Pääkirjoitus: Yhteistyöllä tuloksiin

Katri Seppälä

Sanastotyö on pieni erikoisala ja yksi seuraus tästä on se, että mahdollisuuksia saada alamme koulutusta tai varsinkaan jatkokoulutusta on vain vähän. Kun varsinainen jatkokoulutus puuttuu lähes kokonaan, ovat kaikki seminaarit ja konferenssit, joissa keskitytään sanasto- ja ontologiatyöhön tärkeitä. Niiden kautta on mahdollista saada tietoa muualla tehtävästä työstä ja vaihtaa ajatuksia saman alan ihmisten kanssa.

Vaikka jo yleistietämyksen vuoksi on tärkeää saada tietoa eri maissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävästä työstä, olen itse huomannut pitäväni käytännön työn kannalta vielä tärkeämpänä vaihtaa ajatuksia sellaisten ihmisten kanssa, joiden työtehtävät ovat melko samanlaista kuin omat työt. Silloin on todennäköisempää, että muiden hyväksi kokemia käytäntöjä voi siirtää myös omaan työhön. Toisaalta on myös hyvä kuulla, jos toiset kamppailevat samanlaisten ongelmien kanssa – onhan se todiste siitä, että ratkaisujen löytäminen ei aina ole helppoa.

Tämän takia pohjoismainen yhteistyö on minulle erityisen tärkeää. Sanastotyöllä on pitkä historia kaikissa pohjoismaissa, joten kokemuksia on kertynyt, toisin kuin esimerkiksi monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa. Vaikka alalla on erilaisia suuntauksia, niin pohjoismaissa ollaan menetelmien osalta pitkälti samoilla linjoilla eli kehitysmahdollisuudetkin voivat olla samankaltaisia.

Ensi kesänä paitsi Sanastokeskuksen väellä niin myös kaikilla muilla sanasto- ja ontologiatyöstä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön tulemalla mukaan Vaasassa 7.–10. kesäkuuta 2011 järjestettäville Nordterm-päiville. Ohjelmassa on koko päivän kestävä sanastotyön peruskurssi, puolen päivän työpaja terminologeille sekä kahden päivän seminaari ja tietysti Nordterm-työryhmien kokouksia. Nordterm-tapahtuman teemana on Yhteistyöllä tuloksiin: käsitekaaoksesta termisuosituksiin, ja toivomme, että tapahtumaan tulisi mukaan sanastotyötä ja alan tutkimusta tekevien lisäksi myös sanastotyön alan palveluiden käyttäjiä eri erikoisaloilta. Seminaarin tarkempi sisältö selviää sen jälkeen, kun olemme saaneet ehdotukset esitelmistä. Lisäämme tietoa tapahtuman sisällöstä sivustollemme http://www.tsk.fi/tsk/node/543/ vähitellen, kun ohjelma tarkentuu.

Tervetuloa mukaan!