Kirjallisuutta

Orientin etymologinen sanakirja

Gaudeamus on julkaissut syyskuussa Klaus Karttusen laatiman Orientin etymologisen sanakirjan.

Teos esittelee yli 800 suomen kielen sanaa, joiden juuret ovat itämaisissa kielissä, eli aasialaisissa, pohjoisafrikkalaisissa tai Euroopan turkkilaiskielissä. Mukana on sekä vanhoja sanoja, joita on käytetty suomenkielisissä teksteissä jo satoja vuosia sitten – esimerkiksi almanakka ja sokeri –, että tuoreempia sanoja, kuten falafel tai sudoku.

Kirjassa esitellään kunkin sanan historiaa ja käyttöä suomen kielessä sekä selvitetään, kuinka sana on päätynyt kieleen. Samalla Orientin etymologinen sanakirja tarjoaa runsaasti kulttuurihistoriallista tietoa käsitteistä. Siksi se sopiikin paitsi etymologiasta kiinnostuneille, myös niille lukijoille, joita itämaiset kulttuurit kiinnostavat. Kirjaa voi ostaa kirjakaupoista tai kustantajan verkkokaupasta (www.gaudeamus.fi/karttunen-orientin-etymologinen-sanakirja/) noin 35 euron hintaan.

Klaus Karttunen: Orientin etymologinen sanakirja
Gaudeamus, Helsinki 2013. 316 s. ISBN 978-952-495-306-1

Parallellspråk og domene

Novus forlag on julkaissut Sigurður Jónssonin, Christer Laurénin, Johan Mykingin ja Heribert Pichtin kirjoittaman teoksen Parallellspråk og domene.

Kirjassa tarkastellaan rinnakkaiskielisyyttä ja käyttöaluedynamiikkaa, joita kirjoittajat pitävät keskeisinä kielipoliittisina käsitteinä. Käsitteitä tarkastellaan erityisesti erikoisalaviestinnän kontekstissa eri pohjoismaissa. Kirjoittajat myös kartoittavat näiden käsitteiden näkyvyyttä tai näkymättömyyttä julkisessa keskustelussa.

Teoksessa esitellään kielipolitiikan kehitys kussakin pohjoismaassa ja vertaillaan eri maiden nykytilannetta. Lisäksi esitetään mahdollisia kielipoliittisia ratkaisuja, joilla kansalliskielten käyttöalueiden kapeneminen voitaisiin ehkäistä tai sitä voitaisiin hidastaa.

Parallellspråk og domene on kirjoitettu osin ruotsin ja osin norjankielellä. Teosta voi ostaa kustantajan verkkokaupasta (http://novus.mamutweb.com/) 195 kruunun (noin 25 euroa) hintaan.

Sigurður Jónsson, Christer Laurén, Johan Myking & Heribert Picht: Parallellspråk og domene
Novus forlag, Oslo 2013. 196 s. ISBN 978-82-7099-726-8

SI-opas

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut uuden painoksen SI-oppaasta.

SI-opas perustuu kansainvälisiin suure- ja yksikköstandardeihin, joita on sovellettu suomenkielisen käytön tarpeisiin. Oppaan ensimmäinen painos ilmestyi 1973. Nyt julkaistussa kuudennessa painoksessa on säilytetty oppaan yleinen rakenne, mutta se on edeltäjäänsä laajempi, sillä siinä on otettu huomioon uusien ISO/IEC 80000 standardien vaatimat muutokset.

Oppaassa kerrotaan SI-järjestelmän alkuperästä ja periaatteista sekä sen kansainvälisestä ja kansallisesta asemasta. Myös järjestelmään kuulumattomien yksiköiden asemaa sivutaan. Eri alojen tärkeimmät suureet ja yksiköt esitellään yksitellen alakohtaisesti ryhmiteltynä. Lisäksi annetaan ohjeita suureiden, yksiköiden ja niiden tunnusten suomenkielisestä merkintätavasta ja oikeinkirjoituksesta.

SI-opas on ostettavissa SFS:n verkkokaupasta (sales.sfs.fi) noin 16 euron hintaan.

SI-opas. Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä, 6. painos
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2013. 75 s. ISBN 978-952-242-245-3