Pääkirjoitus: Yhteentoimivuus yhteiseksi tavoitteeksi

Katri Seppälä

Suomessa tuli viime vuonna voimaan tietohallintolaki, joka painottaa tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämistä julkisessa hallinnossa. Koska tietojärjestelmät sisältävät jo nykyisellään ja tulevaisuudessa yhä kasvavassa määrin erilaista yhteiskunnan toiminnoille keskeistä tietoa, on asiaan katsottu tarpeelliseksi puuttua lainsäädännön keinoin – hyvä niin.

Kun tietojärjestelmien rooli on viime vuosikymmeninä kasvanut tietotekniikan kehittyessä, kehitystyö on painottunut teknisiin ratkaisuihin. Siksi on ilahduttavaa huomata, kuten Anne Kauhanen-Simanaisen haastattelusta käy ilmi, että julkisen hallinnon tavoitteeksi on nyt asetettu semanttinen yhteentoimivuus eikä enää puhuta pelkästään järjestelmien teknisestä yhteentoimivuudesta. Semantiikkaan panostaminen vaatii työtä ja uusia yhteistyömalleja eri alojen ammattilaisten kesken, mutta yhteisesti sovittujen merkitysten tavoittelu ei itsessään ole uusi asia.

Anna-Lena Bucher kertoo artikkelissaan, kuinka terminologit jo 1940-luvulla Ruotsissa tekivät työtä eri aloilla käytettävien käsitteiden yhtenäisen määrittelyn eteen. Tänä vuonna Terminologicentrum TNC on vastannut samaan haasteeseen julkaisemalla julkaisusarjassaan numerolla 104 Basord i våra fackspråk -sanaston. Terminologien ammattikunta on siis tehnyt työtä yhteentoimivuuden – tai ihmisten välisestä viestinnästä puhuttaessa sujuvan viestinnän eteen – jo huomattavasti ennen tietojärjestelmien valtakautta. Tätä kokemustaan terminologit voivat nyt tarjota avuksi semanttisen yhteentoimivuuden kehittämiseen.

Myös ontologiat, joihin Silja Rekomaa viittaa oikeushallinnon sanastotyön osalta ja Riina Kosunen paikkatietokäsitteistön kehittämisestä kertoessaan, liittyvät yhteentoimivuuden ja nimenomaan semanttisen yhteentoimivuuden kehittämiseen. Yksinkertaisillakin ontologisilla rakenteilla voidaan tukea aineistojen kuvailua ja tiedon hakua. Jos ja kun ontologioita kehitetään yksityiskohtaisesti käsitteitä ja niiden välisiä suhteita kuvaaviksi, voidaan tulevaisuudessa varmasti ratkaista isompiakin semantiikkaan liittyviä haasteita. 

Pidän semanttista yhteentoimivuutta realistisena tavoitteena, kunhan eri alojen ammattilaiset tunnustavat toistensa erikoisosaamisen ja tunnistavat yhdessä parhaat tavat osaamisen soveltamiseen ja hyödyntämiseen. Puhalletaan yhteen hiileen!