Pääkirjoitus: Terminologiayhteistyön juhlavuosi

Anu Ylisalmi

Sanastotyön ja terminologian alalla toimii useita yhteistyöorganisaatioita, joista moni on tänä vuonna täyttänyt pyöreitä vuosia.

Keväällä tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun norjalaiset, ruotsalaiset, suomalaiset ja tanskalaiset terminologia-alan edustajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa keskustelemaan yhteisistä sanastotyöhön liittyvistä kysymyksistä. Anna-Lena Bucher kertoo tämän lehden artikkelissaan olleensa mukana valmistelemassa tätä ensimmäistä, Tukholmassa järjestettyä terminologiaseminaaria. Bucher ja hänen kollegansa Björn Winberg kehittivät seminaarin nimeksi Nordterm, joka on ellipsi sanoista ”nordiskt terminologiseminarium”. Nordterm-nimi jäi käyttöön ja se tuli nimeksi pohjoismaisten terminologia-alan toimijoiden yhteistyöorganisaatiolle, johon myös Islannin ja saamelaisten edustajat liittyivät myöhemmin.

Nordtermistä on muodostunut vuosikymmenten aikana kaikille terminologian ja sanastotyön parissa Pohjoismaissa työskenteleville tärkeä foorumi, jonka kautta voidaan vaihtaa tietoa, ideoita ja tutkimustuloksia, viedä läpi yhteisiä projekteja, laatia sanastoja ja muita julkaisuja sekä järjestää sanastotyön kursseja. Kaikista tunnetuin Nordterm on ehkä joka toinen vuosi järjestettävistä Nordterm-päivistä. Nordterm-päivillä keskitytään kurssilla ja seminaarissa erityisesti terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön periaatteisiin ja käytännön sovelluksiin.

Kansainvälisiä terminologia-alan yhteistyöorganisaatioita on useita, eräs niistä on Terminologia- ja osaamisensiirtoseura GTW (Gesellschaft für Terminologie und Wissenstransfer). GTW perustettiin vuonna 1986 eli se täytti tänä vuonna 30 vuotta. GTW järjestää joka kolmas vuosi kansainvälisen terminologian ja tietämystekniikan TKE-konferenssin. Viimeisin konferenssi järjestettiin kesäkuussa Kööpenhaminassa, ja Mari Suhonen kertoo konferenssista tässä lehdessä.

Euroopan tasolla terminologia-alan yhteistyötä tehdään Euroopan terminologiajärjestön EAFT:n puitteissa. EAFT perustettiin lokakuussa 1996 eli järjestö täytti juuri 20 vuotta. EAFT:n tavoitteena on tuoda yhteen kaikki terminologiasta kiinnostuneet ja terminologian alalla toimivat ihmiset ja organisaatiot Euroopassa.

Kannattaa lähteä mukaan yhteistyöhön! EAFT:n huippukokous ja konferenssi järjestetään marraskuussa Luxemburgissa. Seuraavat Nordterm-päivät puolestaan pidetään ensi vuoden kesäkuussa Norjassa.

Kirjoittajasta:
Anu Ylisalmi on Sanastokeskuksen terminologi ja Terminfon toimitussihteeri.