Termiharava

Sähkö- ja elektroniikkalan kansallisen standardointijärjestön SESKOn terminologiakomitean puheenjohtaja Tuomo Ilomäki lähetti palautetta Terminfon numeron 3/2012 Termiharava-palstasta, jolle oli livahtanut virhe: Nimellisteho-käsitteen kohdalla annettiin mitoitustehon määritelmä. Kiitämme Ilomäkeä tarkkaavaisuudesta ja ystävällisestä palautteesta! Nimellistehon määritelmä ei ole tuuligeneraattorien kohdalla olennainen.

mitoitusteho
Mitoitusteho (ruots. märkeffekt, engl. rated power, saks. Bemessungsleistung f, ransk. puissance f assignée) on laitteen, laitteen osan, laitteiston tai järjestelmän tehon suunniteltu ja käyttöön hyväksytty maksimiarvo.

Palautteessaan Ilomäki huomautti, että sähkölaitteiden ja -järjestelmien ominaisuuksia kuvaavat yleisemmät käsitteet nimellisarvo ja mitoitusarvo menevät helposti sekaisin. Tällä kertaa nostammekin asian selventämiseksi esiin joitakin sähkölaitteiden ja -järjestelmien testaukseen liittyviä käsitteitä Suomen standardisoimisliitto SFS:n julkaisemasta standardista SFS-IEC 60050-151. Sähköteknillinen sanasto. Sähkö ja magneettilaitteet. Standardi on yhtäpitävä Kansainvälisen sähköteknillisen sanaston osan 151 kanssa, ja siinä annetaan termit ja määritelmät yhteensä 266 sähkö- ja magneettilaitteisiin liittyvälle käsitteelle. Termit annetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi ja määritelmät englanniksi ja ranskaksi. Sanasto sisältää myös hakemiston suomeksi, ranskaksi, englanniksi, saksaksi sekä ruotsiksi. Alla olevat määritelmät ovat epävirallisia käännöksiä, joita ei esitetä standardissa.

mitoitusarvo
Mitoitusarvo (ruots. märkvärde n, engl. rated value, saks. Bemessungswert m, ransk. valeur f assignée) on suureen arvo, jota käytetään laitteen, laitteen osan, laitteiston tai järjestelmän teknisen erittelyn perusteena. Mitoitusarvo on määritelty tietyille käyttöolosuhteille.

nimellisarvo
Nimellisarvo (ruots. nominellt värde n, engl. nominal value, saks. Nennwert m, ransk. valeur f nominale, valeur f de dénomination) on suureen arvo, jota käytetään laitteen, laitteen osan, laitteiston tai järjestelmän yksilöimiseen tai luokitteluun.

mitoitusarvot
Mitoitusarvoilla (ruots. märkdata, engl. rating, saks. Bemessungsdaten f, ransk. caractéristiques f assignées) tarkoitetaan sähkölaitetta koskevia mitoitusarvoja ja käyttöolosuhteita, jotka yleensä ilmoitetaan laitteen arvokilvessä.

arvokilpi
Arvokilpi (ruots. märkplåt, engl. name plate, rating plate, saks. Typenschild n, ransk. plaque f signalétique) on sähkölaitteeseen pysyvästi kiinnitetty kilpi, joka sisältää laitetta koskevat mitoitusarvot sekä muut standardin vaatimat tiedot.

käyttöolosuhteet
Käyttöolosuhteet
(ruots. driftsbetingelser, engl. operating conditions, saks. Betriebsbedingungen f, ransk. conditions f de fonctionnement) ovat ne tekijät, jotka mahdollisesti vaikuttavat
laitteen, laitteen osan tai laitteiston suorituskykyyn. Näihin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi ympäristöolosuhteet, teholähteen ominaisuudet, käyttöjakson pituus sekä käyttötapa.