Kirjallisuutta

Så här ska det låta

Scriptum on julkaissut marraskuussa 2014 Mikael Reuterin kirjoittaman teoksen Så här ska det låta – Om finlandssvenska och språkriktighet.

Teoksessa käsitellään suomenruotsin oikeakielisyyttä: muun muassa ääntämistä, kirjoitussääntöjä, sanojen taivuttamista, lauserakenteita ja finlandismeja. Sen tavoitteena on erityisesti tuoda esiin niitä suomenruotsin piirteitä, jotka poikkeavat ruotsinruotsista, ja antaa suosituksia ja neuvoja siitä, missä määrin näitä piirteitä tulee välttää.

Så här ska det låta on tarkoitettu kaikille Suomessa ruotsiksi kommunikoiville, esimerkiksi toimittajille, kääntäjille, virkamiehille ja opettajille. Sen voi ostaa kustantajan verkkosivuilta (www.scriptum.fi) tai kirjakaupasta noin 34 euron hintaan.

Mikael Reuter: Så här ska det låta – Om finlandssvenska och språkriktighet.
Scriptum, Vasa 2014. 240 s. ISBN 978-952-7005-19-4

Kielitoimiston sanakirja

Kotimaisten kielten keskus on julkaissut marraskuussa 2014 uuden, vapaasti verkossa käytettävissä olevan version Kielitoimiston sanakirjasta.

Kotimaisten kielten keskuksen laatima sanakirja sisältää yli 100 000 keskeistä nykysuomen yleiskielen sanaa. Sanakirjan sähköiseen versioon on lisätty kaikki vuonna 2012 ilmestyneen sähköisen sanakirjan artikkelit sekä noin 500 uutta hakusanaa. Lisäksi joitakin artikkeleita on toimitettu uudelleen.

Kielitoimiston sanakirja sopii jokaiselle suomen kieltä käyttävälle ja siitä tietoa hakevalle. Sanakirja-artikkeleissa kerrotaan muun muassa sanojen merkitykset ja taivutusmuodot sekä annetaan esimerkkejä sanojen käytöstä. Sanakirja on käytettävissä osoitteessa www.kielitoimistonsanakirja.fi.