Kirjallisuutta

Eksonyymit

Eksonyymit. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet julkaistiin syyskuussa verkossa Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuna.

Julkaisuun on koottu runsaat 2000 eksonyymiä eli sellaista paikannimeä, joille on suomen kielessä vakiintunut käyttöön paikallisesta kielestä poikkeava nimi (esimerkiksi Berliini, Itävalta tai Tonava). Suomenkielisille paikannimille annetaan sekä paikalliskieliset että englanninkieliset vastineet ja monille myös muiden kielten, kuten saksan tai ranskan, vastineita. Kustakin nimestä kerrotaan lisäksi nimen tarkoittaman paikan sijainti ja laji, esimerkiksi hallinnollinen alue, järvi, kaupunki tai vuoristo.

Verkkojulkaisun hakutoiminnossa ovat mukana kaikki julkaisun erikieliset nimet. Sen avulla on siis helppo tarkistaa, käytetäänkö kohteesta suomessa paikalliskielistä nimeä (endonyymiä) vai eksonyymiä. Lisäksi julkaisu auttaa yhdistämään suomenkieliset ja englanninkieliset nimet sekä toisiinsa että kohteisiinsa. Tarkennettu haku mahdollistaa nimien etsimisen esimerkiksi maan, kielen tai paikan lajin mukaan.

Verkkojulkaisussa esitetään lyhyesti suomenkielisten eksonyymien nykyiset oikeinkirjoitusohjeet, tarkastellaan ohjeiden vähittäistä kehitystä sekä 1800-luvulla maan lehdistössä käytyä ajoittain kiivastakin keskustelua siitä, missä muodossa ulkomaiset paikannimet tulisi siirtää suomenkieliseen tekstiin.

Asutusnimihakemisto perustuu vuonna 2013 ilmestyneeseen Kerkko Hakulisen ja Sirkka Paikkalan kirjaan Pariisista Papukaijannokkaan – suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. Tekijät ovat päivittäneet ja täydentäneet aineistoa verkkojulkaisua varten.

Eksonyymit. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet
Kotimaisten kielten keskus, Helsinki.


New Insights into the Semantics of Legal Concepts and the Legal Dictionary

Martina Bajčićin laatima New Insights into the Semantics of Legal Concepts and the Legal Dictionary ilmestyi vuonna 2017.

Pääasiassa Euroopan unionin oikeuteen keskittyvässä kirjassa tarkastellaan oikeuteen liittyviä käsitteitä sekä oikeustieteen että terminologian näkökulmasta. Teoksessa käsitellään uusimpia laintulkintoja, oikeuskielen kääntämistä ja juridista leksikografiaa. Bajčić esittää kognitiivisen terminografian mallia monikielisten oikeuskielen sanakirjojen laatimiseen.

Käytäntö ja teoria yhdistyvät teoksessa luontevasti, kun teoksessa esitetään runsaasti esimerkkejä eri kielten oikeustieteen termeistä ja todellisista oikeustapauksista. Teos on tarkoitettu oikeustieteen, kielten ja leksikografian tutkijoille sekä oikeuskielen kääntäjille ja opiskelijoille.

Martina Bajčić toimii apulaisprofessorina oikeustieteellisen tiedekunnan kielten laitoksella Rijekan yliopistossa Kroatiassa.

Teosta myydään hyvin varustelluissa kirjakaupoissa noin 120 euron hintaan.

Martina Bajčić: New Insights into the Semantics of Legal Concepts and the Legal Dictionary
John Benjamins, Amsterdam 2017. 222 s. ISBN 978-90-272-2341-8


Svenska skrivregler

Ruotsin Kielineuvosto julkaisi vuonna 2017 neljännen painoksen oppaastaan Svenska skrivregler. Uusi Svenska skrivregler on laajennettu ja uudistettu vuonna 2008 ilmestyneen edeltäjänsä pohjalta.

Svenska skrivregler antaa ohjeita ruotsin kielen kirjoitustilanteissa esiintyvien ongelmien ratkaisuun. Teoksessa ohjeistetaan muun muassa ison ja pienen alkukirjaimen käytöstä, välimerkeistä, sanojen kirjoittamisesta yhteen ja erikseen sekä annetaan ohjeita kirjeen, sähköpostin, pöytäkirjan, raportin ja verkkotekstien kirjoittamiseen.

Svenska skrivregler on tarkoitettu kaikille ruotsin kieltä kirjoittaville. Lukijaa helpottavat kirjan selkeä ulkoasu sekä monet havainnolliset esimerkit.

Teos maksaa kirjakaupoissa on noin 35 euroa.

Ola Karlsson (toim.): Svenska skrivregler
Språkrådet, Tukholma 2017. 308 s. ISBN 978-91-47-11149-7


Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.