ISO/TC 37 Language and terminology -komitean kokoukset Ottawassa

Katri Seppälä

ISOn teknisen komitean 37 vuosittainen kokousviikko järjestettiin viime kesänä Ottawassa. Kokouksiin osallistui noin 140 sanastotyön, terminologisen tiedon käsittelyn, kääntämisen, tulkkauksen sekä kieliresurssien hyödyntämisen asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Kokoukset järjestettiin Ottawan yliopiston tiloissa, ja kokouksissa kunnioitettiin maa-alueen alkuperäistä haltijaa algonkin-alkuperäiskansaa lukemalla jokaisen kokouksen aluksi juhlallinen alkuperäiskansaa koskeva vakuutus.

Kokousten aluksi järjestettiin tilaisuus, jossa sekä teknisen komitean että sen kaikkien viiden alakomitean edustajat esittelivät lyhyesti tekemäänsä työtä. Lisäksi ISOn keskussihteeristön edustaja kertoi ISO/IEC-toimintaohjeisiin tulleista muutoksista, jotka komitean tulee ottaa huomioon työssään. Saimme myös kuulla esitykset Euroopan komission toteuttamasta etätulkkausalustojen testauksesta sekä suunnitelmista valmistella kansainvälinen selkeän kielen standardi. Selkeän kielen standardin suunnittelusta järjestettiin myöhemmin lisäksi erillinen kokous, jossa keskusteltiin työn rajauksesta ja yhteyksistä muuhun TC 37:ssä tehtävään työhön kuten kielen rekistereihin, variantteihin ja kontrolloituun kieleen liittyvään standardisointiin. Australian edustaja kertoi, että Australia aikoo tehdä TC 37:lle virallisen ehdotuksen selkeän kielen standardin laatimisesta. Mikäli standardisointityö päätetään aloittaa, Suomella on jo asiantuntija valmiina, sillä Kotimaisten kielten keskus on osallistunut selkeän kielen kehittämiseen liittyvään kansainväliseen työhön jo ennen standardisoinnin aloittamista.

Alakomiteoiden työryhmien kokoukset oli tavalliseen tapaan aikataulutettu niin, että samanaikaisesti oli 5-7 työryhmän kokousta. Tämä oli välttämätöntä, jotta kaikki kokoukset voitiin järjestää viikon aikana. Järjestely tarkoitti kuitenkin valitettavasti sitä, että käytännössä yksi henkilö ehti osallistua vain yhteen kokoukseen päivässä, sillä useimmat kokoukset olivat koko päivän mittaisia.

Alakomitea 1:n työryhmän 3 tehtäviin kuuluu ISO 1087:n Terminology work and terminology science - Vocabulary -sanastostandardin sekä ISO 704:n Terminology work - Principles and methods -standardin valmistelu. Koska sanastostandardista oli parhaillaan käynnissä viimeisen luonnosvaiheen FDIS-äänestys (final draft international standard), siitä ei voitu keskustella työryhmässä. Mikäli standardiluonnos hyväksytään, päivitetty standardi julkaistaan todennäköisesti syksyn 2019 aikana. Sanastokeskus on osallistunut standardin valmisteluun muun muassa laatimalla käsitejärjestelmäkaaviot standardia varten.

Samalla kun työryhmä 3 on saamassa sanastostandardin valmiiksi, on käynnistymässä sanastotyön periaatteita käsittelevän ISO 704:n päivitystyö. Työstä vastaava asiantuntija esitteli kokouksessa suunnitelmaansa standardin päivittämisestä ja vakuutti työryhmän perusteellisella valmistelullaan. Ensimmäisen päivitetyn luonnoksen standardista on tarkoitus valmistua syksyllä 2019, ja ISOn sääntöjen mukaan standardin tulee valmistua 36 kuukauden kuluessa työn virallisesta aloituksesta.

Alakomitean 2 työryhmässä 2 on viime vuosina valmisteltu standardia ISO/CD 12616-1 Terminology work in support of multilingual communication -- Part 1: Fundamentals of translation-oriented terminography. Työ on edennyt hyvin ja standardista valmistellaan DIS-luonnos (draft international standard) loppuvuoden aikana. Vaikka standardi keskittyy monikielistä viestintää varten tehtävään sanastotyöhön, se kuvailee esimerkiksi erilaisten sanastotyön tekijöiden rooleja ja näihin liittyvä vaatimuksia tavalla, joka soveltuu myös muiden käyttöön. Standardista voi olla apua Suomessa esimerkiksi julkisen hallinnon eri tietoalueilla käynnistettävää sanastotyötä organisoitaessa.

Suoraan teknisen komitean 37 alaisuudessa on käynnistynyt Technical communication - Vocabulary -standardin valmistelu, ja tätä varten on perustettu uusi työryhmä. Työryhmän kokouksessa käytiin läpi ensimmäisessä vaiheessa saatuja kommentteja ja keskusteltiin sanaston rajauksesta. Kokousten jälkeen sanastoon lisätään määritelmäluonnoksia käsitteille ennen kuin työryhmä jatkaa luonnoksen käsittelyä kokouksissaan.

Viikon päätteeksi järjestettiin vielä koko teknisen komitean sekä kaikkien alakomiteoiden yleiskokoukset, joissa saimme yhteenvetoja viikon aikana tehdystä työstä. Kanadalaiset kokousjärjestäjät lukuisine sponsoreineen olivat tehneet valtavan työn kokousten ja vapaa-ajan ohjelman järjestämiseksi - kokousten ja iltatilaisuuksien lisäksi osallistujille oli tarjolla jopa joka-aamuinen joogatunti - ja he saivat lämpimät kiitokset kaikilta mukana olleilta.

Kirjoittajasta:
Katri Seppälä on Sanastokeskuksen johtaja.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.