Kirjallisuutta

Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille

Anne Saarikallen ja Johanna Vilkunan laatima Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille perustuu samojen tekijöiden aiempaan teokseen Eka oikea suomen kielen sanakirjani, jonka hakusanasto on uutta sanakirjaa varten muokattu maahanmuuttajien tarpeisiin.

Sanakirja sisältää noin 3500 suomen kielen sanaa selityksineen ja esimerkkilauseineen. Hakusanastoon on koottu suomen kielen perusteiden opettelussa tarvittavaa keskeisintä sanastoa. Lisäksi mukana on sanoja, jotka ovat erityisen tärkeitä maahanmuuttajille.

Sanat on selitetty yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi kokonaisilla lauseilla. Esimerkkilauseet kuvaavat sanan tyypillistä käyttöä ja taipumista suomen kielessä. Selityksistä ja esimerkeistä maahanmuuttajat saavat tietoa suomalaisten jokapäiväisestä elämästä, erityisesti perhepiirissä, koulussa ja harrastuksissa. Sanakirjaan on koottu myös paljon tietoa samaa tarkoittavista ja vastakohtaa ilmaisevista sanoista sekä tärkeistä sanonnoista.

Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille on myynnissä kirjakaupoissa noin 25 euron hintaan.

Anne Saarikalle & Johanna Vilkuna: Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille
Gummerus, Helsinki 2010. 328 s. ISBN 978-951-20-8200-1

Graafisen alan sanasto

Pertti Koskisen kokoama viime keväänä ilmestynyt Graafisen alan sanasto on laadittu täydentämään samaan aikaan ilmestynyttä Painotyön ostajan käsikirjaa, mutta se toimii mainiosti erillisenäkin.

Sanasto sisältää reilut 1500 pääosin suomenkielistä termiä ja lyhennettä selityksineen. Sanastosta selviävät muun muassa termien kerien taitto, porkkanat, ratavahti ja yliveto merkitykset graafisella alalla.

Sanasto on tarkoitettu helpottamaan viestintää painotyön tekijöiden ja suunnittelijoiden kanssa, mutta siitä on hyötyä kaikille, jotka ovat tekemisissä graafisen alan termien kanssa.

Graafisen alan sanaston voi ostaa kirjakaupoista tai suoraan Mainostajien Liiton kirjakaupasta www.mainostajat.fi noin 40 euron hintaan.

Pertti Koskinen (toim.): Graafisen alan sanasto
Mainostajien Liitto, Helsinki 2010. 50 s. ISBN 978-952-5262-40-7

Fucktionary – Englannin kielletyt sanat

Kate Mooren ja Tiina Tuomisen laatima Fucktionary – Englannin kielletyt sanat on opas englannin kielen alamaailmaan. Sanakirja sisältää yli 6000 alatyylistä englannin kielen sanaa ja fraasia, joita yleiskielen sanakirjat harvoin käsittelevät.

Sanakirjassa on kirosanojen lisäksi haistatteluja, rasistisia ilmauksia, huumeslangia, ruumiinosien nimityksiä ja ruumiintoimintoja sekä alakulttuureihin liittyviä ilmauksia. Sanakirja keskittyy britti- ja amerikanenglantiin jättäen muut englannin variantit on vähemmälle huomiolle.

Aakkostetuille päähakusanoille on annettu suomenkielisten vastineiden lisäksi myös ääntämisohjeet sekä käyttöalaa ja -aluetta koskevaa tietoa. Havainnollistavat esimerkit on poimittu populaarikulttuurista ja aidoista kielenkäyttötilanteista. Kaikki esimerkkilauseet on myös suomennettu.

Fucktionary on mainio apuväline opiskelijoille, kääntäjille ja kaikille, jotka kohtaavat slangienglantia työssään tai vapaa-ajallaan.

Sanakirjaa myydään kirjakaupoissa noin 30 euron hintaan.

Kate Moore & Tiina Tuominen: Fucktionary – Englannin kielletyt sanat
Gummerus, Helsinki 2010. 546 s. ISBN 978-951-20-7598-0

Urbaani sanakirja

Mats Söderlundin jaNiklas Wahrmanin toimittama Urbaani sanakirja perustuu tekijöiden vuonna 2007 internetissä julkaisemaan suomen kielen slangisanakirjaan urbaanisanakirja.com. Sivusto perustuu siihen, että käyttäjät itse lisäävät sivustolle käyttämiään sanoja. Sivuston noin 26 000 slangisanasta on nyt julkaistuun kirjaan koottu reilut 2000 sanaa selityksineen.

Urbaaniin sanakirjaan on otettu mukaan ajankohtaisia, hauskoja ja hyödyllisiä slangisanoja. Se sisältää tuttujen ja vieraampien slangisanojen lisäksi myös tavallisten sanojen epätavallisia merkityksiä.

Urbaani sanakirja on tarkoitettu sekä nuorille että varttuneille lukijoille riippumatta siitä, etsiikö tuntemattoman slangisanan merkitystä, laajennusta omaan sanavarastoon tai vain viihdyttävää lukemista. Sanakirjasta on hyötyä myös lähipiiriin kuuluvan nuorison puheen ymmärtämiseen.

Urbaanin sanakirjan voi ostaa kirjakaupoista noin 15 euron hintaan.

Mats Söderlund & Niklas Wahrman (toim.): Urbaani sanakirja
Tammi, Helsinki 2010. 160 s. ISBN 978-951-31-5586-5

Codes for the representation of names of languages – Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut heinäkuussa standardin ISO 639-4 Codes for the representation of names of languages – Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines.

ISO 639 -standardi koostuu kaikkiaan kuudesta osasta. Tässä osassa kuvaillaan, kuinka kielikoodeja luodaan ja käytetään. Osassa kerrotaan myös standardin eri osien suhteesta toisiinsa sekä standardin suhteesta toisiin standardeihin ja koodeihin. Osassa määritellään 28 kieleen liittyvää käsitettä. Standardin liitteessä kerrotaan ISO 639 -standardin hallinnoinnista ja ohjauksesta.

Standardi maksaa noin 75 euroa ja sen voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

ISO 639-4 Codes for the representation of names of languages – Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines
International Organization for Standardization, Geneva 2010. 28 s.