassa suosituksessa. Lisäksi määritelmien JHS-suosituksessa julkaistua kieliasua on joiltain osin muokattu. Mikäli JHS-suosituksessa määriteltyä käsitettä vastaava (lähi)käsite on mukana Julkishallinnon ontologiassa (JUHO), kyseisen käsitteen huomautustietoihin on lisätty käsitteen URI. Käsitteen kohdalle JUHO-ontologiaan pääsee siirtymään kopioimalla URIn selaimen osoitekenttään.

TEPA-termipankissa (http://www.tsk.fi/tepa) haun voi rajata koskemaan vain JHS-käsitteistöä valitsemalla hakukäyttöliittymän vasemmasta yläkulmasta kohdan ”JHS-suositusten käsitteistö”.