Julkisen hallinnon palveluontologian päivitys

Katri Seppälä

Julkisen hallinnon palveluontologian (JUPO) ensimmäinen versio valmistui JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa -suositustyön yhteydessä vuonna 2013. Tämän jälkeen Sanastokeskus jatkoi JUPOn kehitystyön suunnittelua Kansalliskirjaston Finto-hankkeen kanssa. Suunnittelusta siirryttiin toteutusvaiheeseen, kun Palvelutietovaranto-hanke (PTV) tilasi joulukuussa 2015 Väestörekisterikeskuksen kautta ontologian jatkokehitystyötä PTV:n tarpeisiin.

JUPOn jatkokehitysprojektiin kuului useita erilaisia vaiheita. Suurin muutoksista oli ontologiaan yhdistetyn palveluiden luokitusnäkökulman purkaminen ontologian rakenteesta ja erillisen vaikkakin JUPOn kanssa rinnakkain hyödynnettävän luokituksen muodostaminen. Luokitus laadittiin Suomi.fi-toimituksessa ja julkaistiin Finto-palvelussa nimellä Julkisten palvelujen luokitus. Siihen sisältyvät palvelujen luokitus sisällön, kohderyhmän, tuotantotavan ja tuottajatyypin mukaan sekä elämäntilanneluokitus.

Luokitusnäkökulman purkamisen jälkeen JUPOn rakennetta muokattiin niin, että se mukailee aiempaa tarkemmin YSOn rakennetta ja soveltuu siten paremmin YSO-pohjaisista ontologioista koottavan KOKO-ontologian osaksi. Rakenteen muokkauksen lisäksi yhdenmukaistettiin JUPOssa ja YSOssa suositettavia termejä niiltä osin kuin eri termien käyttöön ei ollut perusteltua syytä.

Osana jatkokehitystä myös JUPOn käsitevalikoimaa tarkistettiin ja muokattiin PTV:n tarpeita vastaavaksi. Erikoisalojen käsitteistöä otettiin mukaan esimerkiksi Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotusten perusteella.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi JUPOssa otettiin käyttöön uusi Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) versio. Tämä työvaihe toi JUPOon isoja rakenteellisia muutoksia, jotka johtuvat YSOn ylätason rakenteiden uudistuksesta.

Vuoden 2016 aikana JUPOsta valmistui kaksi uutta versiota, joista jälkimmäinen julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa (http://finto.fi/jupo/fi/) tammikuussa 2017.

Kirjoittajasta:
Katri Seppälä on Sanastokeskuksen johtaja ja Terminfon päätoimittaja.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.