Kirjallisuutta

Suomen kieli digitaalisella aikakaudella

META-NET on julkaissut raportin Suomen kieli digitaalisella aikakaudella. Julkaisu on osa META-NETin Euroopan kielten ja kieliteknologian tilaa ja kehitysnäkymiä selvittävää tutkimusta. Raportti kuuluu Valkoiset kirjat -julkaisusarjaan Kielet eurooppalaisessa informaatioyhteiskunnassa, jossa analysoidaan 30 eurooppalaisen kielen kieliresursseja ja -teknologioita. Julkaisusarjan tavoitteena on edistää tietämystä kieliteknologiasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä herätellä opettajia, toimittajia, poliitikkoja ja muita kieliyhteisöjen jäseniä toimimaan.

Tutkimusraportissa esitellään suomen kielelle tarjolla olevaa kieliteknologista tukea, jota asiantuntijat ovat arvioineet kieliteknologian eri sovellusalojen perusteella. Raportin mukaan suomella on ”osittainen tuki”, eli se kuuluu niiden kielten joukkoon, joita uhkaa digitaalinen sukupuutto. Raportissa käsitellään myös niitä haasteita ja mahdollisuuksia, jotka koskevat suomen kieltä digitaalisella aikakaudella.

META-NET on Euroopan komission rahoittama huippuosaamisen verkosto, johon kuuluu 54 tutkimuskeskusta 33 Euroopan maassa. Suomea koskevasta tutkimusraportista vastanneeseen työryhmään kuuluivat Kimmo Koskenniemi, Krister Lindén, Lauri Carlson, Martti Vainio, Antti Arppe, Mietta Lennes, Hanna Westerlund, Mirka Hyvärinen ja Imre Bartis Helsingin yliopistosta sekä Pirkko Nuolijärvi ja Aino Piehl Kotimaisten kielten keskuksesta. Raportin ovat toimittaneet Georg Rehm Saksan tekoälyn tutkimuskeskuksesta (DFKI) ja META-NETin koordinaattori, DFKI:n johtaja Hans Uszkoreit.

Suomen kieli digitaalisella aikakaudella on saatavilla sekä ilmaiseksi verkossa (http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/finnish.pdf) että painettuna noin 54 euron hintaan Springer-kustantamon verkkokaupasta (www.springer.com). Kuten muutkin Valkoinen kirja -julkaisusarjan kirjat, se sisältää täydellisen englanninkielisen käännöksen.

Georg Rehm & Hans Uszkoreit (toim.): Suomen kieli digitaalisella aikakaudella
Springer, Berlin Heidelberg 2012. 81 s. ISBN 978-3-642-27247-9

Kevyt kosketus venäjän kieleen

Gaudeamus on julkaissut Arto Mustajoen kirjoittaman teoksen Kevyt kosketus venäjän kieleen. Kirjan tavoitteena on kumota myytti venäjän kielen vaikeudesta ja innostaa lukijoita opiskelemaan kieltä.

Teos ei pyri opettamaan venäjää, mutta se tutustuttaa lukijan muun muassa venäjän äänteisiin, kielioppiin ja etymologiaan. Lisäksi kirjassa käsitellään suomen ja venäjän yhtäläisyyksiä ja eroja. Kirjan loppuun on koottu muun muassa sanahakemistot suomi-venäjä ja venäjä-suomi, suomalainen translitterointikaava sekä lista kirjassa mainittujen vierasperäisten nimien kirjoitusasuista.

Parhaiten kirja sopii venäjästä kiinnostuneelle lukijalle, joka ei vielä osaa kieltä. Hauskasti kirjoitetusta kirjasta on kuitenkin iloa myös kieltä jo taitaville, joille se tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin.

Arto Mustajoki on Helsingin yliopiston venäjän kielen professori. Hän on laatinut lukuisia venäjän kielen oppikirjoja, sanakirjoja, kielioppeja sekä muuta oppimateriaalia.

Kirjaa myydään kirjakaupoissa noin 33 euron hintaan.

