Kirjallisuutta

Juridik på svenska i Finland

Juridik på svenska i FinlandElokuussa ilmestyneessä teoksessa Juridik på svenska i Finland: Perspektiv på språk och rätt tarkastellaan ruotsin kieltä juridiikan kielenä Suomessa ja korostetaan kielen, yhteiskunnan ja lain välisiä vahvoja yhteyksiä.

Teoksessa käsitellään aihetta sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Teoksen teemoja ovat muun muassa laki ja oikeus ennen vuotta 1809, juridisissa yhteyksissä käytetty ruotsin kieli vuodesta 1809 lähtien, juridiikan kieli, kielenkäyttö ja kielenhuolto, lainsäädännön ja oikeudenkäytön tekstit, säädöskäännökset sekä Suomen ruotsinkielinen juristikoulutus.

Teoksen ovat kirjoittaneet Vaasan yliopiston emeritusprofessorit Marianne Nordman ja Christer Laurén, yliopisto-opettaja Maria Kvist Vaasan yliopiston Pohjoismaisten kielten yksiköstä sekä Vaasan yliopiston dosentti, Hans Landqvist Göteborgin yliopistosta sekä Liselott Nordman Helsingin yliopistosta. Kirjoittajilla on laaja kokemus ammattikielten tutkimuksesta ja opetuksesta, erityisesti juridiseen kielenkäyttöön liittyen.

Teos sopii kaikille juridiikasta, kielitieteistä, historiasta ja yhteiskuntatieteistä kiinnostuneille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Juridik på svenska i Finland -teoksen voi ostaa kirjakaupoista noin 30 euron hintaan.

Hans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman & Maria Kvist: Juridik på svenska i Finland: Perspektiv på språk och rätt
Scriptum, Vaasa 2016. 400 s. ISBN 978-952-7005-34-7


Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – apuneuvoja tekstintekijälle

Valtioneuvoston kanslia julkaisi keväällä julkishallinnon kirjoittajille tarkoitetun verkkojulkaisun Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – apuneuvoja tekstintekijälle.

Verkkojulkaisu on itseopiskelupaketti, joka kannustaa kirjoittajia selkeään viestintään ja tarjoaa apuvälineitä erityisesti tekstin suunnittelun ja tekstin tekemisen alkuvaiheeseen. Julkaisussa on myös runsaasti linkkejä itseopiskelua tukevaan lisämateriaaliin.

Julkaisu on koettu erittäin tarpeelliseksi, koska koko julkishallinto toimii tekstien varassa ja julkishallinnon työntekijät kirjoittavat työssään hyvin paljon erilaisia tekstejä. Selkeät ja ymmärrettävät tekstit paitsi parantavat vuorovaikutusta ja kansalaisten oikeusturvaa myös tehostavat koko hallintoa ja säästävät aikaa ja rahaa.

Oppaan ovat laatineet Rauni Peltola ja Kaisa Kuhmonen Valtioneuvoston kansliasta, mutta myös Kotimaisten kielten keskus on osallistunut julkaisun valmisteluun.

Opas on suunnattu ensisijaisesti julkishallinnon kirjoittajille avuksi tekstintekoon. Valtaosa sisällöstä on kuitenkin sellaista, että se palvelee myös muita kirjoittajia ja puhujia.

Julkaisu on vapaasti luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – apuneuvoja tekstintekijälle
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 2016.


Merkilliset nimet

Merkilliset nimetTimo Leppäsen laatima Merkilliset nimet on kokoelma tarinoita suomalaisille tuttujen yritysten ja tuotteiden nimistä. Teoksessa kerrotaan, mistä nimet ovat tulleet, mitä ne tarkoittavat ja miten useiden nimi-ideoiden joukosta on valittu se oikea.

Teoksessa käsitellään yrityksen nimiä 156 artikkelissa, joista osassa käsitellään useampia nimiä. Tarinat on jaettu lukuihin sen mukaan, mihin alaan liittyvistä tuotteista tai yrityksistä on kysymys. Teoksen tarinoista käy ilmi, että osa nimistä on syntynyt aivan sattumalta, kun taas osa nimistä on tarkan analyysin tulos.

Timo Leppänen on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta taiteen maisteriksi ja työskennellyt muun muassa mainosalalla.

Merkilliset nimet -teoksen hinta kirjakaupoissa noin 30 euroa.

Timo Leppänen: Merkilliset nimet: tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä
Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2016. 432 s. ISBN 978-952-222-720-1


Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.