Pääkirjoitus: Vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta

Katri Seppälä

Sanastokeskuksessa on loppusuoralla Web 2.0 -sanastohanke, jossa selvitetään sisältöjen ja palveluiden yhteisölliseen tuottamiseen ja tällaiseen toimintaan tarvittaviin tietoteknisiin ratkaisuihin liittyvää käsitteistöä. Tässä hankkeessa kokeilimme ensimmäistä kertaa perinteisessä toimialakohtaisessa sanastoprojektissa palautteen keräämistä wikisivuston kautta. Palautetta on tullut runsaasti ja iloksemme olemme voineet huomata, että myös wikisivustoa on käytetty palautekanavana.

Tänä vuonna Sanastokeskuksessa on tarkoitus selvittää laajemminkin esimerkiksi wikisivuston, blogin ja mahdollisten muiden uudenlaisten työkalujen hyödyntämismahdollisuuksia terminologin koordinoimassa sanastotyössä. Näille voisi löytyä käyttöä sekä sanastoja laadittaessa että ylläpidettäessä. Eikä vain terminologisia sanastoja tehtäessä, vaan mahdollisesti myös ontologioiden tai kääntäjien tekemän sanastotyön työkaluina. Ehkä näin saataisiin mukaan myös sellaisia tahoja, jotka nykytilanteessa eivät halustaan huolimatta pääse osallistumaan sanastotyöhön.

Uudet työvälineet voivat siis myös sanastoprojekteissa tehdä mahdolliseksi sen, että tilaisuus palautteen antamiseen tarjotaan erilaisille ja laajemmille kohderyhmille kuin aiemmin. Vaikka keinoja olisikin, täytyy tietysti olla resursseja myös palautteen käsittelyyn, jotta menetelmä toimisi. Toivottavaa olisi, että tällaisia tilaisuuksia voitaisiin tarjota ja että niitä käytettäisiin hyväksi, jotta sanastojen laatu voitaisiin varmistaa saatavan palautteen avulla entistäkin paremmin.

Mutta auttaako tilaisuuksien tarjoaminen, jos keskeiset toimijat eivät koe olevansa vastuussa alansa käsitteistöstä? Ruotsissa viime toukokuussa voimaan tulleen kielilain 12. pykälässä todetaan: ”Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.” Tämä on herättänyt ruotsalaisviranomaiset miettimään, mitä lakiteksti käytännössä merkitsee ja ottamaan yhteyttä Terminologicentrum TNC:hen asian selvittämiseksi. Vaikka Sanastokeskuksella on viime vuosina ollut useita julkishallintoon liittyviä projekteja ja valtioneuvoston kielipalvelu tekee sanastotyötä julkishallinnon tarpeisiin, ei kaikkialla sanastotyöhön vielä ole ryhdytty. Ehkä Suomessakin voitaisiin peräänkuuluttaa sanastotyön vastuutahoja, jotta työhön sitten myös vähitellen saataisiin nykyistä enemmän resursseja.