Arto Mustajoki: Kevyt kosketus venäjän kieleen
Gaudeamus, Helsinki 2012. 275 s. ISBN 978-952-495-256-9

Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto – Språkrådets svensk-finska ordlista

Kielineuvosto on julkaissut vuonna 2011 Kielineuvoston ruotsalais-suomalaisen sosiaalialan sanaston. Sen pohjana on Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan vuonna 1992 julkaisema Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto, jota nyt on laajennettu ja päivitetty samalla kun vanhentuneita termejä ja käsitteitä on poistettu.

Yhtenä sanastotyön tavoitteena on ollut luoda yhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen termistöön. Sanasto sisältää noin 3 700 keskeisintä sosiaalialan piiriin kuuluvaa ruotsinkielistä termiä, joille on annettu suomenkieliset vastineet. Sanastossa on myös suomenkielinen hakemisto.

Sanaston tarkoituksena on tukea ruotsinsuomalaisia aktiivisessa kaksikielisyydessä. Se on suunnattu erityisesti niille, jotka käyttävät suomea päivittäin työssään. Vaikka sanasto ei sisällä määritelmiä, se on sellaisenaankin hyödyllinen apuväline esimerkiksi sosiaalialan työntekijöille ja muille sosiaaliasioiden kanssa tekemisissä oleville, kuten kääntäjille, tulkeille, toimittajille ja alan opiskelijoille.

Sanastoa voi tilata Kielineuvostosta (neuvonta@kielineuvosto.se) 200 kruunun eli noin 25 euron hintaan.

Språkrådets svensk-finska ordlista – Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto
Språkrådet, Stockholm 2011. 155 s. ISBN 978-91-7229-086-0

Kuvitettu rakennussanakirja – suomi-englanti-suomi

Rakennustieto Oy on julkaissut syksyllä 2012 teoksen Kuvitettu rakennussanakirja – suomi-englanti-suomi. Sanakirjan ovat laatineet Erkki Jokiniemi ja Nikolas Davies, joiden työ sanakirjan parissa kesti lähes 20 vuotta.

Sanakirja sisältää 43 000 suomen- ja englanninkielistä hakusanaa sekä määritelmät molemmilla kielillä. Vakiintuneiden termien lisäksi sanakirjaan on otettu myös ammattislangiin kuuluvia sanoja. Sanakirja sisältää myös 260-sivuisen kuvaosuuden, joka täydentää hakusanoja ja selventää käsitteitä.

Kirja on perusteos kaikille rakentamisen ja arkkitehtuurin ammattilaisille ja opiskelijoille. Tietosanakirjaluonteensa vuoksi kirja soveltuu myös taidehistorian, kuvaamataiteen ja kielten opettajille, opiskelijoille ja harrastajille.

Erkki Jokiniemi ja Nikolas Davies ovat arkkitehtejä, joista kumpikin on toiminut pääasiassa yksityisellä puolella uudisrakennusten ja korjausrakentamisen suunnittelijana. Heillä on kokemusta myös kansainvälisistä projekteista eri puolilla maailmaa.

Kirja on saatavilla kustantajan verkkokaupasta (www.rakennustieto.fi), Rakennustiedon kirjakaupoista sekä muista hyvin varustetuista kirjakaupoista noin 75 euron hintaan.

Erkki Jokiniemi & Nikolas Davies: Kuvitettu rakennussanakirja – suomi-englanti-suomi
Rakennustieto Oy, Helsinki 2012. 1004 s. ISBN 978-951-682-890-2

Terminological entries in standards – Part 2: Adoption of standardized terminological entries

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut elokuussa 2012 standardin ISO 10241-2 Terminological entries in standards – Part 2: Adoption of standardized terminological entries.

