Pääkirjoitus: Sote aiheena myös sanasto- ja luokitustyössä

Katri Seppälä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus eli sote-uudistus on jo pitkään pysynyt uutisotsikoissa, kun kaikkia kansalaisia koskettavassa asiassa ei tunnu löytyvän ratkaisua. Sosiaalihuollon ala on saanut huomiota myös Terminfossa jo aiemminkin, ja tässä numerossa jopa suurin osa artikkeleista liittyy alalla tehtävään sanasto- ja luokitustyöhön. Toisin kuin sote-uudistuksen kohdalla huomion syy on kuitenkin toinen ja yksinomaan positiivinen: sosiaalihuollon alalla yksinkertaisesti tehdään paljon työtä sen eteen, että alan ammattilaiset ja palveluiden käyttäjät voisivat helpommin käsitellä ja löytää tietoa.

Johanna Eerola ja Marja Veikkolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertovat artikkelissaan siitä, mitä erilaisia tekijöitä ja näkökulmia on pyritty ottamaan huomioon laadittaessa Sosiaali- ja terveysalan palveluluokitusta kansalaisille suunnattua Palveluvaaka-verkkopalvelua varten. Työn edellyttämä palveluiden tuottajien ja käyttäjien näkökulmien yhteensovittaminen laajassa luokituksessa on kaikkea muuta kuin helppoa, sillä ei ole olemassa yksinkertaista kaavaa, jonka noudattaminen takaisi onnistuneen ratkaisun, vaan monessa kohdassa joudutaan tekemään kompromisseja.

Sanastokeskuksen terminologit Mari Suhonen ja Sirpa Suhonen puolestaan kertovat sosiaalihuollon sanastohankkeista, joiden tulokset on tarkoitettu ensisijaisesti alan ammattilaisille tietojärjestelmien käytön tueksi. Vaikka asiantuntijoille suunnatuissa sanastoissa ei tarvitse sovittaa yhteen kovin erilaisten käyttäjien tarpeita samalla tavalla kuin palveluluokitusta kansalaisille laadittaessa, projekteista löytyy yhteisiäkin piirteitä muun muassa siksi, että myös Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto ja Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto liittyvät luokituksiin, jolloin systemaattisen termien muodostamisen merkitys korostuu.

Ikäteknologiasanastolla, josta tässä lehdessä kirjoittavat Vanhustyön keskusliiton Marika Nordlund ja Sanastokeskuksen Sirpa Suhonen, on myös oma selkeä kohderyhmänsä ja sanaston tarpeesta on saatu näyttöä jo lukuisten lausuntojen muodossa. Nyt on ollut oikea hetki tehdä sanasto melko uudelle ja kasvavalle alalle, toivottavasti sanasto leviää laajaan käyttöön.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien aiheiden lisäksi tähän numeroon on mahtunut Niina Elorannan artikkeli valtioneuvoston kanslian kielipalvelun Kuukauden termit -sanastokoosteesta. Vaikka ideat Kuukauden termeihin tulevat usein hallinnon uudistuksista ja uusista säädöksistä, suosituksista on apua muillekin kuin julkisen hallinnon edustajille. Kannattaa hyödyntää valtioneuvoston kanslian kielipalvelun verkkosivujen tarjontaa!

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.