Eugen Wüster -palkinto Gerhard Budinille

Anu Ylisalmi

Terminologian alalla hyvin arvostettu Eugen Wüster -palkinto jaettiin 16. marraskuuta Wienin yliopistossa järjestetyssä tapahtumassa. Tänä vuonna palkinnon sai professori Gerhard Budin Wienin yliopiston käännöstieteen keskuksesta.

Eugen Wüster -arkisto, Kansainvälinen esperantomuseo ja Infoterm ovat jakaneet Eugen Wüster -palkinnon noin kolmen vuoden välein vuodesta 1997 lähtien. Palkinto myönnetään terminologian alalla toimivalle asiantuntijalle, jonka työllä on ollut merkittävä vaikutus terminologiseen tutkimukseen, koulutukseen tai menetelmien kehittämiseen sekä kansainvälisen yhteistyön parantamiseen. Palkinto voidaan jakaa terminologian alan ohella myös dokumentointia, soveltavaa kielitiedettä tai kielenhuoltoa edistäneille henkilöille.

Palkinto on nimetty itävaltalaisen Eugen Wüsterin (1898–1977) mukaan. Wüsteriä pidetään terminologian tieteellisen tutkimuksen isänä ja hänen 1930-luvulla kehittämänsä terminologian teoria tunnetaan nykyisin perinteisen terminologian teoriana.

Palkinnon tänä vuonna saanut Gerhard Budin on opiskellut Wienin yliopistossa. Budin on valmistunut maisteriksi käännöstieteestä vuonna 1985 ja väitellyt tohtoriksi kielitieteestä vuonna 1988 aiheenaan yhteiskuntatieteiden alalla tehtävä sanastotyö. Budin on tehnyt pitkän uran Wienin yliopistossa työskennellen ensin tiedeviestinnän ja terminologian teorian lehtorina, sitten terminologian ja tietämystekniikan apulaisprofessorina ja lopulta terminologian ja käännösteknologian professorina. Budin on ollut vierailevana professorina myös Hongkongin kaupunginyliopistossa sekä Ranskassa Limogesin yliopistossa ja Pariisin Diderot’n yliopistossa.

Budin oli mukana perustamassa Itävallan tiedeakatemian korpuslingvistiikan ja tekstiteknologian laitosta (nyk. Itävallan digitaalisten ihmistieteiden keskus) vuonna 2010 ja toimi laitoksen johtajana vuoteen 2013 asti.

Budinin tutkimusaiheita ovat muun muassa terminologia, korpuslingvistiikka, digitaaliset ihmistieteet, kieliteknologia, konekääntäminen ja kulttuurienvälinen erikoisalojen viestintä. Tutkimuksen vahva yhteys käytäntöön on aina ollut Budinille tärkeää. Gerhard Budin on ollut mukana myös Infotermin toiminnassa ja kansainvälisessä terminologian standardisointityössä.

Eugen Wüster -palkinto on saatu aikaisempina vuosina kaksi kertaa Suomeen. Vuonna 1998 Eugen Wüster -palkinnon sai Vaasan yliopiston ruotsin kielen professori Christer Laurén. Vuonna 2006 Sanastokeskuksen entinen pitkäaikainen johtaja Heidi Suonuuti sai Eugen Wüster -erityispalkinnon.

Kirjoittajasta:
Anu Ylisalmi työskentelee terminologina Sanastokeskus TSK:ssa.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.