ISO 10241 -standardi koostuu kahdesta osasta. Standardin ensimmäisessä osassa, ISO 10241-1 Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and examples of presentation, käsitellään standardisoitujen termitietueiden rakennetta ja niiden laatimisen periaatteita. Tämä toinen osa käsittelee standardisoitujen käsitteiden tietojen käyttöönottoa muissa kuin alkuperäisessä kulttuuri- ja kieliympäristöissä ja erityisesti kansainvälisesti standardoitujen käsitteiden tietojen käyttöönottoa alueellisten tai kansallisten standardisointielimien toimesta. Standardissa annetaan periaatteita ja suuntaviivoja tällaisille prosesseille sekä esimerkkejä prosessiin mahdollisesti liittyvistä haasteista ja niiden ratkaisuista.

Standardissa annetaan myös englanninkieliset termit ja määritelmät 26 käsitteelle, jotka liittyvät aiheeseen. Lisäksi standardiin on liitetty kaavio, jota on tarkoitus käyttää raportoitaessa erityissäännöksiä, jotka koskevat standardisoitujen käsitteiden tietojen käyttöönottoa.

Standardi maksaa noin 123 euroa ja sen voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

ISO 10241-2 Terminological entries in standards – Part 2: Adoption of standardized terminological entries
International Organization for Standardization, Geneva 2012. 29 s.

Energiatehokkuuspalvelut. Määritelmät ja vaatimukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut joulukuussa 2010 suomenkielisen käännöksen standardista SFS-EN 15900 Energiatehokkuuspalvelut. Määritelmät ja vaatimukset.

Standardissa määritellään kahdeksan energiatehokkuuteen liittyvää käsitettä, joille annetaan termit ja määritelmät suomeksi ja englanniksi. Standardissa käsitellään myös energiatehokkuuspalveluiden vaatimuksia, ja standardin liitteessä annetaan esimerkki energiatehokkuuspalvelun toimitusprosessista.

Standardin voi tilata noin 44 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN 15900 Energiatehokkuuspalvelut. Määritelmät ja vaatimukset
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2011. 16 s.

Rakennuskalkki. Osa 1: Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut tammikuussa 2011 standardin SFS-EN 459-1 Rakennuskalkki. Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus.

Standardissa esitetään erityyppisiä rakennuskalkkeja koskevat määritelmät ja niiden luokittelu. Siinä esitetään myös erilaisten rakennuskalkkien ominaisuuksia koskevat vaatimukset sekä määritellään rakennuskalkkien vaatimustenmukaisuuden ehdot. Lisäksi standardissa annetaan suomenkieliset termit ja määritelmät kahdelletoista käsitteelle.

Standardin voi tilata noin 72 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN 459-1 Rakennuskalkki. Osa 1: Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2011. 43 s.

Sähköteknillinen sanasto. Yleisreleet

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut syyskuussa 2012 standardin SFS-IEC 60050-444 Sähköteknillinen sanasto. Yleisreleet.

Sanastostandardi sisältää 117 käsitettä, joille annetaan termit suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Lisäksi käsitteille annetaan englannin- ja ranskankieliset määritelmät.

Standardin voi tilata noin 87 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-IEC 60050-444 Sähköteknillinen sanasto. Yleisreleet
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2012. 72 s.

Sähköteknillinen sanasto. Aikareleet

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut syyskuussa 2012 standardin SFS-IEC 60050-445 Sähköteknillinen sanasto. Aikareleet.

Sanastostandardi sisältää 62 käsitettä, joille annetaan termit suomeksi, ranskaksi, englanniksi ja saksaksi. Lisäksi käsitteille annetaan englannin- ja ranskankieliset määritelmät. Joitakin käsitteitä selvennetään myös suomen- ja englanninkielisin kaavioin.

Standardin voi tilata noin 72 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-IEC 60050-445 Sähköteknillinen sanasto. Aikareleet
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2012. 44s.

Sähköteknillinen sanasto. Mittausreleet

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut syyskuussa 2012 standardin SFS-IEC 60050-447 Sähköteknillinen sanasto. Mittausreleet.

Sanastostandardi sisältää 137 käsitettä, joille annetaan termit suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, englanniksi ja saksaksi. Lisäksi käsitteille annetaan englannin- ja ranskankieliset määritelmät.

Standardin voi tilata noin 87 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-IEC 60050-447 Sähköteknillinen sanasto. Mittausreleet
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2012. 70s.